Keynote speaker is Herman Kaiser, voormalig burgemeester van Arnhem. Kaiser publiceerde onlangs zijn boek In Waarde Verbonden, op zoek naar gedeelde ruimte voor een waardevolle toekomst. Brecht Molenaar, oud studente Humanistiek en Zorgethiek en beleid, neemt deel aan de paneldiscussie in reactie op het betoog van Herman Kaiser.

Herman Kaiser: “De ruimte voor dialoog en het elkaar serieus willen nemen wordt helaas te vaak verstoord door de echo’s van monologen over het eigen gelijk. Hoe kunnen wij vanuit ons geloven een handreiking doen naar de samenleving? Het is onze uitdaging om traditie en vernieuwing met elkaar in verbinding te brengen tot een geïnspireerd vooruitgangsdenken.”

In Vrijheid Verbonden is een groep mensen die vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen samenwerken. Diverse vertegenwoordigers hebben de handen ineen geslagen om zich gezamenlijk te presenteren en zich samen sterk te maken voor de democratie. De eerste presentatie was bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix. Er zijn vertegenwoordigers vanuit het jodendom, het christendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme en het humanisme.

Programma

Plaats: Hertz zaal in TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, Utrecht.

13.30 Inloop
14.00 Opening door dagvoorzitter Umar Mirza
14.05 Lezing Drs. Herman Kaiser ‘Gelovigen en niet-gelovigen; een spannend samenspel’
14.50 Pauze
15.10 Paneldiscussie met voorzitter stadsdeel Amsterdam Zuidoost, mr. T. Jadnanansing en docent religieus humanisme en zorgethica, drs. Brecht Molenaar.
16.00 Afsluiting en informeel samenzijn

Deelname/ aanmelden

Voor deelname is aanmelding verplicht. Dat kan via de link die in de uitnodiging staat. Bekijk de uitnodiging hier.

TivoliVredenburg

Vredenbrugkade 11
Utrecht
Toon op Google Maps