Het rapport Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving wordt op 14 december online aangeboden aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens de WRR is er structureel aandacht nodig voor vraagstukken over samenleven, zodat iedereen zich thuis kan voelen in Nederland.

Het rapport beschrijft vier patronen als het gaat om hedendaagse migratie.

Het aantal migranten neemt toe, stelt de WRR. Vanaf 2010 kwamen jaarlijks meer dan 150.000 migranten naar Nederland, vanaf 2015 zijn dit er jaarlijks meer dan 200.000. Zij komen inmiddels uit alle delen van de wereld. Steeds meer migranten zijn tijdelijk in Nederland; ruim de helft vertrekt binnen vijf jaar weer. Tot slot concludeert de WRR dat migranten door heel Nederland verspreid wonen.

Verscheidenheid

De grote verscheidenheid en het verloop van migranten maken het samenleven ingewikkelder, vooral in buurten, scholen en verenigingen. Hoe groter de verscheidenheid en het verloop in een buurt, hoe groter de kans dat inwoners zich er minder thuis voelen. Volgens de WRR vraagt dit veel extra inspanning van scholen en verenigingen. Vanuit de overheid is structureel beleid nodig om het samenleven van alle burgers te bevorderen. Gemeenten spelen daarin een belangrijke rol en hebben daarvoor ondersteuning nodig van de overheid.

Voorzieningen

Nederland is uitgegroeid tot een dynamische migratiesamenleving die een grote aantrekkingskracht heeft op migranten uit alle delen van de wereld, stelt de WRR. In het rapport pleit de raad voor ontvangst- en inburgeringsvoorzieningen. Deze voorzieningen moeten er komen voor alle migranten, niet alleen voor asielmigranten en gezinsmigranten, maar ook voor migranten uit de Europese Unie en voor kennismigranten.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.