Organisatie en omschrijving
‘W!J’ is een initiatief van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS), Stichting Echte Welvaart en Bureau Intermonde. Samen beschikken deze organisaties over de nodige kennis, ervaring, netwerken en enthousiasme om de dialoog over religie en samenleving in Nederland de komende jaren een flinke impuls te geven. Concreet gebeurt dat met behulp van een multimediale website – www.nieuwwij.nl – en ontmoetingsbijeenkomsten die op verschillende plaatsen in het land worden gehouden. Op de achtergrond staat een netwerk van tienduizenden organisaties, personen, initiatieven en groepen in Nederland die bij dit project betrokken zullen worden.

Verschillen verbinden tussen bevolkingsgroepen
Vernieuwend is vooral dat de initiatiefnemers met een van de lastigste thema’s uit het maatschappelijk debat aan de slag gaan, namelijk de zoektocht naar een ‘nieuw wij’. Of zoals Geert Mak het laatst verwoordde in de VARA-Gids: ‘Waar halen we nu ons gevoel van saamhorigheid vandaan?’ De zoektocht naar een antwoord op deze vraag is de mensen achter het project W!J uit het hart gegrepen. De meeste Nederlanders zijn het erover eens dat de huidige tweedeling tussen met name moslims en niet-moslims bepaald niet gezond te noemen is. Natuurlijk, er zijn belangrijke verschillen tussen beide groepen, er zijn problemen en dus zijn er zorgen. Hoe zit het met de vrijheid van meningsuiting? Gaan we weer terug in de tijd met thema’s als emancipatie en scheiding van kerk en staat? Islamiseert Nederland? Wordt Nederland weer een religieuze zuilensamenleving? Veelal realistische vragen die niet eenvoudig zijn af te doen met ‘het komt allemaal vanzelf wel weer goed’. Er is wel degelijk een gapende kloof tussen verschillende, met name religieuze, bevolkingsgroepen waarvan veel politici zeggen dat dit hét thema van nu en de komende jaren, zo niet decennia, is en zal zijn. ‘W!J’ probeert deze complexe werkelijkheid inzichtelijk te maken en brengt verschillende groepen met elkaar in contact. Er zullen in de komende jaren honderden video’s, artikelen en podcasts worden gemaakt, die via www.nieuwwij.nl bekeken kunnen worden in Youtube-opmaak. Door nieuwe netwerken op te zetten op o.a. Hyves, door het verzorgen van digitale nieuwsbrieven die aan duizenden mensen en organisaties worden verstuurd, door alle mogelijke vormen van media en moderne communicatiemiddelen te betrekken bij de site.

Organisaties en initiatieven verbinden
Ondanks de groeiende tweedeling in Nederland, zijn er gelukkig steeds meer organisaties en personen die zich blijvend inzetten om het wij/zij-denken tegen te gaan of in ieder geval te bediscussiëren. ‘W!J’ wil deze organisaties met elkaar verbinden en vooral faciliteren: dat wat goed gaat nog beter laten gaan, dat wat slecht gaat proberen te verbeteren! Organisaties worden van elkaars bestaan, activiteiten en plannen op de hoogte gebracht. Concreet gebeurt dit alles door met name beschikbare informatie over organisaties, financiering, organisatie van activiteiten en vele andere praktische zaken overzichtelijk aan te bieden en hierbij een servicegerichte houding aan te nemen. Actieve organisaties en personen kunnen rekenen op de steun van ‘W!J’!

Zelf aan de slag met ‘W!J’
Bovenstaande tekst is veel te kort om het project ‘W!J’ volledig tot zijn recht te laten komen. Zo heb ik het nog niet eens over al die jongeren gehad die vanuit hun vragen en visies op een nieuw W!J video’s maken en stukken schrijven. Het beste kunt u gewoon zelf een kijkje nemen op www.nieuwwij.nl. Hierop vindt u dus vele video’s, columns, activiteiten, nieuwtjes, podcasts, opinie-stukken, etc. Te veel om op te noemen. Reacties zijn welkom via [email protected].

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.