De initiatiefnemers schrijven aan de politici van CDA en ChristenUnie het volgende:

“De Nederlandse regering heeft op 7 mei jl. bij een brief van staatssecretaris Broekers-Knol aangegeven hoe Nederland er wil zijn voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen op Lesbos. De Nederlandse hulp bestaat uit 48 plekken in Griekenland voor de opvang van 5.463 minderjarige vluchtelingen.

Op 3 juli jl. is in de Tweede Kamer gestemd over een motie over de kinderen van Lesbos. In de motie wordt geconstateerd dat het Nederlandse plan om kinderen in Griekenland op te vangen nauwelijks van de grond komt. In de motie wordt de regering verzocht om uiterlijk 1 augustus met een voorstel te komen om een aantal kinderen in Nederland te herplaatsen. De motie is verworpen, ook omdat u als volksvertegenwoordiger van het CDA of de CU tegen de motie hebt gestemd.

De vluchtelingkinderen op de Griekse eilanden zijn alles kwijt. Soms zijn ze hun familie in hun thuisland kwijtgeraakt; soms zijn ze op de reis naar een veilig land gescheiden van hun familie. Het zijn kinderen die zeer kwetsbaar zijn voor mensenhandel en misbruik en die zeker in coronatijd bescherming nodig hebben. We maken ons grote zorgen over deze kinderen. Onze zorgen worden vergroot door wat we in media (bijvoorbeeld Trouw, Reformatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad) lezen over het Nederlandse plan. Meest recent, medio juli, ruim twee maanden na de brief van 7 mei, berichtte RTL Nieuws dat de opvang in Griekenland nog niet is geregeld. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid wil geen concrete deadline noemen wanneer dat wel het geval is.

Wij zien hoe de Bijbel ons leert om er voor de kwetsbaren van deze wereld te zijn. We hebben het voorbeeld van Jezus die kinderen tot zich laat komen. Dat roept ons op tot ontferming over deze kinderen. Deze bewogenheid maakt dat wij u vragen om onze zorgen over de Nederlandse hulpplannen weg te nemen en dat wij u een aantal vragen voorleggen.

Wij vragen we u de volgende vragen te beantwoorden:
1. welke garanties of andere zekerheden hebt u dat het Nederlandse plan van de grond komt en kinderen daadwerkelijk en snel in hun acute nood worden geholpen en onderkomen, onderwijs en voogdij ontvangen?
2. welke garanties of andere zekerheden hebt u dat de andere kinderen dan de 48 die door Nederland worden geholpen, ook op korte termijn daadwerkelijk en snel hulp ontvangen?
3. hoeveel tijd wilt u de regering geven voor het realiseren van het plan, ook gezien de acute nood van deze kinderen?
4. bent u bereid u om de regering te vragen kinderen in Nederland op te vangen als het Nederlandse plan voor opvang in Griekenland niet van de grond komt of andere kinderen onvoldoende hulp ontvangen?

We hopen en bidden dat uw en onze inzet leidt tot bescherming van deze, Gods, kinderen. Gods zegen bij uw werk daarvoor toegewenst; we bidden voor u.

In de liefde van Christus verbonden,

1. Deddie van Alphen, voorzitter Kerk en Vluchteling Zutphen
2. Bert Altena, predikant protestantse gemeente Vries en stadspredikant Assen
3. Peter R. Baas, emeritus-predikant binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
4. Adriaan Bais, voorganger Gemeente Gods Brunssum
5. Henk Bak, pastor H. Franciscus parochie, HH Nicolaas- en Antoniuskerk Monnickendam
6. Cor Baljeu, predikant protestantse wijkgemeente Open Kring Zwolle
7. André van der Beek, voorganger Apostolisch Genootschap Zwolle
8. Jan van Beek, pastor Rooms-Katholieke Pax Christiparochie Noordoost-Friesland
9. Annemie Bergsma, pastoraal werkster Rooms-Katholieke Kerk Heesch
10. Chr. van Beurden, pastor Den Dungen
11. Bram Beute, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kampen-Zuid (Bazuinkerk)
12. Joke van Beveren, kerkelijk werker gemeenten Balkbrug-Oudavereest en Assen (Protestantse Kerk Nederland)
13. Menko Biewenga, emeritus-predikant Nederlands Gereformeerde Kerk Enschede
14. Marion Bleeker – Burger, pastoraal begeleidster en voorgangster in de Rooms – Katholieke Kerk in meerdere parochies in de Kop van Noord-Holland
15. Albert T. van Blijderveen, predikant Hervormde Gemeente Veenendaal-Oost
16. Wilmer Blijdorp, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Barneveld (de Burcht)
17. Fred Blokhuis, predikant samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk en Nederlands Gereformeerde Kerk Nieuwegein
18. L.P. Blom, predikant Hervormde gemeente Rijssen, wijk 1
19. Joop Boers, emeritus-pastoor Rooms-Katholieke Kerk
20. Henk Bondt, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Hardenberg Marslanden (De Levensbron)
21. Erik Borgman, lekendominicaan, hoogleraar publieke theologie Tilburg University
22. Johan Bos, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid
23. Jan Bosch – Maastricht, voorganger Christelijke Gereformeerde Kerk Bunde/Meerssen
24. Mariëlla Bossers, pastoraal werkster H. Mariaparochie Etten-Leur
25. Neeltsje Bouma, pastoraal werker Rooms-Katholieke Claraparochie Burgum
26. Arend de Braak, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Sint Jansklooster-Kadoelen
27. Sape Braaksma, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Leeuwarden (De Morgenster)
28. Cor van Breemen, geestelijk verzorger (en predikant) Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zeist-De Bilt
29. Arjen ten Brinke, voorganger Mozaiek033 Nijkerk
30. Jurjen ten Brinke, voorganger multiculturele kerk Hoop voor Noord, Amsterdam Noord
31. Bert Broers, kerkelijk werker Protestantse Gemeenten Zwartemeer en Eelde-Paterswolde
32. Dea Broersen, pastor Rooms-Katholieke Parochie Amstelland (Amstelveen, Bovenkerk, Buitenveldert, Ouderkerk aan de Amstel)
33. Kan. Paul E. Brommet, waarnemend pastoor Oud-Katholieke Kerk Utrecht
34. Pim Brouwer, predikant Protestantse Kerk Maassluis
35. Henk de Bruijn, emeritus-predikant Protestantse Kerk Nederland Angerlo / Doesburg
36. Sijtze de Bruine, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Balkbrug
37. Pastor Eugène Brussee, diaken St. Urbanuskerk / Rooms-Katholieke Parochie Amstelland
38. Arjen Bultsma, pastoor Rooms-katholieke Zalige Titus Brandsmaparochie Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum
39. Ari van Buuren, oud-ziekenhuispastor, Rooms Katholieke Kerk Amsterdam-Oost
40. Jos Colijn, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Wezep
41. Arjan Dam, pastor algemene zaken Vrije Evangelisatie Zwolle
42. P.J. van Dam, emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
43. Aarnoud van der Deijl, predikant oecumenische kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp
44. Wim Dekker, predikant Protestantse Kerk Veldhoven
45. Adri Dingemanse, emeritus-predikant voor doven van de Christelijke Gereformeerde Kerken, Zwolle
46. George B.J.M. Dölle, priester Rooms-Katholieke Kerk, pastoor te Hulsberg
47. Robert Doornenbal, voorganger De Lichtboog Houten
48. Hanna van Dorssen, pastor Keizersgrachtkerk & Willem de Zwijgerkerk, hoofdredacteur Kerk in Mokum
49. Jannie Douma-van der Molen, predikant voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland
50. Joep Dubbink, predikant Protestantse Gemeente te Uithoorn
51. Jan Eijken, pastor Rooms-Katholieke parochie Maria Sterre der Zee, Den Haag (o.a. portefeuille migrantenpastoraat)
52. Albert Pieter Feijen, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk Hardenberg Baalderveld Zuid en heeft als vrijwilliger op Samos gewerkt
53. Ella Feijen, pastoraal werker H. Nicolaasparochie Zoetermeer
54. Lucas Foekema, pastoraal werker Sint Antonius van Padua Parochie
(Sneek, Blauwhuis, Heeg, Roodhuis)
55. Linus van ’t Foort, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Beekbergen
56. Titus Frankemölle, diaken Rooms-Katholieke Kerk, voorzitter Nederlandse Katholieke Schoolraad
57. Els Geelen, pastoraal werker Parochiefederatie St. Franciscus Westland
58. Jan Geersing, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Ridderkerk (Maranathakerk)
59. Nico Geertsema, voorganger Samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk-Gereformeerde Kerk vrijgemaakt-Nederlands Gereformeerde Kerk Lisse
60. Han Geppaart, pastoraal werker Parochie heilige Maria Magdalena Breda/Prinsenbeek
61. Johan Goris, pastoor Rooms-katholieke parochie St. Petrus’ Stoel Eindhoven
62. Bram Grandia, emeritus-predikant Protestantse Kerk Nederland
63. Willem Griffioen, voorganger Akergemeente Amsterdam
64. Dirk Groeneveld, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Amersfoort-Zuid (Martuskerk)
65. Wiel Hacking, pastoraal werker Pater Damiaanparochie Goes
66. Han Hagg, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zwolle-Zuid (Koningskerk)
67. Pastor Nellie Hamersma-Sluis, pastoraal werkster Rooms-Katholieke Kerk Noord-Groningen
68. A. van Harten-Tip, predikant voortgezette Gereformeerde Kerk Assen e.o. ‘Oase’
69. Evert Jan Hefting, predikant Protestantse Gemeente Sneek
70. Roel Heida, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Monster
71. Sjoerd Heij, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Harkstede-Meerstad
72. Adrie van der Heijden, emeritus-legerpredikant Christelijke Gereformeerde Kerken, Zaandam
73. Willem Jan de Hek, predikant Protestantse Wijkgemeente Jacobikerk Utrecht
74. Folly Hemrica, emeritus-justitiepredikant en straatpastor, Leiden
75. Jan Hendriks, bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam
76. Theo Hettema, predikant Protestantse Kerk
77. Zweitse van Hijum, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zevenbergen
78. Hans van ’t Hoff, voorganger Nederlands Gereformeerde Kerk Den Haag-Rijswijk (Leeuwendaalkerk)
79. Heileen Holman, voormalig diaconaal consulent / kerkelijk werker diverse Protestantse Gemeenten
80. Peter Hommes, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt De Koningshof Leusden
81. Marjo Hoogenbosch, pastoraal werker HH. Clara en Franciscusfederatie, Langeraar-Roelofarendsveen
82. Ron van den Hout, Rooms-Katholieke bisschop van Groningen – Leeuwarden
83. Ton Huitink, pastoor parochie Thomas a Kempis Zwolle
84. Harm Klein Ikkink, emeritus-predikant Protestantse Kerk Nederland, Drachten
85. Marianus Jehandut, pastor Clara en Franciscus parochie Amsterdam-Zuidoost en Amsterdam-Oost
86. Aernout de Jong, predikant Baptisten Gemeente Zwolle
87. Marinus de Jong, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Amsterdam (Oosterparkkerk)
88. Sieds de Jong, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Drachten Zuid/West
89. Jac. Jongejan, predikant Protestantse Kerk Nederland, verbonden aan de Dorpskerk Hendrik-Ido-Ambacht
90. Martijn Junte, Remonstrantse Broederschap
91. W. Kaljouw, dominee Protestantse Gemeente Nijverdal
92. Germa Kamsma-Kunst, pastoraal werker Sint Vitusparochie Leeuwarden
93. Henriëtte Kauffmann-Schaap, ambulant predikant Protestantse gemeenten Coevorden en Gramsbergen
94. Gerrit Kemna, voorganger Grace Communion International Zwolle
95. Kees Kersbergen, kerkelijk werker Hervormde Gemeente Veenendaal, wijkgemeente midden
96. Peter Klos, rooms-katholiek priester en pastoor Blessed Trinity Parish Amsterdam
97. Herman Koetsveld, dominee Protestantse Kerk Amsterdam (Westerkerk)
98. Jeroen Knol, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Zwolle
99. Minh Thu Ko, jongerenwerker Parochie Christus Koning Berkel en Rodenrijs
100. Sandor Koppers, pastoor Rooms-Katholieke Parochie St. Bonifatius Almere
101. Gerard de Korte, rooms-katholiek bisschop van ’s-Hertogenbosch
102. Age Kramer, pastoor Oud-Katholieke Parochie van de H. Nicolaas Den Helder
103. Petra de Kruijf, emeritus geestelijk verzorger en gastvoorganger in verschillende protestante gemeenten in Groningen en Drenthe
104. Peter Kruijt, voorganger Baptistengemeente Zwolle
105. Florus Kruijne, remonstrants predikant, Bunnik
106. Winfried Kuipers, pastoor parochie Christus Koning, bisdom Rotterdam
107. J. van de Laar, pastor Rooms-katholieke parochie St. Petrus’ Stoel Eindhoven
108. David Lebrun, pastoor Augustinus Parochie Vlijmen
109. Samuel Lee, Theoloog des Vaderlands
110. Martijn van Leerdam, dominee in de Protestantse Kerk Amsterdam
111. Jan Liesen, rooms-katholiek bisschop van Breda
112. G.P.M. van der Linden, emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Hilversum
113. René van Loon, protestants predikant, wijkgemeente De Samaritaan, Rotterdam-Centrum
114. Bert Loonstra, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Gouda
115. Wim (W.H.) Louwerse, emeritus-predikant Nederlands Gereformeerde Kerk, Apeldoorn
116. Theodoor Meedendorp, voorganger multiculturele kerk Hoop voor Noord, Amsterdam Noord
117. Henk Meulink, emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland, voorzitter Raad van Kerken Amsterdam
118. Carel van der Meij, voorganger Protestantse gemeente Naaldwijk
119. Rik Meijer, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Hardenberg Baalderveld-Zuid
120. Roel Meijer, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Meppel (Kruiskerk)
121. P.W. van Meijl, salvatoriaan, werkzaam in de H. Nicasiusparochie, locatie Leende en Sterksel
122. Walter Meijles, predikant Protestantse Gemeente Roden-Roderwolde
123. Kees Mewe, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Spakenburg-Zuid
124. Wouter Moolhuizen, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Hoogeveen
125. Rob Nijhoff, pastor Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Duiven-Velp
126. Marianne de Nooij, geestelijke in de Christengemeenschap, Andrieskerk
Amsterdam
127. Helene van Noord, predikant Protestantse Kerk Assen
128. Henk Noordhuis, pastor Ichtus Vrije Baptistengemeente Wierden
129. Dick Noort, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zuidhorn (De Rank)
130. Józef Okonek, pastoor parochie Maria, Hertogin van Drenthe
131. Rolf van Ommen, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Rouveen
132. Gertjan Oosterhuis, gemeentepredikant De Verbinding Hilversum
133. Melle Oosterhuis, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Wezep
134. Myriam Oosting, pastoraal werkster Hildegardparochie Groningen, Haren, Zuidhorn
135. Igno Osterhaus, pastoor van de Rooms-Katholieke Emmaüsparochie Amsterdam
136. Harry Pals, predikant Protestantse Kerk Noordwijk
137. Hendrik Pathuis, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Spakenburg-Noord
138. Jan-Jaap van Peperstraten, pastoor te Alkmaar
139. Kaj van der Plas, predikant Protestantse gemeente Eelde-Paterswolde
140. Johan Plug, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Roden
141. Irene Pluim, predikant Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal
142. Sjoerd Pos, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam
143. Maickel Prasing, rector Basiliek Oudenbosch, pastoor Immanuelparochie Zevenbergen en Bernardusparochie Oudenbosch
144. Roland Putman, ofm, Rooms-Katholiek pastoor H. Franciscusparochie Bommelerwaard
145. Gerrit Riemer, emeritus-predikant in missionaire dienst, Gereformeerde kerk vrijgemaakt, Mastenbroek
146. Folkert Rinkema, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Katwijk
147. Aat Roest, predikant Protestantse Gemeente De Jacobijner, Leeuwarden
148. Richard Roest, voorganger De Lichtboog Houten
149. Peter de Rooij, emeritus pastoor Immanuelparochie Zevenbergen
150. Robert Roth, voorganger 3G-kerk in Hengelo
151. Herman Schaepman, rooms-katholiek priester, bisdom ’s-Hertogenbosch
152. A.J.Th. van der Scheer, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
153. Ton Schepens, diaken Parochie Heilige Damiaan de Veuster Helmond
154. Gerhard Scholte, predikant Keizersgrachtkerk Amsterdam (Protestantse Kerk Nederland)
155. Yvonne Schoonhoven, geestelijk verzorger in verpleeghuis Den Haag
156. Joop Schreuder, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Spakenburg-Noord
157. Marga Sijtsma-van Oeveren, predikant voortgezet Gereformeerde Kerk, Boelenslaan
158. Peter Sinia, voorganger Nederlands Gereformeerde Kerk Ede (de Proosdij)
159. Hans Slotman, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kampen
160. Nico Sjoer, predikant Protestantse gemeente Wageningen
161. Herman Smit, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Zuidwolde (Dr.)
162. Hans Smulders, pastoor Rooms-Katholieke Kerk
163. Arie de Snoo, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Leiden
164. Huub Spaan, pastoor parochie Pax Christi Kamerik, Meije-Zegveld, Oudewater en Woerden, bisdom Rotterdam
165. Joop Stam, emeritus-deken Amsterdam
166. Jo Staps, emeritus-pastor Rooms-Katholieke Kerk, Bergen op Zoom
167. Gert Jan van der Steen, bisschop Vrij-Katholieke Kerk in Nederland
168. Jan-Jaap Stegeman, predikant Protestantse Gemeente Leeuwarden, wijk Jacobijner
169. Piet Steur, diaken Rooms-Katholieke Christoforusparochie Schagen
170. Paul Stomph, pastoor Rooms-katholieke parochie HH. Maria en Vincentius Volendam
171. Henk Stoorvogel, pastor Vrije Evangelisatie Zwolle
172. Mark Stoorvogel, pastor De Stadskerk Groningen
173. Peter Strating, voorganger Havenkerk Den Haag
174. André Supheert, predikant/voorganger Christelijke Gemeente ‘Gods Ware Liefde’ i.o.
175. Jeroen Sytsma, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zwolle-Zuid (Koningskerk)
176. Sjaak Teuwissen, predikant Gereformeerde Kerk (Protestantse Kerk Nederland) Ermelo
177. Henk van Thiel, Rooms-Katholiek diaken St. Petrusparochie Uden en omstreken
178. H. Thon, predikant protestantse kerk Valthe en Valthermond, Ter Apel
179. Daniël Timmerman, predikant Nederlands Gereformeerde Kerk Eindhoven (Emmaüskerk)
180. Tjitze Titus Tjepkema, pastoor Rooms-Katholieke Immanuelparochie Zuidoost-Drenthe
181. Margo Trapman, predikant van de Protestantse Gemeente Vlijmen – Hedikhuizen
182. Philip Troost, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, spreker, heeft als vrijwilliger op Lesbos gewerkt en auteur, Zwolle
183. Jaap van Tuil, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Mariënberg
184. Joep de Valk, predikant Remonstrantse Kerk Vrijburg, Amsterdam
185. Lucas van der Veen, predikant Kruiskerk Waddinxveen
186. Erik Verheijen, pastor Rooms-katholieke parochie Heilige Drie-eenheid Meppel Hoogeveen Beilen
187. Paul Verheijen, pastoor parochie Pax Christi, locaties Burgum, Dokkum, Ameland en Schiermonnikoog
188. Mark Verrips, predikant Protestantse gemeente in ‘s Gravenzande
189. Pieter Versloot, predikant Protestantse Wijkgemeente Martinikerk Groningen
190. Theo Vertelman, pastoraal werker bisdom Amsterdam – Haarlem
191. Paulien Vervoorn, gastvoorganger in diverse kerken, geeft preektrainingen aan voorgangers en predikanten
192. Tom A. Viezee, consulent Nederlands Gereformeerde Kerk Westbroek
193. Bart Visser, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Leeuwarden (Bethelkerk)
194. Paul J. Visser, pionier-predikant Noorderkerk, Amsterdam
195. Guus Vos, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Mijdrecht
196. Matthijs de Vries, predikant Protestantse Gemeenten Bergeijk en Hoogeloon – Eersel
197. Tom Waalewijn, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Lutten
198. Gert Jan van der Wal, pastor-diaken Rooms-Katholieke Kerk Haarlem e.o.
199. Laura van Weijen, predikante Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal
200. Philip Weijers, Rooms-katholiek diaken, bestuur Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk
201. Wim van der Wel, predikant Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse, wijk Baalder
202. Fedde Welbedacht, predikant Protestantse Gemeente Sneek
203. Riegonda van Welie – Kaai, predikant Spieghelkerk Bussum
204. Jan Wessels, missionair predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Veenendaal (Bethelkerk) en internationaal directeur van Faith2Share, een wereldwijd netwerk van zendingsorganisaties
205. Bettelies Westerbeek, voorganger Geloven in Moerwijk, Den Haag
206. Embregt Wever, pastoraal werker en bisschoppelijk gedelegeerde voor diaconie bisdom Den Bosch
207. Tjitte Wever, emeritus-predikant Nederlands Gereformeerde Kerk, laatst verbonden aan De Open Hof (Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk) Alkmaar
208. Jan Hendrik van Wijk, predikant Hervormde gemeente Windesheim (Protestantse Kerk Nederland)
209. Wim van Wijk, predikant Samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk-Gereformeerde Kerk vrijgemaakt-Nederlands Gereformeerde Kerk Deventer
210. André van Wijnbergen, voorganger De Buurtkerk Utrecht
211. Monica Wildeboer-van Rossum, catechiste Rooms-Katholieke Kerk regio Schagen
212. Florisca van Willegen-Kerkvliet, predikant Protestantse Gemeente Uithoorn
213. Jan van der Wolf, predikant Protestantse Gemeente Voorburg
214. Jan Wolsheimer, voormalig voorganger evangelische gemeente, directeur MissieNederland
215. Bert Wooning, hulppastor van de Katholieke Kerk van Hoofddorp (en medepastor van de Katholieke Spaanssprekende Parochie in Amsterdam)
216. Bert L. van der Woude, predikant protestantse gemeente Winschoten en voorzitter Studiekring Drewermann Nederland
217. Dennis van der Zee, predikant Nederlands Gereformeerde Kerk IJsselmuiden
218. Hans van Zonneveld, pastor Parochie H. Stefanus Nijmegen
219. Bernard Zweers, pastoor MeerLiede (Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam, Vijfhuizen)
220. Chris van Zwol, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Middelharnis

Predikanten, priesters, voorgangers etc. die de oproep ook willen ondertekenen kunnen mailen naar Jan de Beer: [email protected]. De redactie zal binnenkort een update van de namenlijst van de organisatie ontvangen en plaatsen.

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.