In 2017 en 2018 voerden het KCWO, Stichting De KIM, Solidair Friesland en Solidair Groningen & Drenthe samen het project “Geloof, Duurzaamheid en Toekomst, de katholieke gemeenschap in de bres voor duurzaamheid en rechtvaardigheid” uit.

Met het project bereikten de vier stichtingen parochies in vijf verschillende provincies in het midden en noorden van Nederland.

Bij velen van hen bleek dat er ondersteuning nodig is om vanuit inspiratiebronnen zoals de groene bijbel, groene theologie en de milieu-encycliek de vertaalslag te maken naar concrete toepassingen voor de geloofsgemeenschappen.

Het definitieve programma van de conferentie wordt in februari bekendgemaakt.