Politici, geestelijke verzorgers en (islamitische) burgers springen in de bres voor de in opspraak geraakte geestelijk verzorger Ali Eddaoudi. Ook is er een website geopend waarop sympathisanten van Eddaoudi de ‘legerimam’ kunnen steunen: www.wijsteunen.nl/Ali-Eddaoudi.

In de Volkskrant is vandaag een pamflet verschenen. Je mag ambtenaren geen banen weigeren omdat zij ooit scherpe columns schreven, betogen de ondertekenaars. De vrije meningsuiting wordt volgens hen selectief toegepast en de Tweede Kamer zit niet in de sollicitatiecommissie voor een legerimam. Het pamflet is ondertekend door Fouad Sidali (stadsdeelbestuurder in Bos en Lommer), Dominee Ari van Buuren (hoofd van de Dienst voor Levensoriëntatie & Geestelijke Verzorging, UMC), Fatima Elatik (stadsdeelvoorzitter in Zeeburg), Pastor Ad de Gruijter (geestelijk verzorger Medisch Centrum Haaglanden), Farid Azarkan (directeur van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders) en Renate van der Zee (freelance journalist).

In het pamflet wordt gemeld dat Eddaoudi goed bekend staat om zijn werk als geestelijk verzorger in het gevangenis- en ziekenhuiswezen en als leraar in het voortgezet onderwijs. "Daarnaast heeft hij herhaaldelijk met zijn columns en door het leiden van discussies met jongeren, het radicalisme bestreden en kwam hij op voor andere groepen zoals joden, homoseksuelen en vrouwen. Hij neemt in zijn columns de vrijheid om te schrijven wat hij wil. Zo doen we dat in ons land. Politici, kunstenaars en journalisten moeten zich niet geremd voelen hun gedachten op papier te zetten, omdat dat ze later kan belemmeren bij het werken voor de Rijksoverheid."

De ondertekenaars stellen dat columnisten voor de verscherping van de stellingen in het debat zorgen. "Eddaoudi heeft de pen als wapen gezocht om zich te uiten en ons te confronteren met zijn visie en mening. We zijn hem daar dankbaar voor. Ruim tachtig columns schreef hij. Wie ze allemaal bekijkt, krijgt een ander beeld dan de eenzijdige en beperkte citaten die nu door Kamerleden worden geciteerd."

Volgens de ondertekenaars van het pamflet zou staatssecretaris De Vries zijn geloofwaardigheid ondermijnen wanneer hij ingaat op de wens van de VVD om de legerimam te ontslaan. "Ook VVD-Kamerlid De Krom zou beter moeten weten. Als liberaal zou hij de columns van Eddaoudi moeten zien als het resultaat van dat waar onze voorouders voor gestreden hebben. Hij hoeft het niet eens te zijn met de inhoud van de columns, maar om Eddaoudi als gevaarlijk voor het legerapparaat en ongewenst te beschouwen, is onacceptabel."

Ook wordt gesteld: "Laten we de vrijheid van meningsuiting dus niet uithollen. Als burgers geweerd worden van functies vanwege hun mening, komen we aardig in de buurt van landen waar de scheiding der machten niet bestaat. Vooral moslims en jongeren in het bijzonder zullen door deze ophef minder van zich laten horen. Dit zou funest zijn voor onze samenleving, want verkeerde beelden bij jongeren zijn moeilijk te corrigeren. Eddaoudi mag terecht gezien worden als een voorbeeld voor vele moslimjongeren. (..) Wij beschouwen het geschreven woord als een belangrijk goed in onze democratische rechtsstaat. Daarbij hebben we afgesproken dat dit voor iedereen geldt. Ongeacht je afkomst, sekse of geloofsovertuiging."

"Ali Eddaoudi mag niet het slachtoffer worden van politici die de vrijheid van meningsuiting niet op haar echte waarde weten te schatten en selectief toepassen. Iemand mag niet om politieke redenen opgeofferd worden ten koste van het vrije woord."

Bron: Allochtonenweblog

Nog geen reactie — begin het gesprek.