Op 9 februari begint de week van de euthanasie, die de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) jaarlijks organiseert.

Naar aanleiding van de Remonstrantse bezinningsbrief over voltooid leven praat Hella van der Wijst in Het Vermoeden met psychiater prof. dr. Rutger Jan van der Gaag. Hij is voorzitter van de werkgroep die deze bezinningsbrief heeft geschreven.

De bedoeling van de bezinningsbrief is dat het gesprek in de geloofsgemeenschappen op gang gebracht wordt. Er zijn twee zaken die een rol spelen, aldus Van der Gaag: “We zijn bang voor afhankelijkheid en we kunnen moeilijk omgaan met verval, beperkingen en onvolmaaktheid. Maar ze horen bij het leven.”

Voor Van der Gaag is de kern van zijn houding ten opzichte van de discussie over voltooid leven dan ook dat die kwestie in essentie geen medisch of juridisch, maar een existentieel vraagstuk is. We moeten als samenleving meer oog hebben voor spiritualiteit en zingeving in zo’n situatie. Niet alleen focussen op medisch technische mogelijkheden maar luisteren naar wat voor mensen essentieel is. De dood niet verzwijgen, maar onder ogen durven te zien en het gesprek erover aangaan. De nadruk op eigen verantwoordelijkheid spreekt hem aan in de Remonstrantse benadering. “Ik word geroepen om rekenschap te geven van mijn keuzes. Dat geldt ook voor deze discussie, zingeving en existentiële vragen horen daarbij.”

Van der Gaag is inmiddels met emeritaat en was sinds 2002 hoogleraar Klinische kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Radboud Universiteit en Karakter Universitair Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij was voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (2009- 2012) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst (2013-2016). Hij is vicevoorzitter van de Europese Artsen (CPME) en lid van de Council van de World Medical Association.

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten. Contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.