Henk Degen, voorzitter van de Werkgroep Kompas, pleitte voor compassie als middel tot verdraagzaamheid onder verschillende religies. Maar volgens de Minister van Binnenlandse Zaken heeft “onverdraagzaamheid de waarheid als inzet en zal ze van vanuit de wens voor ieder mens het beste te willen, proberen iedereen voor zich te winnen.”

Volgens Donner zijn mensen niet uit liefde verdraagzaam naar elkaar, maar uit vrees voor wat ze elkaar aan kunnen doen. Donner: “Iemand met een sterke geloofsovertuiging zal geen bevrediging vinden in verdraagzaamheid. Verdraagzaamheid en tolerantie zijn dan ook geen doelen op zich, maar hulpmiddelen voor vrede.”

Donner pleitte voor vrede in de samenleving als doel van verdraagzaamheid. De grootste taak hiervoor is, volgens de minister, weggelegd voor de burger zelf: “Alleen als het gaat om zaken die niet over levensbeschouwing gaan, kan men zich immers onderwerpen aan de staat. De vraag die hierbij namelijk speelt, is of men meer waarde hecht aan God of aan de staat.” Het hoogst haalbare in deze is volgens Donner gehoorzaamheid aan de staat. “Maar dat is iets fundamenteel anders dan een gevoel van verdraagzaamheid.”

Educatie en voorlichting door de staat zijn volgens Donner dan ook geen manieren om verdraagzaamheid te promoten. “Alleen voorleven helpt, voorlichting heeft nauwelijks effect”, aldus de minister. De regering blijft passief. Donner is dan ook positief over het congres en initiatief van Werkgroep Kompas: “Dit biedt de samenleving een voorbeeld hoe men kan samenwerken.”

Morgen vindt u op Nieuwwij.nl een uitgebreide verslag van deze bijeenkomst.

Cecile-Hendriks

Cecile Hendriks

freelance journalist en godsdienstwetenschapper

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.