Als je vluchtelingen ontmoet doet dat iets met je. Er groeit betrokkenheid, solidariteit. Je gaat genuanceerder denken. Je gaat ons land anders zien. Zo’n ontmoeting doet ook iets met de vluchteling, met zijn of haar gevoel van waardigheid, van zich gehoord en gezien voelen. Ook de vluchteling gaat ons land anders ervaren. In alle wakes en in veel zondagse kerkdiensten op Wereldvluchtelingendag wordt stil gestaan bij ‘ontmoetingen’ en veranderingen die deze teweeg hebben gebracht.

Waken blijft nodig

Kerken in Den Haag organiseerden vorig jaar voor het eerst een 24-uurswake voor vluchtelingen. Dit jaar wordt ook op andere plaatsen gewaakt, onder andere in Enschede. Alle wakes zijn te volgen via een livestream. In Den Haag vindt de 24-uurswake wake plaats vanaf zaterdag 19 juni 12.00 uur. Locatie is buurt-en-kerkhuis Bethel, waar in 2018/2019 het kerkasiel gehouden werd.

De wake is een initiatief van Stek, stichting voor stad en kerk, de Protestantse Kerk Den Haag en de Protestantse Diaconie Den Haag. Zij waren nauw betrokken bij het kerkasiel in Bethel. “Ondanks het succes van het kerkasiel wisten we: waken, bewaken, waakzaam zijn voor hoe in Nederland met vluchtelingen omgegaan wordt blijft nodig”, schrijven de organisaties.

Sociale media

Vanuit ontmoetingen valt er veel te delen waarvoor te waken valt. Het delen kan via Twitter of Facebook met de hashtag #ikwaakvoor of #wakevoorvluchtelingen. De berichten op social media worden voor en tijdens de wake gelezen en sommige zullen worden voorgelezen in de 24-uurswake. Ook op andere locaties in Nederland vinden wakes plaats.

Meer informatie is te vinden op www.wakevoorvluchtelingen.nl