In het novembernummer van De Nieuwe Koers worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Een van de meest in het oog springende uitkomsten is dat zeventien procent van de ondervraagde predikanten en voorgangers zegt dat er op dit moment geen mensen met homoseksuele gevoelens betrokken zijn bij hun gemeente. In 90 procent van de onderzochte kerken of gemeenten wordt homoseksualiteit besproken. Het gesprek hierover wordt onder meer gevoerd tijdens huisbezoeken of in de zondagse dienst. Het overgrote deel (80 procent) van de kerken of gemeenten wijst het hebben van homoseksuele gevoelens niet af, maar het aangaan van een relatie wel. Daar staat tegenover dat in 35 procent van de onderzochte kerken en gemeenten personen met een homoseksuele relatie welkom zijn aan het avondmaal.

Andere vragen die De Nieuwe Koers aan de predikanten en voorgangers voorlegde, gaan over de toegang tot de verschillende ambten en andere functies in de kerk, de aanwezigheid van een beleidsplan of beslissingsdocument, de visie van de gemeente, de kerkenraad en de predikant op homoseksualiteit en de ruimte voor inzegening van een homohuwelijk of niethuwelijkse homorelatie.

Het onderzoek is uitgevoerd onder voorgangers en predikanten van vijf kerkgenootschappen: de ABC-gemeenten (Baptisten- en CAMA-gemeenten), de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de gemeenten uit de Protestantse Kerk Nederland die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond. In totaal werden 361 vragenlijsten ingevuld, wat neerkomt op een respons van 35 procent.

Geïnteresseerden in het onderzoek en de reacties van betrokkenen, kerken en belangenorganisaties kunnen een gratis proefnummer aanvragen via de website van De Nieuwe Koers: www.denieuwekoers.nl/abonneren. De samenvatting van de onderzoeksresultaten is te vinden op www.denieuwekoers.nl/kerkenhomo.

Bron: De Nieuwe Koers

Greco Idema

Greco Idema

Hoofdredacteur

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.