“In onze optiek is www.wijdekerk.nl van alle christenen. Iedereen is dus welkom zijn of haar ervaring(en) te delen en/of mee te werken aan de verdere invulling van wijdekerk, ook anoniem.

Wij willen op onze website laten zien hoe LHBT-ers en andere betrokkenen hun gemeente ervaren. Niet om met een beschuldigende vinger te wijzen, maar om te laten zien wat het met mensen doet als ze, omdat ze homo, bi of transgender zijn, anders behandeld worden. Wij roepen mensen op hun persoonlijke ervaringen te delen en hopen hiermee een open, eerlijk en respectvol gesprek op gang te brengen, dat recht doet aan alle betrokkenen.

Wij beseffen dat veel christelijke LHBT-ers noodgedwongen op zoek gaan naar een andere gemeente, omdat zij zich in hun eigen gemeente niet (meer) veilig en thuisvoelen. Om hen te helpen een gemeente te vinden, waar zij zich wél veilig en thuis kunnen voelen, roepen wij kerken op inzage te geven in de mate waarin LHBT-ers geaccepteerd worden als volwaardig gemeentelid. Wij willen deze gegevens op onze website beschikbaar stellen.

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. Vraag LHBT-ers in uw omgeving, familie, buren, gemeenteleden, kerkelijk werkers, kerkelijk leiders, (pastorale) hulpverleners, kortom uw medechristen om mee te doen.

Samen willen wij bouwen aan de verbinding, die IK en JIJ verandert in WIJ.”

Bron: Team Wijdekerk

Greco Idema

Greco Idema

Hoofdredacteur

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.