De reeks ‘Amazing Grace’ sluit aan bij het herdenkingsjaar (afschaffing van) slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden (2023-2024), dat aanving met de excuses voor het slavernijverleden die de koning aanbood op 1 juli 2023. De reeks biedt plaats voor heel diverse activiteiten, waaronder…

… een ‘kloostervertelling’ door Violet Roosberg over de spirituele inspiratie die de vrijheidsstrijd van Tula (1795) op Curaçao nog steeds kan bieden (7 maart).

… een avond over Bijbelpassages die slaafgemaakten niet te lezen kregen om hen niet op ‘verkeerde’ ideeën te brengen (20 maart).

… een wandeling door het Zwolse slavernijverleden met onder meer stadsdichter Bauke Vermaas (7 april).

… een ‘kloosterbioscoop’ met de film Moeder Suriname (18 april).

De reeks wordt op 25 mei afgesloten met een afsluitende oecumenische kerkelijke viering met representanten van geloofsgemeenschappen uit verschillende gebieden die een koloniale geschiedenis delen met Nederland.

De reeks ‘Amazing Grace’ gaat nadrukkelijk niet alleen over het verleden en over schuld, maar ook over onrecht in het heden en over hoop en inspiratie om elkaar te blijven zoeken en vinden. De website van de dominicanen meldt: “Ontdek meer over het verleden van de plek waar je woont, de traditie waarin je staat, verrijk je blik met andere perspectieven, put kracht en inspiratie uit het verleden, om samen te zoeken naar bevrijding in heden en toekomst.”

Meer informatie is te vinden op deze webpagina.