Waarom dit seminar?

De Gemeente Amsterdam onderhoudt contacten met meer dan 20 landen en steden wereldwijd. Er wordt op veel verschillende gebieden onderling kennis en expertise uitgewisseld. Een van de grote vraagstukken waar vrijwel alle grote steden mee te maken hebben, is hoe je ervoor zorgt dat iedereen mee kan doen in de stad zodat je inclusief en toegankelijk blijft voor alle inwoners. Dat is een grote uitdaging in een omgeving waarin bijvoorbeeld de torenhoge huizenprijzen ervoor zorgen dat bepaalde groepen letterlijk in de marges van de stad komen en waarin een continue instroom is van nieuwkomers die hun plek moeten zien te vinden in het geheel van de samenleving.

Civil society

Nu kan er op bestuurlijk en ambtelijk niveau allerlei besluiten worden genomen om te werken aan een inclusieve stad waarin sprake is van een goede sociale cohesie. Zonder het maatschappelijk middenveld, oftewel de ‘civil society’ gaat het niet lukken. Alleen al in Amsterdam zijn er tal van organisaties die op heel verschillende manieren betrokken zijn bij de publieke zaak en werken aan een betere stad.

Voor de Gemeente Amsterdam was het dan ook van belang dat wanneer je het hebt over ‘A Sense of Beloning in the City’, over van wie de stad is, wie zich erbij voelt horen, je misschien wel voorál dat maatschappelijk middenveld aan het woord moet laten. Van daaruit zijn mensen immers volop bezig met deze thema’s. Ze hebben vanuit hun ervaring vaak ook al allerlei denkrichtingen verkend en uitwisseling kan kennis en ervaring is buitengewoon waardevol.

senseofbel

Vanuit dat besef is Nieuw Wij als netwerkorganisatie op het gebied van culturele en levensbeschouwelijke diversiteit gevraagd om dit seminar mede op te zetten. Het T.C.M. Asser Instituut brengt de benodigde kennis over o.a. de juridische en staatsrechtelijke aspecten in. Deze mooie combinatie van kennis en kunde is de basis voor deze twee dagen.

Deelnemers

De deelnemers aan het seminar zijn professionals die werkzaam zijn voor lokale civil society organisaties, denk voor de Nederlandse context aan Mo en Moos, Pax en Urgent. Er zijn deelnemers uit Sarajevo, Warschau, Dublin, Jeruzalem, Ramallah, Barcelona, Londen, Mostar, Berlijn en Boston, allen dag in dag uit bezig met dialoog, verzoening en gelijke rechten voor iedereen. De opgetelde kennis is enorm en de verwachting is dat in twee dagen veel van en met elkaar geleerd kan worden. De deelnemers zijn echter niet alleen gevraagd om iets te brengen, maar ook uitgenodigd om te komen halen, om ook daadwerkelijk versterkt weer terug naar huis te gaan.

Wat zijn dan de issues waar de organisaties tegenaan lopen?

Alle deelnemers hebben een casus ingebracht die onder begeleiding van het Britse bureau Migration Works worden behandeld. Zij hebben vervolgens de vragen gebundeld en ondergebracht in speciale modules. Een van de dingen die breed herkend worden, is hoe essentieel ‘vertrouwen’ is in een inclusieve maatschappij. Dialoog en educatie zijn heel belangrijke middelen, maar als de basis niet goed is en er door allerlei factoren wantrouwen blijft bestaan, zal er weinig in beweging komen.

Verder hebben veel organisaties behoefte om hun bereik te vergroten. Preken voor eigen parochie is vaker dan gewenst de realiteit. Hoe vergroot je nu de betrokkenheid onder een veel breder en diverser publiek? En hoe tackel je ‘compassie-vermoeidheid’, iets dat ook op veel verschillende plekken wordt ervaren? Een andere belangrijke vraag die weer een wat andere insteek behoeft, is die van de segregatie in de stad en de rol van de lokale overheid hierbij. De vragen gaan dus zowel over de eigen organisaties, de doelgroepen en het bereik en de relatie tot de lokale overheid. Erg interessant en relevant wat mij betreft!

Agnes van der Sluijs-2

Agnes van der Sluijs

Programmaleider Diensten

Agnes is Programmaleider Diensten, waar zij verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van projecten, trainingen en cursussen voor overheid, …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.