Bent u ook altijd zo druk bezig: een preek schrijven, een cursus geven of de organisatie draaiende houden? En komt u tijd te kort om eens in een goed studieboek te duiken en een nieuw onderwerp te verkennen? Dan kunt u vóór het begin van het nieuwe seizoen binnen drie dagen de belangrijkste recente ontwikkelingen in theologie en religiestudies opsnuiven, inleiders en spreeksters leren kennen en met collega’s van gedachten wisselen. Op u wacht een breed spectrum van thema’s en invalshoeken.

Inclusief heerlijke kloosterspijzen en de sfeer van rust en stilte in het ritme van ons klooster.

Toekenning van accreditatiepunten door SKGV is 5 punten in de categorie Vakbekaamheid.

PKN: Deelname is mogelijk in het kader van het studieverlof onder eigen regie binnen de PE, studiebelasting: 18 uur. Ga voor meer achtergrondinformatie naar  www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/leren/permanente-educatie/introductie

Programma

Donderdag 30 augustus 2018
09:30 uur Opening en kennismaking
10:15 uur Koffie en thee pauze
10:30 uur Lezing 1 Vrouwen en Islam in Nederland en België, Sahar Noor, voormalig onderzoekster aan de Radboud Universiteit Nijmegen, nu trainster en onderzoekster bij Movisie, over haar proefschrift
12:00 uur Einde ochtendprogramma
12:30 uur Warme maaltijd
14:00 uur Lezing 2 Swipend achter het kruis aan. De ludificatie van religie aan de hand van The Passion als casus, Mirella Klomp, universitair docente praktische theologie en liturgiewetenschap, Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam
15:30 uur Koffie en thee pauze
15:45 uur Lezing 3 Liturgische theologie. Verkenningen vanuit monastiek perspectief, Thomas Quartier, docent Liturgische & Monastieke Spiritualiteit aan de KU Leuven en Liturgische & Rituele Studies aan de RU Nijmegen. Verder  wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut en gasthoogleraar aan de Benedictijnse Universiteit Sant’ Anselmo in Rome
17:15 uur Einde middagprogramma
17:30 uur Avondbrood
19:30 uur Lezing 4 Irrational Bible Reading – bijbel lezen buiten de kerk, Tom de Haan, stadsdominee van Haarlem
21:00 uur Einde avondprogramma

Vrijdag 31 augustus 2018
08:30 uur Ontbijt
09:00 uur Lezing 5 Man in jurk zoekt vrouw met baard. Een introductie in queer theologie naar aanleiding van Conchita Wurst, Mariecke van den Berg, postdoctoraal onderzoekster bij het Departement Filosofie en Religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Met interesse voor religie, gender en seksualiteit
10:30 uur Koffie/thee pauze
10:45 uur Lezing 6 Geestelijke weerbaarheid: de inzet van humanistische geestelijke verzorging, Joachim Duyndam, hoogleraar Humanisme en Filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht
12:15 uur Einde ochtend programma
12:30 uur Lunchbuffet
14.00 uur Lezing 7 Spiegel van licht en donker: hedendaagse zen in het Westen, Michel Dijkstra, docent en publicist op het gebied van oosterse filosofie en westerse mystiek, bijna klaar met een vergelijkend filosofisch proefschrift over Meester Eckhart en zenmeester Dogen
15:30 uur Pauze
15:45 uur Lezing 8 Sterven en rouw in de Joodse traditie … een levensvisie, Sasja Martel, judaïca en directrice van een Joods hospice
17:15 uur Einde middagprogramma
17:30 uur Avondbrood met opening van Sjabbes door Sasja Martel
19:30 uur Lezing 9 Theologie en media, Michael Dominique Magielse O.P. (voorlopig)
21:00 uur Einde avondprogramma

Zaterdag 1 september 2018
08:30 uur Ontbijt
09:00 uur Lezing 10 Van binnen naar buiten en van het centrum naar de marge: Een profetische missiologie voor de 21ste eeuw, Eleonora Hof, promotie over postkolonoiale theologie (2016) aan de PThU in Amsterdam. Daarna onderzoek naar internationaal christendom in Nederland, met name de Last Reformation /Independent Network Christianity. Op dit moment Visiting Researcher bij het Center for Global Christianity and Mission aan de Universiteit van Boston/VS.
10:30 uur Koffie/thee pauze
10:45 uur Lezing 11 God is een vluchteling, David Dessin over zijn gelijknamig boek
12:15 uur Einde ochtendprogramma
12:30 uur Lunchbuffet
14:00 uur Lezing 12 ‘My Soul Doth Magnify’. De Choral Evensong in Nederland, Hanna Rijken, theologe en musica, over haar proefschrift
15:30 uur Koffie/thee pauze
15:15 uur Afronding en evaluatie
16:00 uur Vertrek

Gelegenheid tot deelname aan Dominicaanse Lauden 08:00 uur en Vespers 18:30 uur in de kloosterkapel. Middagmeditatie in de Thomaskapel op donderdag 30 augustus 2018 om 12:10 uur. Voor persoonlijke meditatie en stilte is de Binnenkamer, meditatieruimte 2e verdieping beschikbaar.

Voor meer praktische informatie: klik hier.

Dominicanenklooster Huissen

Stadsdam 1
Huissen
Toon op Google Maps