“De belangrijkste reden van ons ontstaan was de vernietiging van Hiroshima en Nagasaki door twee kernbommen en vervolgens de koude oorlogsdreiging begin jaren zestig – waarbij kernwapens weer in beeld kwamen. Religieuze leiders van vele religies en levensbeschouwingen besloten samen te werken om, zoals religies ons leren, ons in te zetten voor vrede. Tot op de dag van vandaag spannen we ons in, samen met andere organisaties, om kernwapens de wereld uit te helpen.

Het nieuwe kernwapenverbod, dat inmiddels dit jaar in werking is getreden, is een heel belangrijke stap daartoe. Zelfs al hebben de kernwapenstaten dit verdrag niet ondertekend, het is ook voor hen van kracht geworden. Ze zullen hiermee aan de slag dienen te gaan en zich veel harder inspannen om een programma op te stellen voor afbouw en ontmanteling van kernwapens. Wij roepen staten op, zich in te spannen om degenen die zij als vijanden beschouwen zich veilig te laten voelen bij hen.

Religies zijn een uitnodiging aan mensen om zich in te spannen de beste kanten van zichzelf naar boven te halen, juist in sociaal verband. Mens ben je niet alleen, mens word je, samen met anderen. Ieder mens is geschapen ‘naar Gods beeld’ en heeft een oneindige bron van liefde in zich. Wie gelooft, die heeft de innerlijke opdracht om met respect met de mens, met alle leven om te gaan. Het gaat niet alleen om jezelf, het gaat ook om de ander, je medemens.

Inzet voor het goede

Wie zich inzet voor het goede, ervaart ook dat wat je nodig hebt op je pad komt. Dat kwam het waarschijnlijk altijd al, maar bij een houding van ‘er zijn voor de ander’ zie je het opeens. Krijg je ingevingen, gebeuren er dingen die je verrassen en die relaties en communicatie helpen verbeteren. Dat helpt je beste beentje voor te zetten. Dat geldt in het klein, maar ook in het groot.

Azza-Karam
Beeld door: Margherita Forni

Vrijheid van religie is een hoog goed, want religies en levensbeschouwingen staan onder druk. In Nederland is er de laatste jaren een negatieve sfeer gecreëerd rondom religies in het algemeen, en de afgelopen tijd in het bijzonder tegen moslims. Dat baart ons grote zorgen. Soms betreft het puur uiterlijkheden. We kunnen ons echter niet aan de indruk onttrekken dat het niet om de religie sec gaat, maar dat er een politiek-economische component meespeelt. Dat is gevaarlijk.

Om die reden zijn we extra blij en dankbaar dat de Roosevelt Foundation op 31 maart 2021 deze belangrijke onderscheiding aan Religions for Peace International zal uitreiken, in de persoon van onze secretaris generaal, professor dr. Azza Karam, een vrouw die haar uiterste best doet om de doelen van Religions for Peace dichterbij te brengen, ook in deze Coronatijd.”

De Roosevelt Four Freedoms Awards worden sinds 1982 elke twee jaar in Middelburg uitgereikt aan mensen en organisaties die op inspirerende wijze invulling geven aan de vier essentiële vrijheden die President Franklin Delano Roosevelt omschreef in zijn historische Four Freedoms speech in 1941. Op 31 maart 2021 is dat opnieuw het geval. Meer informatie is te vinden op FourFreedoms.nl.

IMG_2579

Mirjam Ates-Snijdewind

Voorzitter Religies voor Vrede Nederland

Mirjam Ates-Snijdewind is voorzitter van Religies voor Vrede Nederland.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.