In Nederland zetten vele kerken, gemeenten en parochies – en vele van hun leden – zich in om vluchtelingen en asielzoekers in nijpende situaties te ondersteunen, en om het beleid van de overheid om te buigen in een humanitaire aanpak. Wat beweegt mensen om zich in kerkelijk verband voor hen in te zetten? En hoe houden zij dit vol in een vaak weerbarstige praktijk?

Begin november verschijnt een nieuwe brochure van de Raad van Kerken over de betrokkenheid van kerken bij vluchtelingen en asielzoekers. Deze brochure geeft een theologische doordenking, aandachtspunten voor beleid en perspectieven voor de toekomst. De werkgroep vluchtelingen hoopt met de brochure al diegenen die zich met hart en ziel inzetten te bemoedigen en te motiveren om door te gaan.

Op zaterdag 23 november zal tijdens de jaarlijkse werkdag de nieuwe brochure worden gepresenteerd. Door middel van lezingen, workshops, muziek en ontmoeting, willen we graag ieder uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan.

Programma

10:00 – 10:30 uur  Inloop, koffie/thee
10:30 – 10:45 uur  Welkom door Jan van der Kolk, voorzitter werkgroep vluchtelingen van de Raad
10:45 – 12:00 uur  Plenair programma:
Sociaal-ethische kernwaarden en het kerkelijk handelen – prof. Fred van Iersel,
bijzonder Hoogleraar Tilburg School of Catholic Theology.
In Nederland… en dan? Het verhaal van Julia Shamojan, diaconaal werker Remonstranten.
Geloven voorbij grenzen en kerkasiel – Derk Stegeman, STEK (Stad en Kerk, Den Haag), nauw betrokken bij het kerkasiel in Bethel.

De lezingen worden afgewisseld met muziek.

12:00 – 12:15 uur  Presentatie nieuwe brochure met handreiking voor gebruik – Ineke Bakker (STEK) en John van Tilborg (INLIA)
12:15 – 13:00 uur  Lunch
13:00 – 13:45 uur  Workshop ronde 1, keuze uit workshops 1-3
13:45 – 14:30 uur  Workshop ronde 2, keuze uit workshops 4-6
14.30 uur –  Napraten met drankje

Workshops

Eerste ronde, 13:00 – 13:45 uur, keuze uit:

1. Kerkasiel: achtergrond, resultaten, leerpunten – Derk Stegeman en Ineke Bakker
Het kerkasiel was een ervaring van wederzijdse betrokkenheid tussen het gezin Tamrazyan en de vele honderden deelnemers aan de maandenlange viering. Hoe kan de dynamiek daarvan ons helpen om onze betrokkenheid nieuw elan te geven?
2. Inspiratie: Bemoediging en volhouden – woongemeenschap De Wonne, Almelo
Het is niet altijd gemakkelijk om het vol te houden als het zeer moeizaam gaat bij het zoeken van nieuwe wegen voor de toekomst van vluchtelingen. Hoe ga je om met teleurstellingen en tegenslagen?
3. Gesprek over teksten uit de brochure – Fred van Iersel
De brochure van de Raad zoemt sterk in op de krachtige wegen die gewezen worden door met name de Katholieke Sociale leer. Deze heeft zich over decennia ontwikkeld en wijst wegen om op ons denken over migratie en medemenselijkheid nieuw licht te werpen.

Tweede ronde, 13.45 – 14.30 uur, keuze uit:
4. Spanning tussen afhankelijkheid-verlangen naar gelijkwaardigheid – John van Tilborg
Werken aan een nieuwe toekomst is het dagelijks werk van de vluchteling. De mensen die naast haar of hem staan zijn tochtgenoten. Hoe voorkom je dat je daarbij in de ‘hulpverlenersstand’ gaat staan en voor de ander gaat denken in plaats van met de ander?

5. Opkomen voor recht: ervaringen uit Amsterdam – Gerhardt Scholte en Ellen …
De taakgroep vluchtelingen van de Raad van Kerken in Amsterdam is zeer nauw betrokken bij wat er in de stad gebeurt. De ervaringen van vluchtelingen en wie bij hen betrokken zijn inspireren tot praktische betrokkenheid en nieuwe vormen van samenwerken.

6. Samen leven: Integratie en kerken – Karel Jungheim (Kerk in Actie) en Maaike Graaff (Justice and Peace)
Verschillende vormen van ontmoeten, rond de tafel, als maatjes, in gemeenschappen, brengen oude en nieuwe Nederlanders dichter bij elkaar.

Praktische informatie

Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2 in Amersfoort
Datum: Zaterdag 23 november
Tijd: 10.00 uur – 15.00 uur
De toegang is gratis, de lunch wordt verzorgd.

Graag aanmelden bij het secretariaat via rvk@raadvankerken.nl.

Bron: Raad van Kerken

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten. Contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.