Beste jonge bondgenoten,

Met bewondering heb ik jullie acties gadegeslagen. Jullie morele opstand komt op een cruciaal moment.

Het groeiend bewustzijn dat milieurampen de toekomst van het leven op aarde door ons onverantwoordelijk handelen bedreigen, heeft geleid tot het akkoord van Parijs. Regeringen hebben bindende afspraken gemaakt om tot vermindering van uitstoot van broeikasgassen te komen, en andere duurzame doelen voor 2030 te halen.

Wij wisten toen al dat de verplichtingen bij lange na niet voldoende waren, maar hoopten tegen beter weten in dat men al doende tot het besef zou komen dat ingrijpendere maatregelen niet konden uitblijven.

Wij worden nu – meer dan drie jaar later – geconfronteerd met de harde realiteit: zelfs deze minimale, ontoereikende doelen zullen niet worden gehaald. Omdat de urgentie nog steeds niet wordt gevoeld. Omdat nationale overheden nog steeds niet doordrongen zijn van het feit dat maatregelen dienen te worden genomen, die op de korte termijn schijnen in te druisen tegen het nationale eigen belang, maar op de lange termijn letterlijk levensnoodzakelijk zijn om het algemeen belang van een gezonde aarde voor toekomstige generaties veilig te stellen.

Jullie authentieke stem geeft ons allen hoop. Iedereen, ook de grootste scepticus, moet erkennen dat jullie het eerste recht van spreken hebben. Jullie en jullie kinderen en kleinkinderen, de nog ongeborenen, zullen onze bittere, onverantwoordelijk hoog opgelopen rekening moeten betalen.

Laten we dan ook een bondgenootschap sluiten van generaties. Wij ouderen die vaak traag en laat tot actie zijn gekomen, en jullie die het voortouw hebben genomen.

Ik ben overtuigd dat jullie visioen van de rechtvaardige toekomst en onze harde lessen uit het verleden verenigd, het tij zal keren. Laten wij kracht aan elkaar blijven ontlenen.

Blijf sterk en moedig!

In verbondenheid,

Rabbijn Awraham Soetendorp

soeten

Awraham Soetendorp

Rabbijn, schrijver en publicist

Awraham Soetendorp was vanaf 1968 tot 2008 rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag. Soetendorp is president van de Europese …
Profiel-pagina
Al 4 reacties — praat mee.