Het nieuwe boek heet Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt. De publicatie is een initiatief van een groep christelijke LHBT+-organisaties, die zich LCC Plus noemen. Aan de uitgave is een geschiedenis van tien tot vijftien jaar voorafgegaan. In die periode is meer aandacht gekomen voor het bestaan, de ervaringen en maatschappelijke acceptatie van transgenders. In 2014 hield de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging (LKP) een themadag hierover, waar volgens de organisatie heel wat kerkgemeenschappen op af waren gekomen. Toch moeten veel kerken nog grote stappen zetten voor een wenselijke toenadering tot mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn, concludeert de LKP ernstig.

Hard nodig

tada

“Te lang hebben kerk en theologie zich afgesloten van ervaringen van transgender-personen of zelfs actief bijgedragen aan hun buitensluiting en stigmatisering”, zegt Heleen Zorgdrager, redacteur van het boek en hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit. “Wat een verrassing en verrijking als hun verhalen eindelijk gehoord worden in het grote verhaal van God, mensen en wereld.”
Ook redacteur Wielie Elhorst, voormalig voorzitter van het LKP, benadrukt het belang van deze publicatie: “Er bestaat nog een groot gebrek aan kennis in de kerken. Het is tegelijkertijd een steun in de rug van mensen: gelovige transgender-mensen en werkers in de kerk die het onderwerp bespreekbaar willen maken.” Redacteur Jolanda Molenaar: “We hopen dat deze publicatie haar weg vindt in de breedte van de kerken, en dat de kerken bereid zijn transpersonen de hand te reiken in hun zoektocht naar de mens die zij verlangen te zijn. In het boek zijn daartoe goede aanzetten te vinden.”

Problematische bijbelpassages

Het boek (250 pagina’s) geeft informatie over transgenders, hun transitie(s) en hun sociale positie in verleden en heden. Daarnaast worden theologische perspectieven geschetst bij de ervaringen van transgenders en passeren gedeelten uit de Bijbel de revue die een problematische of bijzondere betekenis hebben voor die doelgroep. Ook is er aandacht voor de plaats van hen in plaatselijke kerkelijke gemeentes, inclusief gespreksmateriaal voor jongeren en volwassenen. Bij alle onderwerpen komen transgenders zelf aan het woord. Carl Buijs, redacteur: “Verhalen van mensen die hun geloof, hun kerk of allebei als een enorm obstakel ervaren op hun pad naar hun ware zelf, zijn legio. Wat een gemiste kans voor transpersonen én kerken! Hopelijk laat dit boek aan veel mensen zien, hoe wondermooi God in ieders leven werkt.”

“Er zijn legio verhalen van transpersonen die hun geloof, kerk of beiden als een enorm obstakel ervaren”

De publicatie is inhoudelijk geredigeerd door Carl Buijs, medewerker bij Transvisie, zelfhulporganisatie voor transgender mensen; Jolanda Molenaar, transtheoloog en gastvoorganger in de Doopsgezinde Kerk; Heleen Zorgdrager, hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU); en door Wielie Elhorst, LHBT-predikant te Amsterdam en oud-projectmedewerker bij christelijke organisaties voor transgenders.

Boekpresentatie

Op Roze Zondag 23 juni 2019 wordt in de Oranjekerk te Amsterdam de publicatie gepresenteerd en overhandigd aan Jacqueline Prins, Directeur Emancipatie van het Ministerie van OCW en aan Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken Nederland. In de afsluitende viering, waarin Wielie Elhorst en Jolanda Molenaar voorgaan, vragen zij mensen in de spiegel te kijken opdat ze ontdekken wie God, en wie zij zelf zijn. Molenaar: “Het is mijn verlangen dat ook kerken in die spiegel zullen kijken, en stappen zetten op weg naar een trans¬inclusieve kerk.”

LCC Plus-organisaties

De LCC Plus is een alliantie van christelijke LHBT+-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring. De organisaties voeren in verschillende samenstellingen sinds 2008 projecten uit, ondersteund door het Ministerie van OCW. Publieksverslagen van de verschillende projectperioden zijn beschikbaar. Meer info: lccprojecten.nl.

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten. Contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.