Het begrip ‘BDS-activiteiten’ staat voor de activiteiten van de BDS-beweging, de door 170 Palestijnse maatschappelijke organisaties opgerichte internationale beweging die Israël door middel van boycots, desinvesteringen en sancties (BDS) wil bewegen de rechten van de Palestijnen te respecteren. The Rights Forum: “Israël heeft de BDS-beweging de oorlog verklaard. Het belasteren van BDS als zijnde antisemitisch is daarbij het meest gebruikte middel.”

Kloppen de beweringen?

Hieronder de reactie van The Rights Forum op de brief van de NVPJ:

“Het NVPJ noemt in zijn brief geen enkel voorbeeld van de ‘anti-joodse uitingen’, ‘jodenhaat’ en ‘duidelijk anti-joodse tendensen’ waarmee de organisatie de ‘BDS-activiteiten’ in verband brengt. Dat doet geen recht aan de zwaarte van die beweringen. Het bestempelen van personen, organisaties of activiteiten als ‘anti-joods’ heeft een zwaar stigmatiserende impact.

Ook de koppeling van BDS aan een ‘gevaarlijke tendens’ en de ‘dertiger jaren van de vorige eeuw’ – doelend op de gruwelijke anti-joodse sentimenten in nazi-Duitsland die leidden tot de Holocaust – gebeurt volkomen fact free. Het associëren van de BDS-beweging met de misdaad der misdaden geschiedt achteloos; de intentie tot onderbouwing lijkt geen rol te hebben gespeeld.

Daarbij wordt bovendien voorbijgegaan aan de expliciete veroordeling van antisemitisme door de BDS-beweging zélf, op haar website als volgt geformuleerd:

Anchored in the Universal Declaration of Human Rights, the BDS movement, led by the Palestinian BDS National Committee, is inclusive, and categorically opposes, as a matter of principle, all forms of racism, including Islamophobia and anti-semitism.

BDS Movement

Ook gaat de brief voorbij aan de belangrijke rol die joodse organisaties en burgers wereldwijd, ook in Nederland, spelen in het organiseren van de ‘BDS-activiteiten’ waarop het NVPJ doelt. Dat is een serieuze omissie. Het is moeilijk voorstelbaar dat joden zich op een dergelijke schaal zouden inzetten voor een beweging die ook maar een spoor van antisemitisme vertoont. Datzelfde gaat op voor een organisatie als Black Lives Matter – erkend pleitbezorger van BDS, maar wars van racisme.

Wat is de conclusie?

Het NVPJ maakt een zwaarwegend punt, gericht aan onder andere de premier van het land. Een correcte onderbouwing is dan een vereiste. De volledige afwezigheid daarvan strookt niet met het belang dat wordt uitgesproken. Gevolg is dat door het NVPJ een feitenvrije context is gecreëerd waarbinnen BDS geassocieerd kan worden met anti-joodse sympathieën van zwaar kaliber. Dat past in een zorgwekkende trend.

Eerder publiceerde The Rights Forum een uitgebreide inventarisatie van de middelen die Israël en zijn lobby inzetten bij het bestrijden van de BDS-beweging. In de week daarvoor beschreven wij hoe de recente lastercampagnes tegen (aankomend) minister Sigrid Kaag en voormalig premier Dries van Agt tot stand kwamen. Verleden week werden Van Agt (opnieuw) en Anne Fleur Dekker belasterd naar aanleiding van hun optredens tijdens de herdenking van de Kristallnacht.

Het stigmatiseren van uitingen van solidariteit met de Palestijnen door middel van het zwaarbeladen begrip antisemitisme heeft serieuze gevolgen voor de beschuldigde personen en organisaties, maar ook voor het begrip zelf. Door het onterechte en vrijblijvende gebruik ervan verliest het zijn betekenis en waarde – een proces dat volop gaande is.

Op grond van deze overwegingen mag van het NVPJ worden verwacht dat de in de brief aan de premier geuite associaties worden onderbouwd of ingetrokken. Ook het ‘Overlegorgaan van joden, christenen en moslims’, dat de brief van het NVPJ aan Rutte heeft ondersteund, heeft belang bij die duidelijkheid. Zolang die ontbreekt zijn de beweringen van het NVPJ te kwalificeren als volstrekt ongefundeerd.”

Meer informatie:

  1. The Rights Forum zet zich in voor een rechtvaardig en duurzaam Nederlands en Europees beleid ten aanzien van de kwestie-Palestina/Israël. Alleen als dat beleid gebaseerd is op respect voor het internationaal recht en de mensenrechten, wordt effectief bijgedragen aan vrede tussen Israëli’s en Palestijnen. De internationale gemeenschap heeft tot dusver nagelaten de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor een rechtvaardige vrede. The Rights Forum stelt zich ten doel daar verandering in te brengen.
  2. De complete brief is na te lezen op de website van The Rights Forum.
Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.