“We willen de oproep graag op maandag 31 augustus naar de Kamerleden verzenden, via de mail,” meldt Jan de Beer namens de initiatiefnemers. “Blijft u alstublieft vooral delen en collega’s vragen om voor die datum te laten weten of we de oproep ook mede namens hen mogen doen.” Aanmelden kan via: [email protected].

De initiatiefnemers schrijven aan de politici van CDA en ChristenUnie het volgende:

De Nederlandse regering heeft op 7 mei jl. bij een brief van staatssecretaris Broekers-Knol aangegeven hoe Nederland er wil zijn voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen op Lesbos. De Nederlandse hulp bestaat uit 48 plekken in Griekenland voor de opvang van 5.463 minderjarige vluchtelingen.

Op 3 juli jl. is in de Tweede Kamer gestemd over een motie over de kinderen van Lesbos. In de motie wordt geconstateerd dat het Nederlandse plan om kinderen in Griekenland op te vangen nauwelijks van de grond komt. In de motie wordt de regering verzocht om uiterlijk 1 augustus met een voorstel te komen om een aantal kinderen in Nederland te herplaatsen. De motie is verworpen, ook omdat u als volksvertegenwoordiger van het CDA of de CU tegen de motie hebt gestemd.

De vluchtelingkinderen op de Griekse eilanden zijn alles kwijt. Soms zijn ze hun familie in hun thuisland kwijtgeraakt; soms zijn ze op de reis naar een veilig land gescheiden van hun familie. Het zijn kinderen die zeer kwetsbaar zijn voor mensenhandel en misbruik en die zeker in coronatijd bescherming nodig hebben. We maken ons grote zorgen over deze kinderen. Onze zorgen worden vergroot door wat we in media (bijvoorbeeld Trouw, Reformatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad) lezen over het Nederlandse plan. Meest recent, medio juli, ruim twee maanden na de brief van 7 mei, berichtte RTL Nieuws dat de opvang in Griekenland nog niet is geregeld. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid wil geen concrete deadline noemen wanneer dat wel het geval is.

Wij zien hoe de Bijbel ons leert om er voor de kwetsbaren van deze wereld te zijn. We hebben het voorbeeld van Jezus die kinderen tot zich laat komen. Dat roept ons op tot ontferming over deze kinderen. Deze bewogenheid maakt dat wij u vragen om onze zorgen over de Nederlandse hulpplannen weg te nemen en dat wij u een aantal vragen voorleggen.

Wij vragen we u de volgende vragen te beantwoorden:
1. welke garanties of andere zekerheden hebt u dat het Nederlandse plan van de grond komt en kinderen daadwerkelijk en snel in hun acute nood worden geholpen en onderkomen, onderwijs en voogdij ontvangen?
2. welke garanties of andere zekerheden hebt u dat de andere kinderen dan de 48 die door Nederland worden geholpen, ook op korte termijn daadwerkelijk en snel hulp ontvangen?
3. hoeveel tijd wilt u de regering geven voor het realiseren van het plan, ook gezien de acute nood van deze kinderen?
4. bent u bereid u om de regering te vragen kinderen in Nederland op te vangen als het Nederlandse plan voor opvang in Griekenland niet van de grond komt of andere kinderen onvoldoende hulp ontvangen?

We hopen en bidden dat uw en onze inzet leidt tot bescherming van deze, Gods, kinderen. Gods zegen bij uw werk daarvoor toegewenst; we bidden voor u.

In de liefde van Christus verbonden,

1. Alexander Aalderink, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Zwaagwesteinde
2. Carel Affourtit, emeritus-predikant van de Nederlands Gereformeerde/Christelijke Gereformeerde samenwerkingsgemeente De Bron Amsterdam Nieuw-West
3. Ad Alblas, emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland
4. Timothy Alkema, voorganger Baptistengemeente ‘de Open Poort’ Nieuw-Weerdinge
5. Deddie van Alphen, voorzitter Kerk en Vluchteling Zutphen
6. Bert Altena, predikant Protestantse Gemeente Vries en stadspredikant Assen
7. Marieke Andela-Hofstede, predikant Protestantse Gemeente Neede
8. Kees van Atten, emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerk., Leiden
9. Peter R. Baas, emeritus-predikant binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
10. Adriaan Bais, voorganger Gemeente Gods Brunssum
11. Henk Bak, pastor H. Franciscus parochie, HH Nicolaas- en Antoniuskerk Monnickendam
12. Chris Bakker, emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland, Middelburg
13. Cor Baljeu, predikant protestantse wijkgemeente Open Kring Zwolle
14. Wim Barendrecht, emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland, Maasluis
15. Renata Barnard, emeritus-predikant Doopsgezinde Gemeente Utrecht
16. Aline Barnhoorn, emeritus Luchtmachtpredikant
17. André van der Beek, voorganger Apostolisch Genootschap Zwolle
18. Jan van Beek, pastor Rooms-Katholieke Pax Christiparochie Noordoost-Friesland
19. Ruud ter Beek, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk Leusden
20. Kor Beiboer, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Dalfsen
21. Ruben Bekx, diaken Huis van Vrede, Utrecht
22. Kees Benard, predikant Hervormde Kapel (Protestantse Kerk in Nederland) Wierden
23. Wim van den Berg, pastoor oud-katholieke parochie H. Maria Magdalena Eindhoven en rector oud-katholieke statie H. Augustinus Middelburg
24. Hein Bergman, emeritus-voorganger Vereniging van Vrijzinnige
Protestanten, Kampen
25. Annemie Bergsma, pastoraal werkster Rooms-Katholieke Kerk Heesch
26. Lennart van Berkel, predikant Protestantse Kerk in Nederland De Lier – Vredekerk
27. Jan Berkvens, predikant doopsgezind-remonstrantse gemeente Hoorn, Remonstranten Oude Wetering en de landelijke remonstrantse jongerengemeente Arminius
28. Stefan Bernhard, predikant Evangelische Broedergemeente Noord-Holland
29. Chr. van Beurden, pastor Den Dungen
30. Bram Beute, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kampen-Zuid (Bazuinkerk)
31. Joke van Beveren, kerkelijk werker gemeenten Balkbrug-Oudavereest en Assen (Protestantse Kerk in Nederland)
32. Hedde Biesma, emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken, Leusden
33. Menko Biewenga, emeritus-predikant Nederlands Gereformeerde Kerk Enschede
34. Sjaak Biewenga, voorganger Nederlands Gereformeerde Kerk Emmeloord
35. Marije Bijleveld, pastoraal werker Doopsgezinde Gemeente Zuid-Limburg
36. Marion Bleeker – Burger, pastoraal begeleidster en voorgangster in de Rooms – Katholieke Kerk in meerdere parochies in de Kop van Noord-Holland
37. Albert T. van Blijderveen, predikant Hervormde Gemeente Veenendaal-Oost
38. Wilmer Blijdorp, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Barneveld (de Burcht)
39. Jacomette de Blois, predikant Protestantse Kerk in Nederland in Bussum en geestelijk verzorger bij zorggroep Vivium
40. Fred Blokhuis, predikant samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk en Nederlands Gereformeerde Kerk Nieuwegein
41. L.P. Blom, predikant Hervormde gemeente Rijssen, wijk 1
42. Maarten Blom, pastor International Christian Fellowship Gouda
43. Sjaak de Boer, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Haren (Gn, Ontmoetingskerk)
44. Joop Boers, emeritus-pastoor Rooms-Katholieke Kerk
45. Geke Boersma, straatpastor Leeuwarden
46. G.E. Bonda, predikant Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente Zwolle
47. Henk Bondt, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Hardenberg Marslanden (De Levensbron)
48. Neo de Bono, missionaris in Moerwijk te Den Haag
49. Marise Boon, predikant Protestantse Gemeente Boxmeer
50. Carla J.M. Borgers, predikant Doopsgezinde gemeenten Twente
51. Erik Borgman, lekendominicaan, hoogleraar publieke theologie Tilburg University
52. Gerry Bos – Kaptein, predikant Nederlands Gereformeerde Kerk Nijmegen
53. Jan Bos, predikant Protestantse Gemeente Rolde e.o.
54. Johan Bos, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid
55. Jan Bosch – Maastricht, voorganger Christelijke Gereformeerde Kerk Bunde/Meerssen
56. Mariëlla Bossers, pastoraal werkster H. Mariaparochie Etten-Leur
57. Orlando Bottenbley, voorganger Baptistengemeente De Verbinding Amsterdam
58. Neeltsje Bouma, pastoraal werker Rooms-Katholieke Claraparochie Burgum
59. Arend de Braak, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Sint Jansklooster-Kadoelen
60. Ary Braakman, predikant Protestantse Gemeente Diepenheim
61. Sape Braaksma, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Leeuwarden (De Morgenster)
62. Guus Brand, voorganger Christelijke Gereformeerde Kerken, classis Hoogeveen
63. Rein Brand, emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland, Goes
64. Dirk Jan Brans, predikant Protestantse Gemeente Velp
65. Hetty Brederoo, predikant Evangelisch-Lutherse gemeente Utrecht-Zeist e.o.
66. Cor van Breemen, geestelijk verzorger (en predikant) Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zeist-De Bilt
67. Mary Bregman, voorganger en geestelijk verzorger Inovum Hilversum en Wijdemeren
68. Peter Breure, predikant Ichthuskerkgemeente (Protestantse Kerk Nederland) Voorthuizen
69. Arjen ten Brinke, voorganger Mozaiek033 Nijkerk
70. Jurjen ten Brinke, voorganger multiculturele kerk Hoop voor Noord, Amsterdam Noord
71. Maaike Broeksema, diaconaal pastor Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle
72. Bert Broers, kerkelijk werker Protestantse Gemeenten Zwartemeer en Eelde-Paterswolde
73. Dea Broersen, pastor Rooms-Katholieke Parochie Amstelland (Amstelveen, Bovenkerk, Buitenveldert, Ouderkerk aan de Amstel)
74. Kan. Paul E. Brommet, waarnemend pastoor Oud-Katholieke Kerk Utrecht
75. Aart Brons, voorganger Christelijke Gereformeerde Kerk Apeldoorn-Oost
76. Pim Brouwer, predikant Protestantse Kerk Maassluis
77. Henk de Bruijn, emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland Angerlo / Doesburg
78. Sijtze de Bruine, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Balkbrug
79. Pastor Eugène Brussee, diaken St. Urbanuskerk / Rooms-Katholieke Parochie Amstelland
80. Peter Buikema, emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland
81. E.B. Buitendijk, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Valkenburg (ZH) en Rijnsburg
82. Arjen Bultsma, pastoor Rooms-katholieke Zalige Titus Brandsmaparochie Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum
83. Hans Burger, universitair hoofddocent systematische theologie, Kampen
84. Liesbeth Burger, predikante Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
85. Elly Bus-Linssen, pastoraal werker parochie Christus’ Hemelvaart- H. Joseph Sittard
86. Ari van Buuren, oud-ziekenhuispastor, Rooms Katholieke Kerk Amsterdam-Oost
87. Christian Peacemaker Teams – Nederland
88. Lieuwkje Cnossen, predikant Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest
89. Jos Colijn, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Wezep
90. Christien Crouwel, predikant met bijzondere opdracht voor het werk van de Raad van Kerken in Nederland
91. Lieuwejan van Dalen, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Hoogeveen
92. Arjan Dam, pastor algemene zaken Vrije Evangelisatie Zwolle
93. Henk van Dam, voorganger Vrije Evangelische Gemeenten Zwolle en Meppel
94. P.J. van Dam, emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
95. Thaddy de Deckere, parochiepriester Rooms Katholieke Kerk Burgh-Haamstede
96. Aarnoud van der Deijl, predikant oecumenische kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp
97. Colm Dekker, Gemeenschap van Sant’Egidio Amsterdam
98. Wim Dekker, predikant Protestantse Kerk Veldhoven
99. Els Diepeveen, predikant Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
100. Geert van Dijk, predikant Nederlands Gereformeerde Kerk Sliedrecht
101. Tjerk van Dijk, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Smilde
102. Bram Dijkstra, voorganger CrossPoint Nieuw-Vennep
103. Adri Dingemanse, emeritus-predikant voor doven van de Christelijke Gereformeerde Kerken, Zwolle
104. George B.J.M. Dölle, priester Rooms-Katholieke Kerk, pastoor te Hulsberg
105. Hette Domburg, predikant Protestantse Gemeente Schaarsbergen
106. Henk Donker, predikant protestante wijkgemeente De Bron, Zeist
107. Robert Doornenbal, voorganger De Lichtboog Houten
108. Hanna van Dorssen, pastor Keizersgrachtkerk & Willem de Zwijgerkerk, hoofdredacteur Kerk in Mokum
109. Jannie Douma-van der Molen, predikant voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland
110. Jos Douma, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zwolle-Centrum (Plantagekerk)
111. Gé Drayer, emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
112. Hans van Driel, emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland, Loenen Gld
113. Joep Dubbink, predikant Protestantse Gemeente Uithoorn
114. Chr. Duhoux-Rueb, emeritus-predikant Doopsgezinde gemeente
115. Frank Duivenvoorde, pastoor Oud-Katholieke Parochie van de HH Barbara en Antonius-Abt Culemborg
116. Frans Dukers, oud-voorganger Hutgemeenschap (doopsgezind/remonstrant) Emmen
117. Henriette van Dunné, predikant Doopsgezinde gemeente Rotterdam
118. Riekie Dunnewind, geestelijk verzorger Ziekenhuis Rivierenland Tiel
119. Erik van Duyl, voorganger van de Baptistengemeenten Apeldoorn en Emmeloord
120. Jan Eijken, pastor Rooms-Katholieke parochie Maria Sterre der Zee, Den Haag (o.a. portefeuille migrantenpastoraat)
121. Bart Elbert, predikant ‘Via Pacis’ Beetsterzwaag-Olterterp
122. Wielie Elhorst, predikant Protestantse Gemeente Bussum en LHBT-predikant voor en vervangend predikant in de Oranjekerk van de Protestantse Kerk Amsterdam
123. Catherinus Elsinga, missionair predikant wijkgemeente De Ontmoeting Almelo
124. Ronald Elzinga, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Almkerk-Werkendam (De Voorhof)
125. Iemke Epema, predikant Protestantse Gemeente Zwolle (Oosterkerk)
126. Evert Everts, voorganger Samenwerkingsgemeente Koningskerk Deventer
127. Wim Everts, predikant Protestantse Gemeente Aalten
128. Nelleke Eygenraam, predikant Protestantse Gemeente Zwolle (wijkgemeenten Adventskerk en Oosterkerk)
129. Albert Pieter Feijen, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk Hardenberg Baalderveld Zuid en heeft als vrijwilliger op Samos gewerkt
130. Ella Feijen, pastoraal werker H. Nicolaasparochie Zoetermeer
131. Marieke Fernhout, predikant Parkstraatgemeente Arnhem
132. G. (Gerrit) de Fijter, voorzitter Stichting Nationale Synode, Kampen
133. Lucas Foekema, pastoraal werker Sint Antonius van Padua Parochie
(Sneek, Blauwhuis, Heeg, Roodhuis)
134. Egbert Fokkema, voorganger Protestantse Kerk in Nederland en werkzaam geweest in de internationale vluchtelingenzorg
135. Henk Fonteijn, predikant Protestantse Kerk in Nederland gemeente Tricht
136. Linus van ’t Foort, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Beekbergen
137. Bert Karel Foppen, predikant Hervormde wijkgemeente Bethlehemkerk Den Haag
138. Titus Frankemölle, diaken Rooms-Katholieke Kerk, voorzitter Nederlandse Katholieke Schoolraad
139. Els Geelen, pastoraal werker Parochiefederatie St. Franciscus Westland
140. Jan Geersing, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Ridderkerk (Maranathakerk)
141. Nico Geertsema, voorganger Samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk-Gereformeerde Kerk vrijgemaakt-Nederlands Gereformeerde Kerk Lisse
142. Han Geppaart, pastoraal werker Parochie heilige Maria Magdalena Breda/Prinsenbeek
143. Marian Geurtsen, rooms-katholiek voorganger in oecumenisch verband
144. Marian van Giezen, predikant Wilhelminakerk Utrecht
145. Anne-Francine van Gogh, emeritus-pastor Oecumenische Basisgroep Jonge Kerk Roermond
146. Jaap Goorhuis, emeritus-predikant Protestantse Kerk
147. Yko van der Goot, emeritus-predikant Doopsgezinde Gemeente Zeist
148. Johan Goris, pastoor Rooms-katholieke parochie St. Petrus’ Stoel Eindhoven
149. Bram Grandia, emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland
150. Wijke Greydanus, predikant Protestantse Gemeente Doetinchem
151. Willem Griffioen, voorganger Akergemeente Amsterdam
152. Bertha Groen-Mol, pastoraal werker Verenigde Doopsgezinde Gemeente
153. Dirk Groeneveld, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Amersfoort-Zuid (Martuskerk)
154. Jan Groenleer, emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerk, Leiden
155. Barbara de Groot, predikant Protestantse Gemeente Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost
156. Jelle de Groot, emeritus-pastoraal werker Doopsgezinde Gemeenten De Knipe en Gorredijk en Rooms Katholieke Kerk Eindhoven
157. Wim de Groot, voorganger Waterpleinkerk Rotterdam (Gereformeerde Kerk vrijgemaakt)
158. Aloys de Haan, geestelijk verzorger, voorheen diaconaal pastor, Heerlen
159. Geke de Haan, predikant Protestantse Kerk in Nederland De Lier
160. Wiel Hacking, pastoraal werker Pater Damiaanparochie Goes
161. Michel Hagen, plebaan Rooms-Katholieke Kathedraal Laurentius en Elisabeth Rotterdam
162. Han Hagg, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zwolle-Zuid (Koningskerk)
163. Pastor Nellie Hamersma-Sluis, pastoraal werkster Rooms-Katholieke Kerk Noord-Groningen
164. Johan Harmanny, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Hoek
165. Harry Harmsen, predikant Protestantse Gemeente Assen
166. A. van Harten-Tip, predikant voortgezette Gereformeerde Kerk Assen e.o. ‘Oase’
167. Gertjan van Harten, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Spakenburg-Zuid (Maranathakerk)
168. David Heek, theaterdominee en interkerkelijk spreker/voorganger
169. Evert Jan Hefting, predikant Protestantse Gemeente Sneek
170. Roel Heida, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Monster
171. Sjoerd Heij, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Harkstede-Meerstad
172. Adrie van der Heijden, emeritus-legerpredikant Christelijke Gereformeerde Kerken, Zaandam
173. Willem Jan de Hek, predikant Protestantse Wijkgemeente Jacobikerk Utrecht
174. Henk van Hemmen, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Ede-Noord
175. Folly Hemrica, emeritus-justitiepredikant en straatpastor, Leiden
176. Jan Hendriks, bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam
177. Netty Hengeveld, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Aalten
178. Jurgen van den Herik, predikant Protestantse Gemeente Drachten
179. Gert van Herk, predikant ‘De Kandelaar’ Holten
180. Paul J. den Hertog, predikant Nederlands Gereformeerde kerk en Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam Nieuw-West (De Bron)
181. Theo Hettema, predikant Protestantse Kerk
182. Jantine Heuvelink, predikant Protestantse Kerk Amsterdam (Oranjekerk)
183. Tytsje Hibma, predikant Protestantse Gemeente Arum-Kimswert
184. Tjitske Hiemstra, predikante Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
185. Zweitse van Hijum, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zevenbergen
186. Hans Hinkamp, predikant Protestantse Gemeente Lichtenvoorde
187. Klaas van Hoek, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Hoogeveen, vrijgesteld als geestelijk verzorger bij 3 woonzorgcentra (Hoogeveen, Dronten en Zeewolde)
188. Wietse van der Hoek, predikant Baptistengemeente Beth-El Hoogeveen
189. Joop van ’t Hof, predikant Nederlands Gereformeerde Kerk Rotterdam Overschie
190. Hans van ’t Hoff, voorganger Nederlands Gereformeerde Kerk Den Haag-Rijswijk (Leeuwendaalkerk)
191. Heileen Holman, voormalig diaconaal consulent / kerkelijk werker diverse Protestantse Gemeenten
192. Jacko Holtland, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Veenendaal-Oost
193. Klaas Holwerda, predikant Protestantse Kerk Amsterdam
194. Peter Hommes, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt De Koningshof Leusden
195. Marjo Hoogenbosch, pastoraal werker HH. Clara en Franciscusfederatie, Langeraar-Roelofarendsveen
196. Jan Hopman, emeritus-pastor toenmalige parochie Breda-Noord, de huidige Augustinusparochie Breda en bestuurslid Mondiaal Centrum Breda
197. Marianne Houben, pastor / geestelijke verzorger Op de Bies/Koraal
(zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) Landgraaf en Verpleeghuis
Bergweide Heerlen
198. Ron van den Hout, Rooms-Katholieke bisschop van Groningen – Leeuwarden
199. Wim in ‘t Hout, predikant Protestantse Kerken in Nederland ‘Open Hof’ Ommoord Rotterdam
200. Geert C. Hovingh, emeritus-predikant Protestantse Kerken in Nederland
201. Greta Huis, voorganger Vrijzinnige Protestanten in de provincie Groningen
202. Harry Huisintveld, priester Dominicaan St Jan de Doper – Vecht en Venen, Vinkeveen
203. Gert Huisman, namens het oudstenteam van Christengemeente Sefanja Harderwijk
204. Joop Huisman, emeritus-pastoor Oldenzaal
205. Ton Huitink, pastoor parochie Thomas a Kempis Zwolle
206. Wikke Huizing, predikant Protestantse Gemeente Den Burg, Texel
207. Harm Klein Ikkink, emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland, Drachten
208. Annelies Jans, predikante Protestantse Gemeente Apeldoorn, wijkgemeente Goede Herderkerk
209. Nielspeter Jans, predikant Vrijheidskerk, Protestantse Gemeente Alkmaar (wijk Zuid)
210. André Jansen, predikant Christelijk Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Woerden
211. Wim Jansen, emeritus-predikant Vrijzinnig Delft en Vrijzinnige Koorkerkgemeenschap Middelburg, Veere
212. Ingeborg Janssen-te Loo, docent Baptisten Seminarium
213. Jantinus Janssen, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zuidhorn (De Rank)
214. Marianus Jehandut, pastor Clara en Franciscus parochie Amsterdam-Zuidoost en Amsterdam-Oost
215. Aernout de Jong, predikant Baptisten Gemeente Zwolle
216. Henk de Jong, werkzaam in de Protestantse Gemeente Emmeloord
217. Marinus de Jong, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Amsterdam (Oosterparkkerk)
218. Niels de Jong, predikant Noorderlicht Rotterdam (Protestantse Kerk in Nederland)
219. Sieds de Jong, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Drachten Zuid/West
220. Jac. Jongejan, predikant Protestantse Kerk in Nederland, verbonden aan de Dorpskerk Hendrik-Ido-Ambacht
221. Martijn Junte, Remonstrantse Broederschap
222. W. Kaljouw, dominee Protestantse Gemeente Nijverdal
223. Pim Kalkman, voorganger Kerk van de Nazarener Amersfoort-Zuid
224. Germa Kamsma-Kunst, pastoraal werker Sint Vitusparochie Leeuwarden
225. Fred Kappinga, voorganger International Christian Fellowship Rotterdam-Noord
226. Marije Karreman, predikant Protestantse gemeente Leidsche Rijn te Utrecht
227. Ries Kassens, emeritus remonstrants predikant Apeldoorn
228. Henriëtte Kauffmann-Schaap, ambulant predikant Protestantse gemeenten Coevorden en Gramsbergen
229. Daniël Kehanpour, kerkelijk werker Jeugd en Middengeneratie Protestante Kerk Assen
230. Gerrit Kemna, voorganger Grace Communion International Zwolle
231. Kees Kersbergen, kerkelijk werker Hervormde Gemeente Veenendaal, wijkgemeente midden
232. Saskia Ketelaar, predikant Protestantse Gemeente Hoek
233. Erik Keuzenkamp, voorzitter Baptistengemeente Hengelo
234. Diete Kits, predikant Protestantse Gemeente Bovensmilde
235. M. Klaassen, predikant Hervormde gemeente Arnemuiden
236. Gertjan Klapwijk, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zwolle-Berkum (Ichthuskerk)
237. Kok Klever, predikant Doopsgezinden Krommenie/Zaandam/Wormer
238. Harcourt Klinefelter, emeritus doopsgezind predikant en oud-woordvoerder Martin Luther King, Steenwijkerwold
239. Peter Klos, rooms-katholiek priester en pastoor Blessed Trinity Parish Amsterdam
240. Herman Koetsveld, dominee Protestantse Kerk Amsterdam (Westerkerk)
241. Jeroen Knol, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Zwolle
242. Minh Thu Ko, jongerenwerker Parochie Christus Koning Berkel en Rodenrijs
243. Rudie Koetje, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Drachten-West
244. Anne Kooi, predikante Protestantse Kerk in Nederland-gemeente Waal – Koog – Den Hoorn
245. Co Kooman, emeritus-predikant Protestantse Gemeente Oegstgeest
246. Sandor Koppers, pastoor Rooms-Katholieke Parochie St. Bonifatius Almere
247. Pieter Korbee, predikant van de Remonstrantse gemeente Alkmaar.
248. Gerard de Korte, rooms-katholiek bisschop van ’s-Hertogenbosch
249. Peter Kos, voorganger Baptistengemeente de Rank Utrecht
250. Rob Kosterman, straatpastor Eindhoven namens de Rooms-Katholieke Parochies Eindhoven
251. Age Kramer, pastoor Oud-Katholieke Parochie van de H. Nicolaas Den Helder
252. Charlotte Kremer, predikant Protestantse Gemeente Zuiderwoude – Uitdam
253. Yvette Krol, predikant Doopsgezinde Gemeente Noordoost Nederland
254. Henk Kroon Ordo Sancti Augustini, voorganger Werkhofgemeemschap Werkhoven
255. Petra de Kruijf, emeritus geestelijk verzorger en gastvoorganger in verschillende protestante gemeenten in Groningen en Drenthe
256. Claartje Kruijff, predikant Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum
257. Peter Kruijt, voorganger Baptistengemeente Zwolle
258. Florus Kruijne, remonstrants predikant, Bunnik
259. Jur Kruizinga, interim-voorganger Unie Baptistengemeenten, Wedde
260. Winfried Kuipers, pastoor parochie Christus Koning, bisdom Rotterdam
261. Petra Kuperus, emeritus-geestelijk verzorger Stichting Sint Jacob Haarlem
262. J. van de Laar, pastor Rooms-Katholieke parochie St. Petrus’ Stoel Eindhoven
263. Ron Lafeber, predikant Protestantse Gemeente Gorredijk
264. J. het Lam, predikant Bethelkerk Harderwijk
265. Adriaan van Langevelde, emeritus-predikant samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk Zoetermeer
266. Dick Langhenkel, emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland en oud-legerpredikant Koninklijke Landmacht, Dronten
267. David Lebrun, pastoor Augustinus Parochie Vlijmen
268. Samuel Lee, Theoloog des Vaderlands
269. Martijn van Leerdam, dominee in de Protestantse Kerk Amsterdam
270. Michiel de Leeuw, predikant Protestantse Gemeente Apeldoorn, wijkgemeente Jachtlaankerk
271. Coen Legemaate, pastor International Christian Fellowship Rotterdam
272. Alke Liebich, predikant Johanneskerk Amersfoort, voorzitter Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland, supervisor Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching
273. Jet Lieftink-Buijs, predikant Protestantse Gemeente Neede
274. Jan Liesen, rooms-katholiek bisschop van Breda
275. Lense Lijzen, predikant Remonstrantse Gemeente Groningen
276. Henk Limbeek, emeritus-priester, Deventer
277. Erjan van der Linde, diaconaal consulent Christelijke Gereformeerde Kerk
278. G.P.M. van der Linden, emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Hilversum
279. Wim Lolkema, predikant Protestantse Gemeentes Woensdrecht en Bergen op Zoom
280. René van Loon, protestants predikant, wijkgemeente De Samaritaan, Rotterdam-Centrum
281. Bert Loonstra, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Gouda
282. Johan Lotterman, gepensioneerd voorganger Evangelisch-Lutherse Gemeente Zeist en Vrije Evangelische Gemeente Beverwijk en gepensioneerd Bijbelvertaler Wycliffe
283. Wim (W.H.) Louwerse, emeritus-predikant Nederlands Gereformeerde Kerk, Apeldoorn
284. Maurits Luth, predikant Baptistengemeente Kampen
285. Henk van het Maalpad, predikant protestantse gemeente Halsteren & Nieuw Vossemeer en gereformeerde kerk Anna Jacobapolder
286. Gertrudeke van der Maas, predikante De Drie Ranken Apeldoorn
287. M. Maas, hervormd predikant Dordrecht, wijk 7
288. Ies Maaswinkel, predikant Nederlands Gereformeerde Kerk Maassluis
289. Arrie Mak, predikant Nederlands Christelijk Gereformeerde Kerk De Lichtzijde Zoetermeer
290. Henk Makkinga, predikant Protestantse Gemeente Doetinchem
291. Paul van Mansum, voorzitter Protestantse Kerken van Schiedam De Wissel
292. Cor van der Mark, voorzitter Gereformeerde Protestantse Kerk in Nederland De Lier en CDA raadslid gemeente Westland
293. Arjan Markus, predikant Pelgrimvaderskerk Rotterdam-Delfshaven (Protestantse Kerk in Nederland)
294. Eva Martens, pastor Dominicusgemeente Amsterdam
295. Gerard Mathijsen, emeritus-abt abdij Ordo Sancti Benedicti Egmond
296. Theodoor Meedendorp, voorganger multiculturele kerk Hoop voor Noord, Amsterdam Noord
297. Andre van der Meer, jeugdwerker Royal Mission
298. Saapke van der Meer, predikant Doopsgezinde Gemeente Zeerijp-Zijldijk
299. Saskia van Meggelen, predikant Protestantse Gemeente Breda
300. Jaap van der Meij, emeritus-pastor rooms-katholieke parochie Amstelland
301. Henk Meulink, emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland, voorzitter Raad van Kerken Amsterdam
302. Carel van der Meij, voorganger Protestantse gemeente Naaldwijk
303. Jan Meijer, voorganger oecumenische basisgemeente De Duif Amsterdam
304. Juut Meijer, pastor Dominicusgemeente Amsterdam
305. Marloes Meijer, predikant Protestantse Kerk in Nederland Engelen
306. Rik Meijer, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Hardenberg Baalderveld-Zuid
307. Roel Meijer, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Meppel (Kruiskerk)
308. P.W. van Meijl, salvatoriaan, werkzaam in de H. Nicasiusparochie, locatie Leende en Sterksel
309. Walter Meijles, predikant Protestantse Gemeente Roden-Roderwolde
310. Corja Menken-Bekius, emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland
311. Gerhard Messelink, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt De Lier – Maassluis
312. Henk Messelink, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Hattem-Noord
313. Kees Mewe, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Spakenburg-Zuid
314. Henk Mijnders, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle
315. Attie Minnema, predikant Protestantse gemeente Nootdorp-Ypenburg, wijkgemeente Ypenburg Den Haag
316. Wouter Moolhuizen, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Hoogeveen
317. Christiaan de Moraaz Imans, priester Vrij-Katholieke Kerk en voorzitter Clericale Synode
318. Jan Pieter Mostert, directeur stichting Gave, kerkelijk vluchtelingenwerk
319. Otto Mulder, emeritus-predikant, Balk
320. Ruud Mulder, consulent Doopsgezinde Gemeente Arnhem
321. Jaap van Mulligen, emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Den Haag
322. Dorina Nauta, spreker en relatiemanager bij Tear
323. Atzo Nicolai, predikant Protestante Gemeente Barneveld
324. Henriëtte Nieuwenhuis, predikant Protestantse Gemeente ‘s-Heerenberg-Zeddam
325. Martijn F. Nijhoff, voorganger Baptistengemeente Het Baken Emmen
326. Rob Nijhoff, pastor Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Duiven-Velp
327. Jannie Nijwening, doopsgezind predikant in de Zaanstreek
328. Marianne de Nooij, geestelijke in de Christengemeenschap, Andrieskerk
Amsterdam
329. Helene van Noord, predikant Protestantse Kerk Assen
330. Henk Noordhuis, pastor Ichtus Vrije Baptistengemeente Wierden
331. Dick Noort, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zuidhorn (De Rank)
332. Ed Noort, emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland, emeritus-hoogleraar Oude Testament Rijksuniversiteit Groningen
333. Huibert van Noort, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Wetsinge-Sauwerd
334. Józef Okonek, pastoor parochie Maria, Hertogin van Drenthe
335. Gerrold Olde, predikant Protestantse Koepelkerk Smilde
336. Rolf van Ommen, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Rouveen
337. Klaas Oosterheert, scriba gecombineerde Christelijke Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Sneek
338. Gertjan Oosterhuis, gemeentepredikant De Verbinding Hilversum
339. Melle Oosterhuis, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Wezep
340. Anke Oosting, predikant Protestantse Gemeenten Harich-Ruigahuizen en Oudega-Kolderwolde, Balk
341. Myriam Oosting, pastoraal werkster Hildegardparochie Groningen, Haren, Zuidhorn
342. Igno Osterhaus, pastoor van de Rooms-Katholieke Emmaüsparochie Amsterdam
343. Jeannette den Ouden, predikant Arboretumkerk Wageningen
344. Harry Pals, predikant Protestantse Kerk Noordwijk
345. Hendrik Pathuis, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Spakenburg-Noord
346. Eric Peels, hoogleraar Oude Testament Theologische Universiteit Apeldoorn
347. Gertjan Pellikaan, kerkelijk werker Protestantse Kerk in Nederland De Lier – Domkerk
348. Jan-Jaap van Peperstraten, pastoor te Alkmaar
349. Marjolein Peters, medewerker Doopsgezinde Gemeente Breda
350. Werner Pieterse, predikant Protestantse gemeente Amstelveen Buitenveldert, Paaskerk
351. Evelien Plaisier, predikant Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot
352. Wytze Plantinga, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle
353. Kaj van der Plas, predikant Protestantse gemeente Eelde-Paterswolde
354. Johan Plug, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Roden
355. Irene Pluim, predikant Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal
356. Jaap van de Poll, emeritus-pastor Vrije Evangelisatie Zwolle
357. Louise A. Pondman – de Wilde, predikant Doopsgezinde Gemeente Alkmaar
358. Sjoerd Pos, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam
359. G.J. Post, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Nieuwpoort
360. Jules Post, rooms-katholiek pastor, diaken in de regio Westfriesland zuidoost, hoofdkrijgsmachtaalmoezenier buiten dienst
361. Pieter Post, dominee Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
362. Maickel Prasing, rector Basiliek Oudenbosch, pastoor Immanuelparochie Zevenbergen en Bernardusparochie Oudenbosch
363. Guus Prevoo, pastoraal werker en voormalig missionair veldwerker bij Vastenactie
364. André Priem, predikant Westerkerk Ermelo (Protestantse Kerk in Nederland)
365. Huibert Prins, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Hardenberg-Centrum
366. Ton van Prooijen, predikant Protestantse Gemeente Breda
367. Roland Putman, ofm, Rooms-Katholiek pastoor H. Franciscusparochie Bommelerwaard
368. Wim Quist, emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle
369. Heleen Ransijn, predikant Protestantse Kerk William Tyndale-Silo Vilvoorde,
Verenigde Protestantse Kerk België
370. Bert Renkema, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Gasthuiskerk Middelburg
371. Gerrit Riemer, emeritus-predikant in missionaire dienst, Gereformeerde kerk vrijgemaakt, Mastenbroek
372. Hans Riemer, predikant Gereformeerde Kerk (samenwerkingsgemeente Nederlands Gereformeerde Kerk vrijgemaakt) Langerak
373. Folkert Rinkema, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Katwijk
374. Sander Ris, predikant De Fontein Apeldoorn
375. Ruud Roefs, pastoor parochie H. Johannes XXIII (Beuningen – Gld.)
376. Aat Roest, predikant Protestantse Gemeente De Jacobijner, Leeuwarden
377. Gerben Roest, predikant bij de Hervormde Gemeente Huizen
378. Richard Roest, voorganger De Lichtboog Houten
379. Marijn Rohaan-Bisperink, predikant Protestantse Gemeente de Hoofdhof Berkum-Zwolle
380. Peter de Rooij, emeritus pastoor Immanuelparochie Zevenbergen
381. Robert Roth, voorganger 3G-kerk in Hengelo
382. Tineke van Royen, Remonstrantse Broederschap
383. Herman Schaepman, rooms-katholiek priester, bisdom ’s-Hertogenbosch
384. Norbert Schallenberg, pastor-priester, pastor Misión Catolica
Eindhoven en assistent-pastor parochie van de H. Petrus Eindhoven
385. Erica Scheenstra, predikant Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch
386. A.J.Th. van der Scheer, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
387. Jan Schep, predikant Protestantse Gemeente Zuidland
388. Ton Schepens, diaken Parochie Heilige Damiaan de Veuster Helmond
389. Martin Schneeberger, rooms-katholiek priester op Lesbos
390. Gerhard Scholte, predikant Keizersgrachtkerk Amsterdam (Protestantse Kerk in Nederland)
391. Yvonne Schoonhoven, geestelijk verzorger in verpleeghuis Den Haag
392. Harold Schorren, predikant Laurenspastoraat (Laurenskerk Rotterdam) en citypastor Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum
393. Joop Schreuder, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Spakenburg-Noord
394. Marie Schroevers, kerkelijk opbouwwerker en pionier te Zuidoostbeemster
395. Nico Schroevers, predikant Protestantse Kerk in Nederland Beemster
396. Marlies Schulz, predikant Protestantse Gemeente Nuenen
397. Loek Seeboldt (O. Carm), pastor parochie HH. Engelbewaarders Badhoevedorp
398. Yoo Eun Seong, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Vlissingen
399. Rudolf Setz, voorganger Assen Zoekt, diaconaal consulent Binnenland Christelijke Gereformeerde Kerk
400. Henk Siegers, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
401. Setkin Sies, kerkelijk werker Kerk van de Nazarener Rotterdam
402. Marnix van der Sijs, ambulant predikant Protestantse Kerk in Nederland
403. Marga Sijtsma-van Oeveren, predikant voortgezet Gereformeerde Kerk, Boelenslaan
404. Peter Sinia, voorganger Nederlands Gereformeerde Kerk Ede (de Proosdij)
405. Wouter Slob, predikant Anloo-Zuidlaren (Protestantse Kerk in Nederland)
406. Mirjam Sloots, predikant Protestantse Kerk Koog-Zaandijk en buurtdominee/verbinder Citykerk Amsterdam
407. Hans Slotman, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kampen
408. Chantal Sluijsmans, geestelijk verzorger ouderenzorg
409. Nico Sjoer, predikant Protestantse gemeente Wageningen
410. Herman Smit, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Zuidwolde (Dr.)
411. Petra Smit, predikant Vrije Evangelische Gemeente Bussum
412. Koos Smits, priester in de Rooms-Katholieke Kerk van stad Utrecht
413. Willem Smouter, predikant Nederlands Gereformeerde Kerk Apeldoorn
414. Hans Smulders, pastoor Rooms-Katholieke Kerk
415. Annemarie Snijders, predikant van Huis van Licht, Nederlands Arabische gemeente van de Kerk van de Nazarener Utrecht
416. Arthur Snijders, predikant Kerk van de Nazarener
417. Arie de Snoo, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Leiden
418. Huub Spaan, pastoor parochie Pax Christi Kamerik, Meije-Zegveld, Oudewater en Woerden, bisdom Rotterdam
419. Herman Speelman, emeritus-predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, wetenschappelijk medewerker Theologische Universiteit Kampen en gastdocent priester- en diakenopleiding bisdom Breda
420. Jan van ’t Spijker, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Hoogeveen, docent missionaire vakken Theologische Universiteit Apeldoorn
421. Willem van ’t Spijker, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Hilversum, zendingsconsulent Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
422. Ron van der Spoel, predikant-pionier Leger des Heils Limburg
423. Anette Sprotte, predikante Protestantse Gemeente Leusden
424. Nynke Stallinga, kerkelijk jeugdwerker Protestantse gemeente Tijnje-Terwispel
425. Joop Stam, emeritus-deken Amsterdam
426. Jo Staps, emeritus-pastor Rooms-Katholieke Kerk, Bergen op Zoom
427. Gert Jan van der Steen, bisschop Vrij-Katholieke Kerk in Nederland
428. Jan-Jaap Stegeman, predikant Protestantse Gemeente Leeuwarden, wijk Jacobijner
429. Arjen Stellingwerf, voorganger Baptistengemeente Pernis
430. Piet Steur, diaken Rooms-Katholieke Christoforusparochie Schagen
431. Paul Stomph, pastoor Rooms-katholieke parochie HH. Maria en Vincentius Volendam
432. Henk Stoorvogel, pastor Vrije Evangelisatie Zwolle
433. Mark Stoorvogel, pastor De Stadskerk Groningen
434. Peter Strating, voorganger Havenkerk Den Haag
435. Jo Straver, passionist, emeritus-pastor St. Maartenskliniek Nijmegen
436. Jochem Stuiver, predikant Protestantse Wijkgemeente Kerk op Zuilen Utrecht
437. André Supheert, predikant/voorganger Christelijke Gemeente ‘Gods Ware Liefde’ i.o.
438. René Swieringa, pastor gemeentezorg Vrije Evangelisatie Zwolle
439. Jeroen Sytsma, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zwolle-Zuid (Koningskerk)
440. Wijgert G. Teeuwissen, predikant Protestantse Kerk in Nederland, Hervormde gemeente te Veenendaal (Westerkerk)
441. Bernard Terlouw, predikant Protestantse Gemeente De Westereen
442. Sjaak Teuwissen, predikant Gereformeerde Kerk (Protestantse Kerk in Nederland) Ermelo
443. Henk van Thiel, Rooms-Katholiek diaken St. Petrusparochie Uden en omstreken
444. H. Thon, predikant protestantse kerk Valthe en Valthermond, Ter Apel
445. Wilma Tiemersma-Veenstra, predikante Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en Surhuisterveen
446. Jesse Timmer, voorganger Baptistengemeente de Rank Utrecht
447. Daniël Timmerman, predikant Nederlands Gereformeerde Kerk Eindhoven (Emmaüskerk)
448. Tjitze Titus Tjepkema, pastoor Rooms-Katholieke Immanuelparochie Zuidoost-Drenthe
449. K. Tolboom, pastoor Rooms-Katholieke Kerk Assen
450. Rob van der Toorn, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Leiden
451. Margo Trapman, predikant van de Protestantse Gemeente Vlijmen – Hedikhuizen
452. Erna Treurniet, buurtpastor Johannescentrumgemeente Utrecht – Overvecht
453. Philip Troost, voorganger Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, spreker, heeft als vrijwilliger op Lesbos gewerkt en auteur, Zwolle
454. Ate Trox, voorganger Vereniging Vrijzinnige Protestanten Groningen
455. Jaap van Tuil, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Mariënberg
456. Elly Urban, predikant Oosterkerk, Protestantse Gemeente Zwolle
457. Joep de Valk, predikant Remonstrantse Kerk Vrijburg, Amsterdam
458. Kees (C.) van de Vate, oud-predikant Protestantse Kerk in Nederland, Culemborg
459. Lucas van der Veen, predikant Kruiskerk Waddinxveen
460. Rianne Veenstra, predikant De Drieklank Almere Buiten
461. Alexander Veerman, Gereformeerde Kerk (Protestantse Kerk in Nederland) Sliedrecht
462. Lydia Veerman, predikant Protestantse Gemeente Oudega (Smallingerland)
463. Ina Veldhuizen, predikant Protestantse Gemeente Doetinchem
464. Elly Veldman-Potters, ouderenpastor Protestantse Kerk Assen
465. Sibilla Verhagen, predikant Protestantse Gemeente Alkmaar (wijk Noord)
466. Erik Verheijen, pastor Rooms-katholieke parochie Heilige Drie-eenheid Meppel Hoogeveen Beilen
467. Paul Verheijen, pastoor parochie Pax Christi, locaties Burgum, Dokkum, Ameland en Schiermonnikoog
468. Diana Vernooij, voorganger oecumenische basisgemeente De Duif Amsterdam
469. Mark Verrips, predikant Protestantse gemeente in ’s Gravenzande
470. Mirjam Verschoof, pionier bij De Haven, kerk op Kanaleneiland Utrecht
471. Pim Verschoor, predikant Protestantse Gemeente Helenaveen
472. Pieter Versloot, predikant Protestantse Wijkgemeente Martinikerk Groningen
473. John Versteeg, permanent diaken van het bisdom Haarlem-Amsterdam
474. Theo Vertelman, pastoraal werker bisdom Amsterdam – Haarlem
475. Paulien Vervoorn, gastvoorganger in diverse kerken, geeft preektrainingen aan voorgangers en predikanten
476. Mark Veurink, voorganger Christelijke Gereformeerde Kerk Menorah-Zaanstad
477. Tom A. Viezee, consulent Nederlands Gereformeerde Kerk Westbroek
478. Aalt Visser, emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland, Harderwijk
479. Bart Visser, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Leeuwarden (Bethelkerk)
480. Paul J. Visser, pionier-predikant Noorderkerk, Amsterdam
481. Simone Visser, geestelijk verzorger en ziekenhuispredikant St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein
482. Sjaak Visser, predikant Protestantse Gemeente Zaandam
483. Marijn Vlasblom, voorganger Baptistengemeente Op Doortocht Ede
484. Anne van Voorst, predikant Protestantse Gemeente Dinxperlo
485. Alrik Vos, missionair predikant Hart voor Heerhugowaard (Christelijke Gereformeerde Kerk-Gereformeerde Kerk vrijgemaakt-Nederlands Gereformeerde Kerk)
486. Guus Vos, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Mijdrecht
487. Marco Vos, missionair werker International Christian Fellowship Apeldoorn en manager veldwerk en belangenbehartiging Stichting Gave
488. Afinus de Vries, voorganger Kruiskerk, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Middelburg
489. Klaas de Vries, predikant Tituskapel, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Amsterdam Zuid/West
490. Matthijs de Vries, predikant Protestantse Gemeenten Bergeijk en Hoogeloon – Eersel
491. Tom Waalewijn, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Lutten
492. Hinne Wagenaar, pionierpredikant Nijkleaster Jorwert
493. Wilco van Wakeren, remonstrants predikant, Veenendaal
494. Gert Jan van der Wal, pastor-diaken Rooms-Katholieke Kerk Haarlem e.o.
495. Hans van Walsum, predikant protestantse gemeente Alblasserdam
496. Henk van Waveren, emeritus remonstrants predikant, Rhenen
497. Laura van Weijen, predikante Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal
498. Philip Weijers, Rooms-katholiek diaken, bestuur Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk
499. Julia van Wel-Berretty, voormalig pastoraal werker Aartsbisdom Utrecht
500. Wim van der Wel, predikant Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse, wijk Baalder
501. Fedde Welbedacht, predikant Protestantse Gemeente Sneek
502. Riegonda van Welie – Kaai, predikant Spieghelkerk Bussum
503. Jan Wessels, missionair predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Veenendaal (Bethelkerk) en internationaal directeur van Faith2Share, een wereldwijd netwerk van zendingsorganisaties
504. Bettelies Westerbeek, kerkelijk pionier & pastor Geloven in Moerwijk Den Haag
505. Dick Westerkamp, emeritus-predikant Nederlands Gereformeerde Kerk Houten De Lichtboog
506. Rob van de Wetering, pastoraal werker Protestantse Gemeente Velp
507. Embregt Wever, pastoraal werker en bisschoppelijk gedelegeerde voor diaconie bisdom Den Bosch
508. Tjitte Wever, emeritus-predikant Nederlands Gereformeerde Kerk, laatst verbonden aan De Open Hof (Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk) Alkmaar
509. Axel Wicke, voorganger Protestantse Kerk in Nederland-wijkgemeente Den Haag-West (Bergkerk, Maranathakerk en Buurt-en-Kerkhuis Bethel)
510. F. A. Wiersma, emeritus-predikant Protestantse Gemeente Delden
511. Gerlof Wiersma, coördinator kerkopbouw Royal Mission Noord Friesland
512. Jan Hendrik van Wijk, predikant Hervormde gemeente Windesheim (Protestantse Kerk in Nederland)
513. Wim van Wijk, predikant Samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk-Gereformeerde Kerk vrijgemaakt-Nederlands Gereformeerde Kerk Deventer
514. Ad Wijlhuizen, predikant De Drie Ranken, Protestantse Kerken in Nederland Apeldoorn
515. André van Wijnbergen, voorganger De Buurtkerk Utrecht
516. K. (Karel) F.A.W. van Wijngaarden, predikant Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
517. Monica Wildeboer-van Rossum, catechiste Rooms-Katholieke Kerk regio Schagen
518. Florisca van Willegen-Kerkvliet, predikant Protestantse Gemeente Uithoorn
519. Jan Wilmink, Gereformeerde kerk De Kandelaar Amersfoort-Centrum
520. Robert Wilschut, predikant Protestantse Kerk in Nederland Hoogvliet
521. Jaap van der Windt, predikant Vredeskerk Katwijk
522. Roelof de Wit, predikant Kerkelijk Centrum Ermelo (Protestantse Kerk in Nederland)
523. Marco Wittenberg, voorganger BapNoord Alphen a/d Rijn
524. Nelleke ten Wolde-Hijwegen, pastoraal werkster Z. Titus Brandsmaparochie Bolsward
525. Els van der Wolf-Kox, predikant Protestantse Gemeente Voorburg
526. Jan van der Wolf, predikant Protestantse Gemeente Voorburg
527. Wieke de Wolff, straatpastor Straatpastoraat Utrecht
528. Jurek Woller, voortrekker Noorderlicht Rotterdam (Protestantse Kerk in Nederland)
529. Jan Wolsheimer, voormalig voorganger evangelische gemeente, directeur MissieNederland
530. Bert Wooning, hulppastor van de Katholieke Kerk van Hoofddorp (en medepastor van de Katholieke Spaanssprekende Parochie in Amsterdam)
531. Bert L. van der Woude, predikant protestantse gemeente Winschoten en voorzitter Studiekring Drewermann Nederland
532. Hans Wulffraat, emeritus-predikant Chinese CAMA gemeente Zoetermeer
533. Peter Zaadstra, predikant Gereformeerde Kerk Kockengen
534. Dennis van der Zee, predikant Nederlands Gereformeerde Kerk IJsselmuiden
535. Denny O. Zinhagel, predikant Evangelische Broedergemeente Rotterdam
536. Hans van Zonneveld, pastor Parochie H. Stefanus Nijmegen
537. Kees van der Zwaard, predikant van de Oecumenische Janskerkgemeente Utrecht
538. Bernard Zweers, pastoor MeerLiede (Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam, Vijfhuizen)
539. Petra Zweers, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Sint-Oedenrode / Son en Breugel
540. Chris van Zwol, predikant Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Middelharnis

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al één reactie — praat mee.