Directe aanleiding tot de oproep is de situatie van het Armeense gezin Tamrazyan in het Haagse buurt- en kerkhuis Bethel. Daar vindt al sinds 26 oktober een doorlopende kerkdienst plaats waarbij het gezin een schuilplaats geboden wordt ter voorkoming van uitzetting uit Nederland.

Deze actie van ‘kerkasiel’ bepaalt ons bij het lot van honderden kinderen die in Nederland opgegroeid en geworteld zijn: kinderen die hier deel uitmaken van onze samenleving. Het uitzetten van een kind na vijf jaar verblijf levert ernstige en blijvende schade op voor het kind. Dit is wetenschappelijk meermaals aangetoond en door de Nederlandse overheid erkend.

kerkdenhaag
Het Armeense gezin Tamrazyan Beeld door: PKN Den Haag

De Regeling langdurig verblijvende kinderen die sinds 2013 van kracht is beoogt recht te doen aan kinderen die na vijf jaar verblijf in ons land hier geworteld zijn. Dit waardevolle uitgangspunt is de terechte basis van de regeling. De Raad constateert echter dat in de huidige praktijk van uitvoering van de regeling niet de maatstaf van het vijf jarig verblijf centraal staat, maar dat het zogenaamde ‘meewerkcriterium’ het uitgangspunt is geworden; een criterium dat inherent inconsistent is en dat zorgvuldige toepassing van de regeling in hoge mate belemmert.

De Raad van Kerken roept de regering op tot toepassing van de Regeling in de geest en op de manier zoals deze is bedoeld, ruimhartig en vooral ook snel. Het gaat erom dat humaniteit wordt betracht en de waardigheid en de rechten van kinderen worden erkend.

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten. Contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.