De rechtbank stelde: “De staatssecretaris heeft voorts uiteengezet dat de verklaringen van de partner en de heer Kortekaas [voorzitter LGBT Asylum Support] en de overgelegde foto’s in zoverre positief bijdragen, dat hieruit volgt dat tussen eiser en zijn partner een bestendige relatie bestaat. Hiermee is echter niet vastgesteld dat het om een liefdesrelatie gaat.” Daarmee erkennen zowel de IND als de rechtbank, zo stelt LGBT Asylum Support, dat sprake is van “niets anders dan een relatie tussen twee personen van gelijk geslacht en daarmee een bestendige homoseksuele relatie”.

Het toetsingscriterium ‘liefdesrelatie’ was redengevend genoeg om voor LGBT Asylum Support de demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van der Burg, per brief aan te schrijven waarom een bestendige relatie geen liefdesrelatie is. “Met een ontwijkend antwoord stelt de demissionair staatssecretaris dat deze relatievormen slechts betekenis hebben tegen de achtergrond van de specifieke omstandigheden van de individuele zaak. Maar ook het verzoek van de asieladvocaat in hoger beroep aan de Raad van State om meer uitleg te geven over deze relatievorm, werd nogmaals volledig afgewezen,” zo stelt de organisatie.

Inmiddels zijn de jonge, homoseksuele Algerijnse asielzoeker en zijn Nederlandse partner het spoor volledig bijster. “Hoe is het mogelijk deze langdurige, zorgzame, homoseksuele relatie, waarvan tal van foto’s overlegd zijn, nog meer te moeten onderbouwen zodat duidelijk wordt dat sprake is van een liefdesrelatie?”

Omdat volgens de werkinstructie van de IND seksueel getint bewijs niet mogelijk is, zal LGBT Asylum Support de Tweede Kamer vragen om discussie hierover te voeren. “Ook om uitleg te geven over alle begrippen die de IND te pas en onpas zonder nadere uitleg gebruikt, om kwetsbare lhbtiq+ asielzoekers af te wijzen. Ook zal een rapport worden opgesteld op basis van de identiteitsgroei die deze lhbtiq+ asielzoeker in Nederland meemaakt, die volstrekt anders is dan in het land van herkomst. Hun liefdevolle relatie, bekend bij vele vrienden, zal basis voor dit rapport zijn.”

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.