rompieGisteren organiseerde In Vrijheid Verbonden een bijeenkomst in Utrecht met als thema ‘Godsdienst, levensbeschouwing en de rechtstaat in Europa’. Herman van Rompuy, voormalig voorzitter van de Europese Raad, leidde het thema in. Een panel en het publiek gingen over het thema met elkaar in discussie. Het panel bestond uit Beatrice de Graaf, voormalig Tweede Kamerlid Boris van der Ham en Rasit Bal, voorzitter van het Contactorgaan Moslims en de Overheid.

Binnen In Vrijheid Verbonden werken vertegenwoordigers van religies en levensbeschouwingen samen om zich gezamenlijk te presenteren en sterk te maken voor de democratie. De eerste presentatie was bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix in 2005. Sindsdien houdt In Vrijheid Verbonden tweejaarlijks een bijeenkomst in aanwezigheid van prinses Beatrix. In de tussenliggende jaren worden thematische bijeenkomsten georganiseerd.

Hieronder een verslag van deze bijeenkomst.

We leven op een scharniermoment en in zekere zin zelfs op een gevaarlijk moment in de tijd. Laten we samen, ook als nieuwe godsdiensten in het westen bijdragen aan togetherness. Het is nu de tijd om te handelen. Het is urgent. Woorden van die strekking sprak prof. dr. Herman van Rompuy als keynotespeaker bij de interreligieuze groep van In Vrijheid Verbonden in Utrecht op 23 januari.

Van Rompuy sprak over godsdienst en levensbeschouwing in de rechtstaten van Europa. Hij schilderde een Europa waar sinds de Franse Revolutie de scheiding van kerk en staat de verantwoordelijkheden zijn verschoven. De migratie van 15 miljoen moslims naar het westen heeft de situatie verder gewijzigd. Binnen het verenigde Europa zijn wel verschillen aanwezig als het gaat om de vraag wat men onder scheiding van kerk en staat verstaat. In België financiert de overheid de salarissen van geestelijken. Toch ziet men de eigen situatie als een situatie waarin kerk en staat zijn gescheiden. In het overwegend orthodoxe Griekenland wordt de premier bevestigd, terwijl hij bij de eed een hand op de bijbel legt. Zoiets zie je in Nederland niet zo gauw. In België valt de islam als godsdienst onder de vrijheid van godsdienst; in Frankrijk is men terughoudend, kan de islam zich niet automatisch op de wet beroepen en discussieerde men zelfs over het recht om een hoofddoek te dragen. Ondertussen is het gezag van de kerk in nagenoeg alle lidstaten teruggelopen. Een document als Humanae Vitae, uitgebracht door de Rooms-Katholieke Kerk, is amper door mensen in de lidstaten opgepakt, en zoiets zou vroeger veel meer gelezen zijn, meende Van Rompuy.

Lees hier verder.

Bron: Raad van Kerken

Nog geen reactie — begin het gesprek.