De secretaris van de wereldraad heeft begrip voor de controverse rond patriarch Kirill en zijn standpunt over de oorlog. Toch meent hij dat het belangrijk was om hem te ontmoeten. “De Wereldraad van Kerken heeft niet de luxe om achterover te leunen en niets te doen. Er is een oorlog gaande en wij moeten onophoudelijk werken aan vrede. Aangezien de Russisch-Orthodoxe Kerk lid is van de Wereldraad van Kerken, hebben we het recht en de plicht om hen te bezoeken, naar hen te luisteren en zelfs om hen uit te dagen op hun specifieke standpunt met betrekking tot de oorlog.”

“De patriarch heeft ons heel goed ontvangen. Daarvoor ben ik dankbaar,” vervolgt Pillay. “Hij verwelkomde de betrokkenheid van de Wereldraad van Kerken en haar vredelievende missie. Er had een goed informatief gesprek plaats. Het was natuurlijk geen gemakkelijke bijeenkomst. Het was zwaar, boeiend en zeer uitdagend.” De ontmoeting begon met een uiteenzetting van de patriarch die zijn visie gaf. Daarin verdedigde hij ook enkele discutabele visies en interpretaties. Vervolgens bracht Pillay onder meer verslag uit van het bezoek van de delegatie van de Wereldraad van Kerken aan Oekraïne en wat zij daar ter plaatse hebben vastgesteld. Hij schetste en beargumenteerde ook de visie van de Wereldraad op de oorlog en de eenheid van de orthodoxe familie. Daarna volgde een rondetafelgesprek van ruim anderhalf uur.

Kant-en-klare oplossingen heeft het bezoek niet opgeleverd. De oorlog duurt al een jaar en volgens Pillay zal hij niet snel eindigen. Ook de toenemende kloof binnen de orthodoxe wereld moet worden aangepakt. Het voordeel van de wereldraad is dat de organisatie met een stem kan spreken namens de lidkerken en tegen de krachten in die er belang bij hebben dat deze oorlog blijft duren. Dat neemt niet weg dat de situatie heel complex is en dat er verschillende interpretaties mogelijk zijn.

Pillay: “We hebben nu een ontmoeting gehad met de kerken in Oekraïne en met de Russisch-Orthodoxe Kerk. Wij hebben met hen gesproken over het aanknopen van een dialoog. Ik zal nu als algemeen secretaris contact opnemen met deze kerken met het oog op een definitieve toezegging voor het proces van dialoog. Daarna kunnen wij een rondetafelgesprek opzetten, dat mogelijk al in oktober van dit jaar kan plaatsvinden (…) Wij werken samen om oplossingen te vinden voor deze moeilijke, complexe problemen. Vooral wanneer er een oorlog in onze buurt is, is het ons recht en onze verantwoordelijkheid als christenen en als mensen om te zeggen ‘genoeg is genoeg’. Laten we dit stoppen en werken aan vrede!”

Bron: WCC

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.