Van harte gefeliciteerd! Wanneer hoorde jij het goede nieuws?

“Bedankt! We zijn een behoorlijke tijd bezig geweest met het bedenken en indienen van het projectvoorstel. Het goede nieuws hebben wij ook pas vandaag gehoord. Mijn queer moslim collega’s zitten in Kopenhagen en zij vieren het vandaag mee. Gisteren hebben verschillende queer moslim activisten persoonlijk met de minister gesproken. Het was een goede bijeenkomst waarin de minister oprecht geïnteresseerd was in de issues die we als moslim LHBTI’s hebben.”

Wat gaat dit netwerk concreet doen de komende jaren?

“We gaan in de komende maanden regelmatig bij elkaar komen. Onze ervaringen, kennis en ‘best practices’ met elkaar delen, de problematiek rondom seksuele diversiteit en genderidentiteit bespreekbaar maken en samen optreden tegen de meervoudige discriminatie. Het gaat niet alleen om homofobie, maar ook islamofobie, xenofobie en racisme.”

Welke rol gaat Maruf spelen in het Europese netwerk?

“Stichting Maruf is de initiator en facilitator van dit project, maar de inhoud en het proces worden door de partners gezamenlijk bepaald. Nederland zal de komende tijd met dit project het epicentrum zijn van de nieuwe golf van LHBTI-emancipatie in de kringen waar het niet gemakkelijk gaat. Aangezien Nederland volgens de Rainbow-map van ILGA-Europe ‘achterloopt’ ten opzichte van landen zoals Malta, België en Ierland, zal dit een goede bijdrage leveren aan de verbetering van onze positie op deze ranglijst. Ook de problematiek rondom LHBTI-vluchtelingen heeft onze aandacht nodig.”

Bussemaker gaf ook aan: “Ik ben heel blij dat het een initiatief is dat ook echt vanuit de moslimorganisaties en -gemeenschap zelf is opgezet… Als het uit de gemeenschap zelf komt, werkt het ook het beste.” Kun je hier wat meer over vertellen? 

“In het verleden hebben (moslim)migrantenorganisaties zoals HTIB, Inspraak Orgaan Turken, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en Vluchtelingen Organisaties Nederland ongelooflijk veel steun aan ons gegeven. Dat doen ze nog steeds overigens. Dat laat zien dat er wel degelijk een draagvlak is voor de steun vanuit ‘de moslimgemeenschap’. Maar laten we niet vergeten dat wij, queer moslims, ook onderdeel van de moslimgemeenschap zijn. Een gemeenschap die niet homogeen is, maar heel divers. Bij de erkenning van de diversiteit in onze moslimgemeenschap vechten we tegen de waanideeën dat “alle moslims homofoob en vrouwonvriendelijk zijn”. Zo pakken we ook de ongelooflijk hardnekkige moslimhaat en stigmatisering in onze maatschappij aan. Ik zou ook graag meer samenwerking willen zien tussen de queer moslim beweging en moslimvrouwen beweging, progressieve organisaties die open staan voor het gezamenlijk optreden tegen de uitsluiting van welke individu dan ook.”

Wat zal de grootste uitdaging worden?

“De verwachtingen van onszelf en de anderen kunnen hoog zijn. We zijn een ambitieuze club mensen, maar we moeten gefocused blijven. Een van de grotere uitdagingen is om deze problematiek aan te pakken zonder dat mensen en groepen nog meer haat gaan zaaien. Ook is het een uitdaging om duurzaamheid te creëren in deze nieuwe en kwetsbare beweging.”

Critici zullen zeggen: met subsidie bereik je niets, het moet ook financieel gedragen worden in de moslimgemeenschap. Mee eens?

“Eens! Stel je eens voor dat alle kleine en grote organisaties, bedrijven en individuen ondersteuning geven aan deze beweging die bruggen kan slaan. Maar Maruf heeft ook drie jaar met heel weinig – gewoon geen – subsidie ook geweldige dingen gedaan. De goede intenties, creativiteit en toewijding zijn onze kracht. De rest komt vanzelf.”

Wanneer is het project een succes?

“Als we queer moslim organisaties en activisten kunnen ondersteunen, met elkaar verbinden en een positieve bijdrage laten leveren aan onze maatschappij, zullen we heel blij zijn. In tijden waarin de vervreemding en de kloof tussen moslims onderling en moslims en niet-moslims alsmaar groter wordt, hebben we frontliners nodig die de kloof kunnen overbruggen.”

Voor een ander interview met Dino Suhonic (van een aantal weken geleden), klik hier.

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.