Vorige maand publiceerde de Britse omroep BBC het artikel “Christian persecution ‘at near genocide levels’”. Het bevatte enkele conclusies uit een onderzoeksrapport over christenvervolgingen wereldwijd, dat de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, had laten opstellen. Het CDA, de ChristenUnie en de SGP wilden van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) weleens weten of hij zich herkent in de uitspraak uit het rapport, dat “politieke correctheid heeft bijgedragen aan het relativeren van wereldwijde christenvervolging”. Daarover wil Blok geen uitspraken doen, reageert hij op dinsdag 4 juni in een brief aan de partijen.

Artikel 18

Blok deelt wel de conclusie dat ‘de implementatie van het mensenrechtenraamwerk de grootste uitdaging’ vormt. Het recht op vrijheid van religie en levensovertuiging is een van de zes prioriteiten van het buitenlandse mensenrechtenbeleid van Nederland, schrijft hij, waar Marriët Schuurman zich als mensenrechtenambassadeur voor inspant. Op verzoek van de drie partijen stelt de minister een ‘Speciaal Gezant voor Vrijheid van Geloof en Levensovertuiging’ aan, die Schuurman vanaf deze zomer zal versterken op het werkgebied van godsdienstvrijheid. De gezant gaat zich fulltime bezighouden met de implementatie van artikel 18 van de Verklaring van de Rechten van de Mens, over de vrijheid van geweten, geloof en religie.

Volgens CDA-Kamerlid Martijn van Helvert is het de bedoeling dat “de speciaal gezant de Kamer structureel rapporteert over de manier waarop verschillende landen hiermee omgaan. Wij Kamerleden spreken vanuit onszelf, of desnoods vanuit onze politieke partij. Zo’n ambassadeur kan in een ander land namens Nederland spreken. Die heeft daardoor veel meer invloed”, aldus het Kamerlid op zijn websitepagina. Van Helvert ziet graag dat de gezant, naast het beschermen van de vrijheid van geweten, geloof en religie, ook de vrijheid om niet te geloven zal beschermen.

In het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en – sinds kort – Duitsland, zijn al gezanten aan het werk. Vanuit Duitsland geeft Markus Grübel met name aan geloofsgroepen in Noord-Irak, Myanmar en Bangladesh. Hij werkt aan hulpprogramma´s voor bijvoorbeeld huisvesting en onderwijs voor groepen die gediscrimineerd worden vanwege hun geloofsuitingen.

Ingrijpen in het buitenland?

Minister Blok erkent: “De bevinding dat in sommige regio’s de schaal en aard van vervolging misschien wel in de buurt komen van het voldoen aan de internationale definitie van genocide, zoals aangenomen door de Verenigde Naties, is zorgelijk”. Maar ingrijpen kan Nederland niet zomaar. Hij stelt dat de staten waar vervolgingen plaatsvinden, in eerste plaats zelf geen worst moeten maken van het ondertekende Verdrag inzake de Voorkoming en Bestraffing van Genocide.

Nederland kan dus niet veel doen, behalve op eigen bodem: “In Nederland is de Wet internationale misdrijven van toepassing, op basis waarvan verdachten van genocide kunnen worden vervolgd indien het OM daartoe besluit.” Volgens Blok pleit het kabinet voor een regime waarmee wereldwijd persoonlijke sancties tegen mensenrechtenschenders worden ingesteld. De minister heeft het verzoek van de drie christelijke partijen ingewilligd voor een top over Artikel 18. Op 18 november 2019 komt er een internationale conferentie in Nederland over de bestrijding van religieuze intolerantie. De bijeenkomst zal gericht zijn, aldus Blok, “op dialoog en een praktijkgerichte uitwisseling van best practices”.

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten. Contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.