De vrijheid om je eigen vlag te laten wapperen, uiting te geven aan je eigen identiteit, je eigen seksuele identiteit, je eigen religie of levensovertuiging, de koran mogen lezen, de bijbel of het communistisch manifest. Niet opgesloten te worden of gemuilkorfd, gediscrimineerd, te kunnen gaan en staan waar je wilt.

Ontroerd was ik toen Nelson Mandela in Pretoria de eed aflegde en president werd van het Zuid-Afrika na de apartheid. Ik was onderweg van Namur naar huis en juist toen ik de kamer binnenstapte zag ik op de tv dat hij de eed aflegde en hoorde ik het ‘Nkosi sikelel’ I-Afrika’ (God zegen Afrika) gezongen worden. Jaren eerder had ik in Zuid-Afrika een jaar gewoond. Inmiddels had ik geleerd dat vrijheid ook betekende vrijheid van honger, vrijheid van gebrek aan werk en vrijheid van ziekte.
Er is nog een andere soort van vrijheid. Een paradoxale vrijheid. Deze lijkt op gebrek aan vrijheid. Je kiest deze vrouw, deze man als partner met voorbijgaan van alle andere mogelijke mensen als partner. Je verbindt je aan kinderen. Je komt op voor je ouder wordende ouders. Je verplicht je om bepaalde dingen te doen die voor anderen van levensbelang zijn. Het is een vrijheid die je beperkingen oplegt, grenzen stelt, een vrijheid waar je soms moe van wordt zodat je verzucht dat je wel eens van al die verplichtingen af wil. Soms gaat het je krachten te boven en heb je hulp nodig. Het is de vrijheid verantwoordelijkheid te nemen voor een ander en voor jezelf. Je hebt een eigen ruimte, een eigen plek, maar ruimten en plekken bestaan alleen bij de gratie van het feit dat zij grenzen hebben. Je hebt een tent opgeslagen in deze wereld, misschien zelfs er een stevig huis gebouwd, terwijl je accepteert dat dit huis wel eens maar voor een bepaalde tijd jouw huis zal zijn. Het is de vrijheid van de volwassene.

Deze drie manieren van vrij zijn horen volgens mij bij elkaar. Zonder ‘de vrijheid om’ en zonder de ‘vrijheid van’ wordt de vrijheid die een ruimte schept dwangarbeid; de grenzen worden tralies. Zonder de paradoxale vrijheid wordt de ‘vrijheid om’ – bijvoorbeeld om te vrijen – grenzeloos; ze loopt weg als water, vervluchtigt, wordt leeg en uiteindelijk onvrij. Zonder de ‘vrijheid van’ is de ‘vrijheid om’ een illusie. Zonder de ‘vrijheid om’ is de ‘vrijheid van’ een vastzitten aan bezit, een vorm van obesitas en van groot, dik en onbewegelijk worden.

Is de Partij voor de Vrijheid niet eerder een partij van de angst voor de vrijheid? Welk woord, afgezien van het woord ‘liefde’, is er meer misbruikt dan ‘vrijheid’?

lascaris

André Lascaris

Dominicaan en publicist

André Lascaris werd geboren op 29 augustus 1939. Hij deed zijn professie op 18 september 1959 en werd priester gewijd op 22 juli 1965. Hij …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.