Afrikaanse migrantenvrouwen horen en zien

Doel van het project is om Afrikaanse migrantenvrouwen in staat te stellen zichzelf beter zichtbaar en gehoord te maken, specifiek waar het gaat om gezondheid en welzijn. De levens en lichamen van Afrikaans-Nederlandse vrouwen zijn regelmatig onderwerp van verhitte debatten over religie, cultuur en thema’s als kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis. In het publieke domein wordt vaak een beeld van deze vrouwen geschetst binnen een kader van slachtofferschap en onderwerping. Hun eigen stem is vaak afwezig in deze debatten. Hoe geven vrouwen zelf vorm aan hun leven, hun verschijning, en hun keuzes met betrekking tot hun lichaam?

Verhalen vormgeven in Delfts Blauw aardewerk

In een aantal workshops zullen Afrikaans-Nederlandse vrouwen hun verhalen en ervaringen met betrekking tot hoe het is om een Afrikaanse vrouw te zijn in Nederland aan elkaar vertellen. Vervolgens zullen zij die verhalen samen met designer Gabriela Bustamante visualiseren, om deze in 2019 tijdens een slotevent in Den Haag te delen met mensen van de gemeente, zorg en welzijnsorganisaties, en uit de hoek van kunst en onderzoek. En hoe is beter vorm te geven aan de verhalen van Afrikaans-Nederlandse vrouwen die een thuis zoeken in de Nederlandse samenleving dan via oer-Hollands Delfts Blauw aardewerk? Delftsblauwe poppen worden het medium waarmee de vrouwen zichzelf hoorbaar en zichtbaar maken, de vertellers van verhalen die zij over zichzelf willen vertellen te midden van het rumoer van de publieke debatten over genderongelijkheid, migratie, kindhuwelijken, enzovoort.

Gevoelige maatschappelijke thema’s

Dr. Brenda Bartelink is verbonden aan het Centre for Religion, Health and Wellbeing (Centrum voor Religie, Gezondheid en Welzijn) aan de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. Zij is specialist op het gebied van kwalitatief en etnografisch onderzoek naar gevoelige maatschappelijke thema’s zoals gender, seksualiteit en geweld tegen vrouwen, en heeft ruime ervaring in de maatschappelijke vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar precaire thema’s. Ze doet dit door toegepast onderzoek, beleidsadvies en door samenwerking met maatschappelijke organisaties en kunstenaars.

Gezondheid en welzijn van Afrikaans-Nederlandse vrouwen vergroten

De zogeheten KIEM-subsidie die NWO aan het project Designing the body heeft toegekend, staat voor ‘Kennis en Innovatie Mapping’ en concentreert zich op het beantwoorden van onderzoeksvragen vanuit de praktijk. Brenda Bartelink: ‘We zijn erg blij met deze KIEM-subsidie omdat we het onderzoek kunnen doen samen met de vrouwen in plaats van naar de vrouwen. Daardoor kunnen we straks laten zien hoe maatschappelijke ondersteuning, design én onderzoek de gezondheid en het welzijn van Afrikaans-Nederlandse vrouwen kunnen vergroten. Samen willen we eraan bijdragen dat Afrikaans-Nederlandse vrouwen in Den Haag op een positieve manier zichtbaar worden en dat beleid en activiteiten goed aansluiten bij de behoeften van deze vrouwen.’

Lees meer over dit project op de Facebookpagina en op www.culturalencounters.nl

Bron: RUG

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.