Het evenement wordt onder meer georganiseerd door de Bahá’í-gemeenschap in Nederland en het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ). Het NPRZ moet ervoor zorgen dat het opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in Rotterdam-Zuid stijgt naar het gemiddelde niveau in de vier grote steden. Om dit te doen werken de gemeente Rotterdam, het rijk, bewoners, woningcorporaties, bedrijfsleven, scholen en andere lokale partners samen. Programmadirecteur Marco Pastors zal enkele pareltjes uit het programma voor het voetlicht brengen.

Katharina Bamberg 23 oktober
Katharina Bamberg

Het evenement Samen inclusieve buurten creëren met actieve deelname en verbondenheid kijkt niet alleen naar Nederlandse aanpakken, maar kijkt ook hoe er op Europees niveau gewerkt wordt aan meer inclusie in woonwijken. Binnen de context van drie Europese beleidsinitiatieven, waaronder het EU-actieplan voor racismebestrijding en het EU-actieplan voor inclusie en integratie wordt gekeken naar hoe deze initiatieven verschillende buurten in Europa kunnen bijstaan. Katharina Bamberg, beleidsadviseur migratie en integratie bij Eurocities zal haar licht hierover laten schijnen.

Mehmet Day 23 oktober
Mehmet Day

De vragen die hieruit voortvloeien voor het evenement zijn onder meer: hoe voelt een bewoner zich onderdeel van zijn of haar buurt? Wat is er nodig om een dialoog te creëren waarin een ieder zich uitgenodigd en gehoord voelt en ieders inzicht wordt meegenomen in het vormen van gezamenlijk begrip? Wat betekent het om een buurt op te bouwen met relaties gebaseerd op principes van gelijkheid en rechtvaardigheid? Wat zijn de ruimtes en platformen waar constructieve gesprekken kunnen plaatsvinden? Hoe helpen lokale instellingen buurtbewoners het beste en ontstaat er tegelijkertijd eigenaarschap over lokale actieplannen? Hoe kan een buurt de diversiteit omarmen en zien als een kracht en niet als een vijand? Mehmet Day, onderzoeker bij het Verwey-Jonker onderzoek die zich bezig houdt met de maatschappelijke positie van jongeren met een migratieonderzoek, zal hierover spreken met een nadruk op sociale binding en identiteit.

Praktische informatie

Het evenement vindt plaats op 13 oktober en heeft een hybride format, waarbij fysiek veertig à vijftig mensen aanwezig zullen zijn en aanvullend mensen via een livestream kunnen aansluiten.

Het programma duurt van 16.00 tot 17.30 uur en bestaat uit een panel met zes sprekers die het publiek zullen toespreken met een pitch van ongeveer 3 tot 5 minuten. Daarna is er een interactief gesprek met het publiek ter plekke en online. Aanmelden voor het webinar kan via deze link.

Myra Koomen_Bahai

Myra Koomen

Myra Koomen is senior advisor public affairs bij Bahá’í Nederland.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.