Geachte staatssecretaris Dijkhoff,

Op 30 november jl. reden wij met ruim 300 chauffeurs naar Den Haag om u te herinneren aan uw belofte om 3797 erkende vluchtelingen op te halen uit Griekenland. U reageerde daarop dat wij wel eerlijk moesten zijn over de cijfers. Wij waarderen dat u publiek op Facebook met ons in gesprek ging, maar het verwijt oneerlijk te zijn over de cijfers was niet op zijn plaats. Vanwege het debat vandaag in de Kamer, in deze brief een pleidooi op grond van het meest recente rapport van de Europese Commissie en een uitnodiging om begin februari mee te rijden naar Brussel met Hofchauffeurs uit heel Europa.

Uw belofte

In september 2015 zei Nederland toe om 3797 mensen uit Griekenland te halen. U stelt nu dat dit een maximum aantal is en dat Nederland met 100 mensen per maand meer dan genoeg doet. Er zijn inderdaad landen die minder doen, maar met dit aantal per maand heeft ook u eind september 2017 slechts 1800 mensen opgehaald. Dat is maar 50% van uw belofte.

Een stapje extra

U heeft eigener beweging een nieuwe verdeling gemaakt, op basis van het getal van 24.000 ‘reloceerbare’ personen uit een Europees persbericht van 9 november. Navraag van kamerlid Joël Voordewind bij EU-vice-president Frans Timmermans leerde echter dat de Europese Commissie helemaal niets weet van zo’n nieuwe verdeling (https://twitter.com/).

Dit getal wordt bovendien niet onderbouwd en is in geen enkele officiële rapportage terug te vinden. In het meest recente rapport (8 december) staat juist dat u samen met uw Europese collega’s een stapje extra moet doen: het totaal aantal opgehaalde mensen uit Griekenland (nu 1000 per maand) moet vanaf december verdubbeld zijn en vanaf april 2017 moeten daar nog eens 1000 bij. Hoe wij het ook berekenen: met deze nieuwe aanwijzing is het aantal van 100 per maand dat we als Nederland ophalen niet genoeg.

Mensen van vlees en bloed

Uiteindelijk gaat het niet om cijfers, maar om mensen. De meesten zijn een verschrikkelijke oorlog ontvlucht, ze hebben recht op een individuele beoordeling maar zitten nu vast in een onmenselijke situatie. Vanwege de traagheid van de lidstaten zijn mensen doorgetrokken en zitten vast in een tentenkamp in Servië of Hongarije, in juni kwamen er al berichten dat sommigen zich uit wanhoop lieten terugsmokkelen naar Syrië. Dat er minder mensen te verdelen zouden zijn is geen reden tot vreugde maar tot schaamte. Zo bereikte ons het bericht dat een gezin asiel aanvroeg in Griekenland om aan het kamp te ontkomen en volgende week op straat staat. Het failliete land heeft geen middelen om onderdak te bieden. En we hoeven u vast niet te herinneren aan de jongens in Athene die zich uit wanhoop prostitueren.

Trots op Nederland

Met u zijn wij trots op de complimenten die Nederland krijgt van de Europese Commissie. 767 mensen kregen een veilige plek in ons land. Maar dat neemt niet weg dat 3000 mensen nog steeds wachten op het moment dat u uw belofte aan hen waarmaakt.

Onze belofte aan u

Wij hebben beloofd dat wij graag voor u naar Griekenland rijden en bieden onze hulp bij het integratieproces van de mensen die wij vervoeren. Wacht niet te lang met uw toestemming, niemand wil dat we dit op eigen houtje moeten gaan proberen.

Wij realiseren ons dat de andere lidstaten ook over de brug moeten komen. Daarom rijden we in februari met zoveel mogelijk chauffeurs uit heel Europa naar Brussel. Wij nodigen u uit om mee te rijden, een kans om de Europese Commissie op te roepen de sancties op te leggen aan onwillige landen. Dan moet u natuurlijk wel het goede voorbeeld hebben gegeven en ten minste 65% van uw belofte hebben gerealiseerd, in plaats van de 20-30% waar u nu op zit. Kortom: toon aan dat Nederland niet alleen een onderbuik heeft, maar ook een warm en barmhartig hart.

Met vriendelijke groet,

Rikko Voorberg, Alfard Menninga, Suzan Doodeman, Linda Zwart, Johannes van den Akker en Katinka Simonse namens de Hofchauffeurs van We Gaan Ze Halen.

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.