De handreiking maakt inzichtelijk waaraan interventies moeten voldoen die worden ingezet om het vertrouwen tussen jongeren en politie te vergroten. Daarnaast is op een rij gezet welke algemene criteria daarbij van belang zijn en worden aanbevelingen gedaan die een actieve betrokkenheid van jongeren vergroten. Ook komt aan de orde op wat voor manier de politie sociale media kan inzetten om de beeldvorming over de politie bij jongeren met een migratieachtergrond te verbeteren.

Aanleiding voor het onderzoek

Het is belangrijk dat jongeren vertrouwen hebben in instituties die belangrijke pijlers vormen voor onze rechtsstaat. De politie is daar één van. Uit eerder onderzoek van KIS is gebleken dat het belangrijk is om te werken aan een groter vertrouwen tussen de politie en jongeren in het algemeen en jongeren met een migratieachtergrond in het bijzonder. De politie wil haar relatie met jongeren met een migratieachtergrond verbeteren. Door wederzijds begrip te ontwikkelen, hoopt zij dat vooroordelen ten opzichte van elkaar verminderen, en er meer bondgenootschap ontstaat tussen de beide partijen. Bovendien zou op deze manier het vertrouwen tussen de jongeren en de politie vergoot, en hun relatie verbeterd moeten worden.

Voor wie?

De handreiking is bedoeld voor alle professionals en met name de politie, die een interventie willen inzetten of ontwikkelen die erop gericht is de relatie of samenwerking tussen jongeren en politie te verbeteren. Het rapport met de bijbehorende checklist kan als toetsingsinstrument worden gebruikt om te beoordelen hoe de politie en andere professionals die met jongeren werken een interventie kunnen versterken. Ook kan het inspiratie bieden voor professionals die iets willen doen ter bevordering van de relatie en daarmee het vertrouwen tussen de politie en jongeren, maar niet weten wat daar de juiste ingrediënten voor zijn.

Over het onderzoek

De onderzoeksvraag die centraal stond was: waaraan moeten methoden – interventies – die erop gericht zijn het vertrouwen tussen jongeren en politie te verbeteren, voldoen voor een zo groot mogelijke kans op slagen? Om antwoord hierop te krijgen is literatuuronderzoek uitgevoerd, aangevuld met gesprekken met diverse maatschappelijke organisaties, betrokkenen en de politie. Daarnaast is een
survey verricht onder 55 jongeren met een migratieachtergrond.

Hoe vergroot je het vertrouwen tussen jongeren en de politie? Een handreiking voor het versterken van interventies; Sahar Noor en Laura Metwally. Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Klik hier voor de handreiking. Klik hier voor de checklist. Lees ook het artikel over dit onderwerp.

Bron: Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al één reactie — praat mee.