vurDe Vrije Universiteit Amsterdam (VU) start per februari 2017 een onderzoekscentrum op het gebied van Antroposofische zorgverlening. Het onderzoek richt zich op de zorg voor verstandelijk gehandicapten en ouderen en het ontwikkelen van kennis voor de zorgprofessionals. Daarnaast richt het onderzoek zich op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning van de zorgprofessionals in hun werk. De VU werkt in dit nieuwe onderzoekscentrum samen met de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ).

Het onderzoekscentrum richt zich op vragen binnen de langdurige zorg van antroposofische instellingen voor mensen met een verstandelijke, psychiatrische of fysieke beperking of een beperking die is ontstaan door niet-aangeboren hersenletsel of ouderdom. Daarnaast gaat het centrum samenwerken met zorgprofessionals die zelf onderzoek uitvoeren binnen de eigen instelling of dat willen gaan doen. Het centrum heeft hierin een overkoepelende en coördinerende rol en wordt verder ontwikkeld in samenwerking met de betrokken zorginstellingen en fondsen. Het nieuwe onderzoekscentrum vervangt de voormalige Bernard Lievegoed Leerstoel van VU-emeritus hoogleraar Hans Reinders en blijft ingebed bij de faculteit der Godgeleerdheid.

Verbeteren kwaliteit van zorg
Deze onderzoeksvragen bevinden zich op zowel gedragskundig als ethisch gebied en de resultaten dragen bij aan het ontwikkelen en verbeteren  van de kwaliteit van de zorg voor de cliënten en ondersteunen de zorgorganisaties en hun medewerkers in hun werk. Het onderzoek richt zich vooral op de concretisering van de antroposofische visie in de praktijk van de zorgverlening en op het evalueren daarvan. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de wederkerigheid in de zorgrelatie, de werking van rituelen, de werking van zelfsturende teams op de eigen regie en zelfstandigheid van cliënten, effectiviteit van individuele diagnostiek, zingeving bij dementie, stervensbegeleiding en spiritual care.

Voorzetting onderzoek zorg en zingeving
De NVAZ en de VU hebben Pim Blomaard aangesteld als hoofdonderzoeker. Blomaard is in 2010 gepromoveerd bij Hans Reinders en is zestien jaar als bestuurder werkzaam geweest bij de antroposofische zorginstelling Raphaëlstichting. VU-hoogleraar Ruard Ganzevoort en decaan van de faculteit der Godgeleerdheid was nauw betrokken bij de opzet van het onderzoekscentrum en de selectie van de hoofdonderzoeker:  “Met de keuze voor Pim zijn we zeker van een goede voortzetting van het onderzoek van Hans en de Bernard Lievegoed Leerstoel.”

Antroposofische zorg in Nederland
In Nederland bestaat een breed en verspreid netwerk van antroposofische zorginstellingen. Gezamenlijk verlenen zij zorg in de vorm van wonen en werken aan meer dan drie duizend cliënten. Ruim vier duizend professionals zijn werkzaam in de instellingen die variëren van grote organisaties tot zorgboerderijen. Het onderzoekscentrum wordt medegefinancierd door diverse fondsen zoals de Iona Stichting, het Raphaëlfonds en de Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie.

Bron: VU

Nog geen reactie — begin het gesprek.