‘A Common Word’ is een verklaring van 138 prominente moslimgeleerden (oktober 2007) aan de paus en andere christelijke leiders, waarin ze verklaren dat de geboden God liefhebben en de naaste liefhebben zowel te vinden zijn in de bijbel als in de koran. Van daaruit concluderen zij dat, wanneer de twee belangrijkste geboden in het christendom en de islam hetzelfde zijn, moslims en christenen samen kunnen werken aan vrede. In het beleidsplan van de Raad van Kerken Nederland 2017-2021 staat als focuspunt bij Interreligie vermeld: ‘Een Gemeenschappelijk Woord (A Common Word) in de Nederlandse situatie’ om op basis van theologisch-praktische reflectie bilateraal dialoog tussen moslims en christenen te stimuleren in de Nederlandse context.

De Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting heeft dit focuspunt opgepakt en Harry Mintjes gevraagd om hieraan mee te werken door een brief te schrijven, waarin hij A Common Word positioneert in de Nederlandse context. Mintjes geeft aan dat het blijvend belang van A Common Word is dat het tegen de achtergrond van eeuwenoude polemiek en vijandschap tussen moslims en christenen een opvallend open pleidooi is voor wederzijds respect en samenwerking, waar we niet alleen iets mee kunnen, maar iets mee moeten doen. In de brief doet Mintjes een uitnodiging aan Rasit Bal om te verkennen hoe aan dit theologische document een vertaalslag kan worden gegeven om samen met moslims aan die oproep handen en voeten te geven, concreet in de Nederlandse situatie. Tijdens een studiemiddag die op 24 april door de Raad van Kerken georganiseerd wordt, zal hier samen met christelijke en islamitische genodigden op gereflecteerd worden.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag is deze brief besproken. Naast de waardering voor dit initiatief door de verschillende kerken, werd ook de wens uitgesproken om de joden uit te nodigen bij de studiemiddag. In een langer traject zal er worden gekeken hoe dit bilaterale project tussen christenen en moslims ruimte kan bieden aan een breder gesprek samen met de joden. De Raad vindt het belangrijk zegslieden van de joodse gemeenschap bij het proces te betrekken. Tevens werd benadrukt dat het afwijzen van het plegen van geweld in naam van de religie, een thema is die voor de bezinning op de Nederlandse situatie tijdens de studiedag aan bod dient te komen.

Studiemiddag

Binnenkort zullen de brief van Harry Mintjes en de geschreven reactie van Rasit Bal op de website van de Raad van Kerken gepubliceerd worden. Mensen die de studiemiddag op 24 april ’s middags in Amersfoort (Koningin Wilhelminalaan 5) willen bijwonen, kunnen zich opgeven via [email protected]; er is beperkt ruimte.

Bron: Raad van Kerken

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al 11 reacties — praat mee.