De positieve ervaringen met dit model zijn goed nieuws voor gemeenten die een steeds grotere rol krijgen in de ontvangst en begeleiding van vluchtelingen. Afgelopen weken sliepen asielzoekers op stoelen of in tenten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel omdat alle bedden bezet waren. Adviesorganen stellen dat lokale gemeenten meer verantwoordelijkheid moeten nemen in de opvang van vluchtelingen. Tegelijkertijd roepen veel burgers op tot een humaan migratiebeleid en is er een grote bereidheid om vluchtelingen te ondersteunen.

Met het concept community sponsorship nemen inwoners de leiding in het vormgeven van een vluchtelingenbeleid waarin mensen op de vlucht veilig naar hun land kunnen reizen en snel kunnen landen in hun nieuwe woonplaats. In veel landen, zoals Canada, is dit model al jaren gangbaar en succesvol.

In Rotterdam stonden een jaar geleden twee groepen burgers als sponsorgroep klaar vanaf de aankomst van twee hervestigde vluchtelingen, om de overgang en het opbouwen van een nieuw leven in hun woonplaats makkelijker te maken.* De Rotterdammers waren nauw betrokken bij het opbouwen van een netwerk, praktische en administratieve zaken en het leren van de Nederlandse taal.

De nieuwkomers Yassin en Abdalla vonden dankzij hun sponsorgroepen sneller hun weg in de nieuwe stad en cultuur én de bureaucratie. Groepslid David: “Het zijn echt heel veel brieven die ze krijgen. De brieven zijn goed geschreven en duidelijk, maar voor een nieuwkomer zijn ze niet te begrijpen.” Ook op persoonlijk vlak bracht deze manier van opvangen meer zekerheid, al helemaal tijdens de pandemie. Abdalla zegt: “De groep voelt als familie … omdat ze altijd vragen hoe het met me gaat, wat ik vandaag heb gedaan, wat heb ik gegeten. Ze geven me die aandacht zoals familie doet.”

Samen Hier groep2

De Rotterdammers ervoeren ‘community sponsorship’ als een laagdrempelige en concrete manier om de ontvangst van vluchtelingen vorm te geven. Eén van de Rotterdamse groepsleden zegt: “We blijven zeker in contact met elkaar. Als alles goed gaat willen wij zelfs volgend jaar een nieuwe Samen Hier-groep vormen met Abdalla als vierde groepslid.”

De gemeente Rotterdam beschouwt community sponsorship als een welkome oplossing voor gemeenten om (hervestigde) vluchtelingen op een humane en effectieve manier op te vangen. Samen Hier vormt een aanvulling op de bestaande capaciteit, neemt drukte weg en geeft ruimte aan draagvlak onder burgers: “We nemen als stad al heel lang hervestigers op, maar het ontbrak aan intensieve begeleiding in het begin. Deze doelgroep heeft aan het begin heel veel vragen. Vroeger werd ik 24/7 gebeld over allerlei dingen”, aldus een medewerker van de gemeente Rotterdam. De gemeente breidt de samenwerking dan ook uit.

Lees het rapport om meer te leren over deze ervaringen.

* Bij hervestiging nodigen overheden de meest kwetsbare vluchtelingen uit. Deze vluchtelingen verblijven op dat moment in opvangkampen in hun regio, ze kunnen niet terugkeren naar hun eigen land en ze kunnen ook niet blijven in het land van opvang. Vluchtelingenorganisatie UNHCR identificeert deze vluchtelingen en draagt ze voor aan landen zoals Nederland.

Samen Hier is een initiatief van de Haagse mensenrechtenorganisatie Justice & Peace, is een groeiende landelijke beweging van inwoners en organisaties die de manier waarop mensen op de vlucht naar Nederland komen en de manier waarop we vluchtelingen ontvangen anders vorm willen geven.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.