Armoedebestrijding in stad en land

Ooit pleitte de Beweging van Barmhartigheid ervoor een minister de portefeuille barmhartigheid te geven. Dat klonk toen vreemd, maar inmiddels  hebben we een minister van armoedebestrijding. Er zijn wethouders met die portefeuille in bijna alle grote steden. Ook zijn er zes steden van compassie in Nederland. Het begrip compassie is ingeburgerd, maar wat betekent dat concreet en in de praktijk?

Compassie in zorg en onderwijs

De Beweging stelde voor dat het in zorg en onderwijs vaker over compassie zou gaan. Inmiddels zingt het woord overal in die sectoren rond. Er zijn trainingsprogramma’s rond compassie en elk jaar wordt er een Compassieprijs uitgereikt. Je kunt niet meer om de compassievolle aanmoedigingen en kanttekeningen heen, maar hoe komen we er echt verder mee?

Compassievol kijken naar mens en samenleving

Sinds haar oprichting pleitte de Beweging voor studie rond het thema barmhartigheid. Inmiddels zijn er verschillende hoogleraren met compassie als onderdeel van hun leeropdracht, ook buiten de theologie. Sinds 2009 is er het Handvest voor Compassie en wordt het gesprek over compassievol kijken naar mens en samenleving, naar natuur en klimaat, wereldwijd gevoerd.  

Op de feestelijke jubileumdag van 16 december richten we ons op de situatie in Nederland. Wat betekent barmhartigheid vandaag de dag in de politiek, de zorg, de wetenschap en de samenleving? We hopen op een eerlijke plaatsbepaling en prikkelende reflectie.


PROGRAMMA

‘Barmhartigheid op de kaart!’

Het dagprogramma start om 13:00 met een inleiding over 25 jaar Beweging van Barmhartigheid. Charles van Leeuwen en Monica Neomagus gaan in gesprek over de Beweging van Barmhartigheid en het Handvest voor Compassie.

esmah-lahlahEsmah Lahlah

Hierna zal Esmah Lahlah ingaan op Barmhartigheid en armoedebestrijding in de stedelijke en landelijke politiek: hoe je het concreet maakt. Esmah Lahlah is sinds 2018 wethouder in Tilburg (GroenLinks) met de portefeuille bestaanszekerheid, kansengelijkheid en talentontwikkeling. Ze is kandidaat bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in november 2023.

Hans AlmaHans Alma

Hans Alma gaat vervolgens in op Compassie in de zorg en zielzorg. Zij laat zien dat dit thema actueler is dan ooit tevoren. Alma is hoogleraar geestelijke zorg en religieus humanistische zingeving aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze werkt aan de opleiding tot geestelijk verzorger, een bijzonder aandachtsgebied is: compassie.

Peter Nissenpeter nissen Radboud universiteit

De laatste spreker, Peter Nissen, zal vertellen over de vele kleuren van barmhartigheid: inzichten uit de theologie. Nissen is emeritus hoogleraar kerkgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen en Cultuurgeschiedenis van het Christendom van de Universiteit van Tilburg. Hij publiceert over thema’s van christelijke geschiedenis en spiritualiteit.

Parallelle gesprekstafels

Na de pauze start het middagprogramma om 15:30 met drie parallelle gesprekstafels. Je kiest een van de onderwerpen en kunt samen met de sprekers doorpraten over barmhartigheid in de politiek, in de zorg en de zielzorg en in de spiritualiteit.

Afsluiting en receptie 

Om 16:45 sluiten we de dag af met een terugblik op de dag en een meditatieve viering. Waarna er, rond 17:30, een feestelijke receptie is om elkaar te ontmoeten en door te praten over de dag.

Buffetmaaltijd (optioneel)

Tussen 18:00 – 20:30 is er de mogelijkheid om aan te schuiven voor een buffetmaaltijd. Meld je hiervoor apart aan. Kosten € 30,- pp.

Voor meer informatie en opgave kijk hier.