“Wij gaan ervan uit dat iedereen die opgroeide binnen een religieus gezin en/of religieuze groepering wel iets zal herkennen van de verschijnselen die beschreven staan op de website”, legt Inge Bosscha uit. “Daarom hebben we de site laagdrempelig gehouden. Er wordt ook duidelijk aangegeven dat de meeste mensen gelukkig geen trauma ontwikkelen. Toch is het belangrijk om minstens één keer in je leven kritisch te kijken naar de manier waarop je religieus gevormd of ‘geprogrammeerd’ bent. Zelfs al ben je het inhoudelijk eens met wat je is aangeleerd, dan is het toch nuttig om meer inzicht te krijgen in de gevolgen daarvan voor jezelf en/of voor anderen. Je kunt op de site door middel van een test kijken in hoeverre je zelf (onbewust) last hebt van aan religie gerelateerde klachten.”

De website heeft onder andere als doel: meer inzicht bieden in het verband tussen religieuze denkbeelden en identiteitsvorming. “We weten dat religie mensen steun, troost en inspiratie biedt. Als je daarnaast ook herkent waar het mis kan gaan, kan je gericht actie ondernemen om dit te voorkomen. Zo kunnen de positieve kanten van religie meer tot zijn recht komen en krijg je gezondere groeperingen. Daarom besteden we op de website ook aandacht aan preventie.”

“Een ander doel van de website is om meer bekendheid te geven aan het bestaan van RTS. Volgens een voorzichtige schatting, die op de site nader wordt toegelicht, hebben we te maken met duizenden mensen in Nederland die zich langdurig beperkt, onderdrukt en zelfs getraumatiseerd voelen door de religieuze denkbeelden die zij aangeleerd kregen in hun jeugd. Een aantal van hen is door de ernst van de klachten zelfs gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt geraakt. We hebben hier dan ook te maken met een onderschat maatschappelijk probleem. Daarom willen wij met de nieuwe website een bijdrage leveren aan (h)erkenning voor slachtoffers en tevens het voorkomen van nieuwe slachtoffers.”

De site richt zich niet alleen op mensen met een religieuze achtergrond, maar ook op psychosociaal hulpverleners en kerkwerkers. Voor hen is een aantal pagina’s beschikbaar met beroepsgerichte informatie. “Hard nodig”, geeft Bosscha aan. “Vanuit het hele land ontvangen mijn collega’s en ik signalen van slachtoffers die zich dubbel gedupeerd voelen door gebrek aan goede hulpverlening. Er is eenvoudigweg te weinig bekendheid over RTS bij professionals, waardoor zij de ernst van de problematiek lang niet altijd herkennen en begrijpen. Ook daar willen wij wat aan doen. We geven bijvoorbeeld graag een gastles of een lezing. Er is nog veel werk te verzetten.”

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten. Contactpagina.
Profiel-pagina
Al 3 reacties — praat mee.