De verklaring van vijf pagina’s betreurt “de sterke toename van militarisering, confrontatie en verdeeldheid op het Europese continent” als een van de vele gevolgen van de oorlog in Oekraïne en klaagt de enorme en grotendeels ongecontroleerde verspreiding aan van wapens die in het spoor daarvan heeft plaatsgevonden.

Van enige terughoudendheid lijkt dan weer weinig sprake in een andere ontwerpresolutie, dit keer over Israël en het Midden-Oosten. Die bevat scherpe kritiek op de uitzettingen en de mensenrechtenschendingen door Israël. De vijf pagina’s tellende resolutie vraagt ook aandacht voor de “dramatische situatie van de christenen in Israël, in de Palestijnse gebieden en in Syrië en Irak”. Daarbij wordt vastgesteld dat christelijke gemeenschappen vaak het slachtoffer zijn van oorlogen, extremisme en mensenrechtenschendingen.

Klimaat en energietransitie

Minder controversieel is de tekst over het klimaat, die afgelopen maandag in een eerste versie werd besproken en ook donderdag, op de slotdag, wordt voorgesteld. Die bevat een appel tot “onmiddellijke actie voor de bescherming van het milieu, het klimaat en de biodiversiteit”. De resolutie betreurt dat de politiek en het bedrijfsleven zo lang hebben gewacht om te reageren op de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Volgens de lidkerken moet de stopzetting van de winning van kolen en gas prioritair zijn en de transitie mag niet ten koste gaan van de armsten die nu al benadeeld zijn. Dat vereist dat rijke landen de arme landen financieel steunen en de al geleden schade door klimaatverandering compenseren. Christenen zelf worden aangespoord om zich in de eigen gemeenschappen in te zetten voor een energietransitie. Kerken worden uitgedaagd om de broeikasgassen terug te dringen en om milieuvriendelijker te worden, als bijdrage tot een duurzamere wereld.

Naast maatschappelijke en politieke thema’s was er tijdens de assemblee waar zo’n vierduizend christenen wereldwijd samen kwamen, ook ruimte voor ontmoeting, bidden en zingen. Daarvan getuigen tweets van enkele Nederlandse deelnemers, zoals hieronder een tweet van Jurjen de Groot die onder de indruk was van een viering, en een tweet van Tabitha van Krimpen die een jonge Duitse kerkleider ontmoette, net als haar ook een twintiger.

Bron: twitter.com
Bron: twitter.com

Op de website van de Raad van Kerken in Nederland zijn door Nederlandse afgevaardigden veel ervaringen, reflecties en impressies gedeeld. Daarvoor kan worden gekeken op deze speciale webpagina over de assemblee van de Wereldraad op de website van de Raad.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.