Debraykl6of-11Op dinsdag 14 januari 2014 hoopt Janneke Stegeman te promoveren op haar proefschrift Decolonizing Jeremiah: Narratives, Conflict and Identity in Religious Tradition. In rond Nederlands: Jeremia ontzet. Deze promotie vindt plaats tijdens de Graduation Week op de VU in Amsterdam van 13-16 januari. Welkom!

Janneke Stegeman analyseert onder andere de Palestijns-Christelijke en Israëlisch-Joodse interpretaties van Jeremia 32, een tekst over God, land en volk, die binnen het Zionisme gebruikt wordt om het Joodse recht op land te funderen.

Janneke beargumenteert dat juist een gelaagde tekst als Jeremia 32, waarin verschillende stemmen aan het woord komen en elkaar bestrijden, een zinnig gesprek op gang kan brengen over onze omgang met de diverse Bijbelse traditie, en over de vraag wie er wel en niet bij ‘ons’ horen.

U bent van harte uitgenodigd voor een tweetal symposia naar aanleiding van de promotie, en voor de promotieplechtigheid zelf.

Belangrijke buitenlandse gasten zullen zijn Mitri Raheb (pastor in de Lutherse kerk in Bethlehem, co-auteur van het Kairos-document) en Mark Braverman (directeur Kairos USA). Braverman publiceerde recent een nieuw boek: A wall in Jerusalem, Hope, healing and struggle for justice in Israel and Palestine.

Op de website www.kairospalestina.nl treft u een speciale pagina over lokatie, data en tijden en eventuele aanmelding. Deze informatie wordt de komende weken zonodig nog bijgewerkt, het verdient dus aanbeveling deze in de gaten te houden.

Via deze link vindt u een overzicht van alle activiteiten die worden georganiseerd tijdens de Graduation Week op de VU in Amsterdam.

Bron: Kairospalestina.nl

Nog geen reactie — begin het gesprek.