Of zou het zo zijn dat voornamelijk politici in ruste – sadder and wiser geworden – daar oog voor hebben. Zoals de liberale oud-minister van financiën en soefi Johannes Witteveen (1921), die in een interview met NRC Handelsblad opmerkt: “We zijn te egoïstisch en te materialistisch geworden. We zitten in een economische crisis en er is weinig solidariteit. De kerken zijn enorm op de achtergrond geraakt en weten niet meer te inspireren. Ook tijdens de verkiezingen. Je hoort het CDA ook nauwelijks meer over morele kwesties en zingeving”. Morgen verschijnt zijn autobiografie De Magie van Harmonie waarin u meer kunt lezen over die eeuwige strijd tussen spiritualiteit en materialisme in de samenleving.

Tja, bij de meeste politici lijkt spiritualiteit de strijd al lang verloren te hebben. Veel horen we ze niet spreken over immateriële zaken als zingeving, cultuur, zorg voor de aarde en de samenleving als het huis dat we samen bouwen. De verkiezingen zouden over ‘ons huis Europa’ gaan, maar we krijgen slechts koopkrachtplaatjes zonder ziel voorgeschoteld. Denken politici nu echt dat kiezers alleen in hun eigen portemonnee geïnteresseerd zijn? In het onderzoek De Lage Landen en het Hogere onder redactie van Gabriël van den Brink wordt duidelijk dat mensen niet primair van hun eigen belang uitgaan, maar iets willen betekenen voor de samenleving. De grootste uitdaging is daarom hoe we mensen dat ‘iets’ kunnen laten vertalen naar inspirerend handelen met het oog op ons aller belang. Vraag niet wat anderen voor jou doen, maar wat jij kunt doen voor een ander?

Hoe brengen we vragen van moraal en zingeving terug in het politieke debat? Wijs niet naar de ander, maar verander zelf je leven. Hoe kunnen we zorgen dat mensen zich thuis voelen in onze samenleving? Op deze laatste vraag krijgt u antwoord van de Syrische Nederbelg en soefi Omar Nahas: ‘In Nederland ben ik een allochtoon, in België ’n Hollander. Wat is erger denk je?’

De wereld is godzijdank vele malen groter dan de Hollandse polder. We hebben behoefte aan Europese gemeenschapszin en vertrouwen in de toekomst. Daar kan geen koopkrachtplaatje tegenop. Dus politici toon ons uw vergezichten en inspireer de zwevende kiezers!

Kiezers bewegen, maar wat beweegt hen? Laat ons weten wat u beweegt en goed lijkt voor Nederland. W!J is oprecht nieuwsgierig en gaat op onderzoek.

I.Overdijk-Twitter

Ida Overdijk

Eindredacteur religie & cultuur TV

Ida Overdijk is eindredacteur religie & cultuur TV, tot 2016 bij de IKON, nu bij EO.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.