Ontmoeting met Beatrice Fihn

Eind vorig jaar nam de Konferentie Nederlandse Religieuzen deel aan een gesprek met mevrouw Beatrice Fihn. Op 10 december 2017 ontving de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons – de organisatie die zij leidt – de Nobelprijs voor de Vrede. Mevrouw Fihn wees de aanwezigen op de houding van de Nederlandse regering, die op 7 juli 2017 als enige land in de vergadering van de Verenigde Naties stemde tegen het Verdrag op het Verbod van Kernwapens. Mevrouw Fihn vroeg de kerken de regering op te roepen alsnog het Verdrag te ondertekenen om het bezit van kernwapens te verbieden. Het Bestuur van de KNR ondersteunt dit verzoek.

Overleg over het ontwapeningsbeleid

Op 4 oktober a.s. vindt er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats over het Non-Proliferatieverdrag. Dit naar aanleiding van een brief van minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok van 21 juni jl. waarin hij de ontwapeningsinzet van de huidige regering toelicht. Een aantal maatschappelijke organisaties, waaronder PAX en het Rode Kruis, zijn teleurgesteld dat de huidige regering de rol van kernwapens in het Nederlandse nationale veiligheidsbeleid vergroot.

De oversten van katholieke ordes en congregaties in Nederland, roepen de Nederlandse regering op zich in te zetten voor een duidelijke strategie om wereldwijde nucleaire ontwapening te bevorderen.

Paus Franciscus

Paus Franciscus schreef in het voorjaar van 2017 een boodschap aan de VN-conferentie over het verbod op kernwapens. Daarin stelt hij dat vrede en stabiliteit in de wereld niet gebaseerd kunnen zijn op “dreiging met wederzijdse vernietiging of totale uitroeiing”.

Als Konferentie Nederlandse Religieuzen onderschrijft van harte de oproep van paus Franciscus tot nucleaire non-proliferatie en ontwapening; “Wij vragen de Nederlandse regering daarom zich in het internationale overleg ondubbelzinnig sterk te maken voor een terugdringing van het bezit en de verdere verspreiding van kernwapens. We hopen ten zeerste dat u tijdens het Algemeen Overleg op 4 oktober a.s. over de rol van kernwapens in het Nederlandse veiligheidsbeleid daarvoor zal pleiten.” besluiten de Hogere Oversten hun oproep.

Lees dit bericht ook op de website van de KNR met de complete brief zoals die aan de CDA fractie is verstuurd en klik hier.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.