Als vertegenwoordiger van Stichting Trialoog was ik voor deze avond uitgenodigd. Wat onze beide stichtingen verbindt is de (in het Nederlands ondertitelde) dvd van de film The Imam and the Pastor over een bijzondere vredessluiting in Nigeria tussen twee vijandelijke geloofsgroepen, christenen en moslims.

‘Verbinden van verschillen’ is een kernwoord van Kalsky, en op haar gebied is dat vooral het verbinden van religieuze verschillen. Die verschillen bestaan er, daar weten alle gelovigen over mee te praten. Maar wat doen we met die verschillen? Breng ze bij elkaar, bestudeer ze en maak ze vruchtbaar. Verbind dat wat met elkaar te verbinden is. Dan zullen we zien dat in beide gevallen een zekere waarde aanwezig is. Breng die waarden bij elkaar. Ze kunnen ons op nieuwe gedachten brengen die beide waarden in zich bergen, vindt Kalsky.

Als toehoorder doet me dit denken aan vroegere felle preken over ‘these en antithese’, zonder dat de predikant tot een synthese kwam. Kalsky gebruikt het woord ‘transponeren’: iets overbrengen in een ander verband. In de muziek betekent het een overbrengen van de ene toonaard in de andere. We herkennen dan in de nieuwe toonaard de oude, maar op een verrassende manier.

En ik besef: door onze interreligieuze contacten kunnen wij in de goddelijke woorden van elkaars heilige bronnen ook zulke ontdekkingen doen. Het is mooi werk. Het brengt ons en onze boeken dichter bij elkaar. Het verbindt ons zelfs. En soms ontdekken we dat zonder het ene het andere niet compleet is; het hoort bij elkaar! En ook wij horen bij elkaar, als gelovigen in die ene God, die alles in allen is en die met alle geloofsgroepen een eigen relatie heeft.

Dat is het nieuwe wij: iedereen hoort erbij. Of – om met de nieuwe Paus te spreken – God is present in het leven van iedere persoon. Ik vond het een leerzame, verbindende jubileumavond.

Voor meer informatie over de Stichting Trialoog: klik hier.

Francien van Overbeeke-Rippen

theologe en onderwijskundige, verbonden aan de Stichting Trialoog

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.