Jezelf als een elite zien kan dit ‘wij en zij-denken’ danig versterken. Een elite is een uitgelezen groep die op een of ander vlak pretendeert de behoeder te zijn van de natie, de samenleving of de club. Een elite heeft altijd een voorsprong op de rest van de groep, natie of samenleving. Ze heeft een betere sociaal-economische positie dan de meerderheid of steekt boven anderen uit door meer kennis of door artistieke kwaliteiten. Het bijvoeglijke naamwoord ‘elitair’ heeft tegenwoordig negatieve connotaties. De nadruk valt dan op het bijzondere prestige en eventuele privileges die iemand heeft door bij de elite te horen. Je doet er beter aan niet te gemakkelijk een bepaalde groep te bestempelen als een elite. Het is onverstandig jezelf als elite te afficheren, want iedereen zal over je heen vallen: “Wat denk je wel, snotneus.” Je hebt jezelf geprofileerd en je opgesteld als een mogelijke rivaal.

Groepen kunnen niet helemaal zonder een elite, een ‘wij’ binnen een groter ‘wij’ dat dit grotere wij aanstuurt en richting geeft zodat dit grotere ‘wij’ geen allesverwoestende ‘massa’ wordt. Maar de elite kan zich op zichzelf gaan concentreren. De elite ziet dan het grotere ‘wij’ als een slaafs en dom ‘wij’, waarvan men zoveel mogelijk probeert te plukken. Zo hebben in het Nieuwe Testament de hogepriester en de farizeeën het over ‘het volk dat de wet niet kent’ (Joh. 7, 49). De elite vormt dan een ‘wij’ tegenover het grotere ‘wij’ waarvan het sociologisch deel uitmaakt. De leden van de elite houden elkaar de hand boven het hoofd. “Latijn betaalt geen Latijn”, zei men vroeger wel: geestelijken, dokters en advocaten betaalden niet voor aan elkaar bewezen diensten.

De overtuiging het ‘uitverkoren volk’ te zijn lijkt een bijzondere vorm van elitair denken. Dan ben je in je eigen ogen de elite van heel de mensheid. Een Amsterdamse rabbi maakte jaren geleden aan zijn gehoor duidelijk dat ‘uitverkoren zijn’ je niet boven anderen verheft. Terwijl het buiten stormde en regende en de rabbi blij mocht zijn dat nog zo velen naar zijn lezing waren gekomen, vroeg hij een joodse jongen op een van de eerste rijen voor hem even een pakje sigaretten te halen, enige straten verderop. Je zou nog geen hond in dit weer de straat opsturen, maar de jongen ging. ‘Kijk’, zei de rabbi, ‘dit is nu uitgekozen, uitverkoren zijn’. Bij een elite horen is een taak en niet iets om groot op te gaan.

lascaris

André Lascaris

Dominicaan en publicist

André Lascaris werd geboren op 29 augustus 1939. Hij deed zijn professie op 18 september 1959 en werd priester gewijd op 22 juli 1965. Hij …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.