Voor jongeren kan hun religie juist een persoonlijke bron van kracht en steun zijn. Het kan voor hulpverleners een gemiste kans zijn als zij dat onderwerp onbesproken laten, stelt het kennisinstituut.

In de online training van ongeveer 6 uur leren professionals onder andere het verschil tussen religie, cultuur en etniciteit en worden ze zich meer bewust van hun eigen (onderliggende) normen en waarden en waar deze vandaan komen. Eén van de beoogde resultaten is dat professionals na de cursus de dialoog over religie en levensbeschouwing aangaan met collega’s of deskundigen en dat zij juiste en relevante informatie over religie kunnen vinden.

Fundamentele bijdrage

Het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) wil een fundamentele bijdrage leveren aan een stabiele en pluriforme samenleving. Het platform is onder andere bedoeld voor beleidsmakers bij gemeenten en andere overheidsinstellingen, politici en professionals werkzaam bij maatschappelijke organisaties en migrantenorganisaties. Het kennisplatform wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en Movisie.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.