De afgelopen jaren heeft Kinsbergen dit onderzoek aan de Radboud universiteit opgebouwd tot een volwaardig onderzoeksveld. Daarnaast is haar leerstoel ook sterk gekoppeld aan onderwijs. “Ik geloof dat je met onderwijs en onderzoek kunt bijdragen aan een wereld die rechtvaardiger, inclusiever en groener is. Dat vereist onderzoek en onderwijs die beide vorm krijgen in voortdurende uitwisseling met maatschappelijke partners,” aldus Kinsbergen.

Haar onderzoek kenmerkt zich door co-creatie tussen kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, in Nederland en over de hele wereld, om in gezamenlijkheid academische en maatschappelijke meerwaarde te creëren. “De komende jaren ga ik me, samen met onderzoekers in het globale noorden en zuiden, richten op de vraag welke rol er in onze sterk veranderende wereld weggelegd ligt voor burgers in duurzame ontwikkeling.”

Over Sara Kinsbergen

Sara Kinsbergen begon haar academische carrière aan de Radboud Universiteit, waar ze in 2006 haar masterdiploma Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies behaalde. Na het volgen van het postgraduate programma AMID Young Professional, promoveerde ze met haar promotieonderzoek getiteld Behind the Pictures: Understanding Private Development Initiatives, een onderzoek gericht op kleinschalige vrijwillige ontwikkelingsorganisaties. Na dit promotieonderzoek zette ze als postdoctoraal onderzoeker en later universitair (hoofd)docent haar onderzoek naar particuliere initiatieven voort.

Sinds haar promotieonderzoek heeft Kinsbergen een onderzoeksprogramma opgebouwd volledig met een geldstroom van derden. Deze financiële samenwerking reflecteert het belang dat zij hecht aan structurele, duurzame samenwerkingen tussen maatschappelijke organisaties en wetenschappelijke instellingen.

Sinds 2014 is werkzaam voor het postacademische AMID Young Professional programma en sinds 2019 in de rol van Program Director. Daarnaast is zij lid van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking’ van de Adviesraad Internationale vraagstukken.

Bron: Radboud Universiteit.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.