NB: de leergang van 8 colleges wordt dit najaar gegeven in de ochtend in de Dominicuskerk Utrecht en in de middag in de Grote Kerk in Den Bosch.

Lange tijd leek in het Westen het tijdperk van de religie voorgoed voorbij. Terwijl de secularisatie doorzet, begint deze echter ook haar rafelranden te tonen en lopen filosofen aan tegen de grenzen van de ‘immanente kooi’ die het rationalisme onafwendbaar lijkt te creëren.

Tegelijk lijkt het postmodernisme haar eigen ondermijnende vijanden te scheppen en toont religiositeit zich in diverse gedaanten als een vitale realiteit met een groot vermogen tot creatieve en destructieve adaptaties en transformaties.

Te midden van deze ontwikkelingen zoeken mensen een eigen weg, willen ze trouw zijn aan hun vragen, inzichten, ervaringen en intuïties en tegelijk midden in de moderne tijd staan.

De leergang Geloven in de (post)moderne samenleving presenteert visies op geloof en samenleving van enkele belangrijke moderne filosofen en theologen.

Programma

Inleiding
23/9 – Wat heeft de moderniteit met de godsdienst gedaan? (prof.dr. André Cloots em., KU Leuven)

Filosofisch blok
7/10 – Marchel Gauchet: De onttovering van de wereld en de dynamiek van de transcendentie (dr. Stijn Latré, Universiteit van Antwerpen);

14/10 – Richard Kearney: Transcendentie in de seculiere tijd – over vreemdelingen en vluchtelingen (prof.dr. Laurens ten Kate, Universiteit voor Humanistiek)

21/10 – Charles Taylor: Wat is secularisatie? (prof.dr. Guido Vanheeswijck, Universiteit van Antwerpen)

Theologisch blok
28/10 – Rowan Williams: Het onuitputtelijke mysterie van de werkelijkheid (prof.dr. Stephan van Erp, KU Leuven)

11/11 – Catherine Keller: God in ontwikkeling (drs. Trees van Montfoort, PKN-predikante en onderzoekster)

18/11 – Kathryn Tanner: Christus als kern (dr. Akke van der Kooi, Protestantse Theologische Universiteit Kampen/Groningen

25/11 – God als binnenbrekende en vernieuwende kracht (prof.dr. Erik Borgman, Universiteit van Tilburg)

Data: zaterdagen 3 september, 7, 14, 21 en 28 oktober, 11, 18 en 25 november

Locaties:
10.00 – 12.30u: Dominicuskerk, ingang pastorie, Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht
14.00 – 16.30u: Grote Kerk, Kerkstraat 20, 5211 KG Den Bosch

Doelgroep: professionals én belangstellenden WO/HBO-niveau; minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers

Kosten hele cyclus: € 185,– bij inschrijving t/m 9 sept 2017; na 9/9: € 200,–

Kosten per los college (als er plaats is): € 30,– (reductie voor kleine beurs mogelijk)

Aanmeldeninfo@dezinnen.nl, tel. 06 20228973

Organisatie: DEZINNEN, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog; www.dezinnen.nl. Zie ook www.denieuwedominicus.nl