Vele mensen reageerden positief op de uitnodiging, wat een mooie geluid was vanuit onze door elkaar geschudde samenleving. Aangezien het kortdag was, waren de agenda’s van de meeste mensen al gevuld en konden zij niet aanwezig zijn. Daarnaast speelde de sneeuw en daardoor de NS ons parten, waardoor de groep bescheiden bleef. Desalniettemin hebben we een goede en gezellige tijd gehad met 13 mannen en vrouwen.

Er werd verteld en gedeeld over zichzelf, over ervaringen en over verlangens voor de wereld. Teksten en gedichten werden boven tafel gehaald. Een vurig enthousiasme werd wakker nu bleek dat we elkaars taal werkelijk spraken. Onder het genot van de goede lunch ontstond wat we voor ogen hadden: inspiratie over en weer, blijdschap en humor en het besef van een gezamenlijk verlangen voor onze wereld. Gevoed om daar in het eigen leven wederom een steentje aan bij te dragen.

Ook wij, de mensen van het Interspiritueel Seminarie, hebben het ervaren als een grote inspiratie. Het lijkt een druppel op een gloeiende plaat, maar de belofte die ligt in dergelijke initiatieven en de impact ervan op onze samenleving is niet gering. Als al die mensen die zich herkennen in de waarde van kennismaking met al de religies die wij mensen rijk zijn en met ‘de ander’, dan ontstaat een beweging van harmonie door onze samenleving heen!

Het voornemen is om vaker dergelijke lunches te organiseren. Het simpele concept blijkt zeer uitnodigend en laagdrempelig. Voortaan echter hebben we meer tijd voor de organisatie en hopelijk u dus nog ruimte in de agenda! Wij kijken uit naar volgende ontmoetingen.

Joan Elkerbout

interspiritueel voorganger, oprichtster Interspiritueel Seminarie

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.