Vamba Sherif: ‘De Black Lives Matter beweging en de protesten die daaruit voortvloeiden, bereikten afgelopen jaren iedere hoek van de wereld. De wereld leek wakker te zijn geschud. Nooit meer zullen ‘de verworpenen der aarde,’ om naar Franz Fanon te verwijzen, zwijgen over onrecht. De wereld moest de pijn, de woede en het verlangen naar rechtvaardigheid en gelijkheid van de zwarte mensen zien en erkennen. In het licht van deze grote gebeurtenis, zag ik de noodzaak om mijn eigen bijdrage te leveren door stil te staan bij mijn eigen verleden, mijn strijd als een zwarte man en migrant om me ergens thuis te voelen en mijn wensen voor de toekomst te delen. Geïnspireerd door het werk van de Afro-Amerikaanse schrijver James Baldwin en de schrijfster Marilynne Robinson, richtte ik me in mijn memoir, Ongekende liefde, op mijn kinderen. Ik wilde mijn kinderen, met hun gemengde afkomst, kleur en anders klinkende namen, laten zien dat hun verleden en toekomst verbonden waren met de inspanningen van mensen, zwarte en witte, die massaal op straat gingen om gerechtigheid te eisen door herhaaldelijk te zeggen dat de levens van de zwarte mensen ertoe doen, dat hun levens ertoe doen.’

Werkgroep Bomen die langzaam groeien hebben diepe wortels

De lezing is een initiatief van de werkgroep Bomen die langzaam groeien hebben diepe wortels. De werkgroep werd opgericht in 2020 en bestaat uit wetenschappers, kunstenaars en onderwijsvernieuwers die literatuur beschouwen als instrument om het gesprek over ongelijkheid op basis van huiskleur en afkomst te beginnen. De initiatiefnemer van de werkgroep is operamaker en directeur van de Academie voor Theater en Dans te Amsterdam, Anthony Heidweiller.

De grondgedachte van de werkgroep is dat verandering in de samenleving ten aanzien van racisme in de Nederlandse samenleving alleen structureel en duurzaam kan veranderen als (jonge) mensen een groot historisch besef krijgen van de reikwijdte van racisme door de verhalen daarover te lezen. De combinatie van literatuur, zowel romans als wetenschappelijke analyses en essays, biedt een ingang voor onder meer docenten om het gesprek met hun studenten aan te vangen.

Lees meer.

Programma

19.30 uur openingsnummer door Shishani

19.35 uur welkomstwoord door Liesbeth Bik, voorzitter Akademie van Kunsten

19.40 uur lezing Vamba Sherif, schrijver

20.00 uur co-referaat Anthony Heidweiller, directeur Academie voor Theater en Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

20.10 uur co-referaat Ernestine Comvalius, voormalig directeur Bijlmer Parktheater

20.20 uur gesprek o.l.v  Fiep van Bodegom met de sprekers en gasten in de  zaal

21.00 uur einde

Voor meer informatie en aanmelden klik op deze webpagina.