De studie analyseert hoe de groeiende productie, consumptie en verspilling van voedsel de klimaatverandering blijven aanzwengelen. Daaruit blijkt dat, als we ons voedsel op dezelfde manier blijven produceren, de sector verantwoordelijk zal zijn voor 0,7 graden Celsius opwarming tegen het einde van deze eeuw.

Methaan speelt veruit de belangrijkste rol, goed voor zo’n 60 procent. Het erg krachtige broeikasgas is vooral afkomstig uit de vleesproductie, mest, rijstvelden en rottend voedselafval. Op de tweede plaats komt CO2 met 20 procent, vooral afkomstig uit fossiele brandstoffen die gebruikt worden voor landbouwmachines en voedseltransport. Lachgas uit overtollige kunstmest en de mest van runderen is goed voor de overige 20 procent.

Maar er zijn ook oplossingen, benadrukt de studie. Meer dan de helft van de opwarming uit voedsel (55 procent) kan worden vermeden met betere landbouwpraktijken, schone energie en een gezonder dieet dat voedselverspilling vermindert.

Betere landbouwpraktijken kunnen de uitstoot al met een kwart verminderen, stelt de studie, bijvoorbeeld met aangepast voer om de methaanuitstoot van runderen te verminderen. Als de landbouw massaal overschakelt op schone energie kan nog eens 17 procent van de uitstoot worden teruggedrongen.

Daarnaast moet ook ons dieet op de schop: een gezonder voedingspatroon met meer groenten en minder vlees leidt meteen tot uitstootvermindering van 21 procent. Inspanningen om de voedselverspilling aan te pakken dringen de uitstoot nog eens met 5 procent terug.

Noodzaak van actie

“Dit onderzoek benadrukt de dringende noodzaak van actie om de uitstoot van voedselsystemen te verminderen”, zegt Catherine Ivanovich, onderzoeker aan de Columbia University. “Door te begrijpen welke voeding en uitstoot het meeste bijdragen aan de opwarming, kunnen we die emissies aanpakken met gerichte strategieën die zowel de toekomstige klimaatverandering verminderen als de voedselzekerheid bevorderen.”

Voor Ilissa Ocko, Senior Climate Scientist bij Environmental Defense Fund, is de boodschap van de studie duidelijk. “Hieruit blijkt dat we voedsel kunnen bieden aan een groeiende bevolking, boeren en plattelandsgemeenschappen over de hele wereld kunnen ondersteunen en toch cruciale vorderingen kunnen maken richting een duurzamer, rechtvaardiger voedselsysteem”, zegt ze.

Het is tijd om de voordelen te erkennen van duurzame praktijken die al lang in opmars zijn, zegt ze, en om een grotere acceptatie ervan mogelijk te maken. “Die oplossingen zullen er over de hele wereld anders uitzien, maar we moeten samenwerken aan het gemeenschappelijke doel om het klimaat te stabiliseren en ervoor te zorgen dat mens en natuur gedijen op een veranderende planeet.”

Schermafbeelding 2022-02-22 002500

Inter Press Service

IPS Vlaanderen is een nieuwsagentschap dat dagelijks persklare artikelen levert aan Vlaamse en Nederlandse nieuwsmedia. De focus ligt …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.