Voorheen waren mijn lange, zwarte, golvende haren bedekt met prachtige, kleurige doeken. Alleen heb ik drie maanden geleden besloten om mijn sjaals te laten voor wat ze zijn en ze te doneren aan mijn vriendinnen en aan mijn moeder.

Uiteraard heb ik me gerealiseerd dat mijn keuze veel vragen met zich mee zou brengen van iedereen om me heen. De meest gestelde vraag was dan ook: “Waarom?” Een begrijpelijke, maar geen gemakkelijke vraag waar even snel een antwoord op te geven is. Hoe komt iemand nou tot zo’n ingrijpende keus? En boven alles: wat voor antwoord verwacht diegene tegenover je, die ziet dat je die ingrijpende beslissing hebt genomen?

Natuurlijk moet je niet alleen afgaan op datgene wat anderen zeggen en hoe zij over je denken, maar feit blijft dat dat wel een van de belangrijkste redenen was voor mij om mijn mooie hoofddoeken vaarwel te zeggen.

Op dat punt beland ik bij de vraag hoe vrij we eigenlijk zijn in onze keuzes. Hoezeer sommigen ook beweren vrij te zijn in hun keuze, vraagt blijft in hoeverre deze keuze is beïnvloed door factoren van buitenaf.

Alle beslissingen die ik tot nu toe heb genomen zijn altijd weloverwogen bewuste beslissingen geweest waar ik lang over na heb moeten denken. Uiteraard wil je dat je beslissingen zo persoonlijk mogelijk zijn. Alleen, soms ontkom je er niet aan dat invloeden van buitenaf uiteindelijk ook sterk meewegen in de beslissingen die je neemt. Hoe vrij ben je dan? Of anders geformuleerd: heb je eigenlijk wel keuzevrijheid in z’n volle betekenis?

Soms vraag ik me af wat voor keuze ik had gemaakt als ik wel als gelijke gezien zou worden met hoofddoek. Als ik ook dezelfde baanmogelijkheden zou krijgen. Als ik me niet continu zou moeten verantwoorden. Als mensen verder zouden kunnen kijken dan het uiterlijk.

Als, als, als. Je ontkomt niet aan het woord, maar je moet er niet in blijven hangen. Het bleef uiteindelijk mijn bloedeigen beslissing om ervoor te zwichten. Tja, en of sommigen dat nu als bevrijding zien of als opgeven… dat is dan hùn keus.

Suzan Yücel

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.