In 2012 richtte Mercedes Zandwijken Stichting Keti Koti Tafel op: een gestructureerde manier om witte en zwarte Nederlanders met elkaar in gesprek te brengen over slavernij en de erfenis daarvan. De Tafels vinden jaarlijks plaats rond Keti Koti, waarbij wordt stilgestaan bij de afschaffing van slavernij op 1 juli 1863. Tot nu toe hebben daar zo’n 12.000 deelnemers in binnen- en buitenland (Duitsland, Verenigde Staten) aan meegedaan. Het project is gehouden in musea, kennis- en kunstinstellingen, bij overheden, maatschappelijke en onderwijsinstellingen, stadsarchieven en bibliotheken.

Zo werkt Keti Koti Tafel

De bijeenkomst is opgebouwd uit de volgende elementen; A) rituele handelingen, B) een gestructureerde dialoog, C) een gereconstrueerde slavenmaaltijd, en D) treur en vrijheidsliederen uit de slavernijperiode. Al deze elementen tezamen dragen bij aan het bespreekbaar maken van vaak pijnlijke en schurende onderwerpen.

Studenten in Museum van Loon

De afgelopen tien weken hebben Amsterdamse studenten onderzoek gedaan naar het gedeelde slavernijverleden van Nederland en een Keti Koti Tafel-workshop gevolgd. Op 6 juni houden ze in Museum Van Loon in Amsterdam een ‘eigen’ Tafel. Thema is: ‘Uiterlijk voor innerlijk. Als je mij ziet, wie zie je dan?’. De dialoog wordt afgewisseld met een optreden van Black Harmony, dans, persoonlijke onthullingen en passende nieuwe rituelen.

Het Museum van Loon, een woonhuis uit 1672, ontleent zijn naam aan de laatste bewoners, de regentenfamilie Van Loon. Eeuwenlang is de familie verbonden geweest met de handel en het bestuur van de stad. Willem van Loon was in 1602 medeoprichter van de VOC en andere familieleden werden later onder andere burgemeester van Amsterdam. In oktober dit jaar opent het museum een tentoonstelling over de werking van de Amsterdams-Surinaamse plantage-economie, aan de hand van levensgeschiedenissen van familieleden en andere Nederlanders.

Praktisch

Museum van Loon, Keizersgracht 672, Amsterdam.
Donderdag 6 juni, 17:00-20:30 uur.
Meer Tafels: ketikotitafel.nl

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten. Contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.